1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2022

Ambulance pro alkoholové závislosti

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance) zajišťuje ambulantní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči pro osoby závislé na alkoholu, problémové uživatele alkoholu a osoby experimentující s alkoholem motivované ke změně stávajícího stavu a užívání alkoholu (u závislých pacientů abstinence, u problémových uživatelů alkoholu abstinence, výjimečně významné snížení spotřeby alkoholu). Jedná se o odbornou zdravotnickou ambulanci, nikoliv o anonymní kontaktní a poradenskou službu. Obsah léčby je zaměřen na problémové uživatele alkoholu a osoby na alkoholu závislé starší 18 let, často s přídatnou psychiatrickou symptomatikou. Dále je sekundárně program zaměřen na osoby, které jsou s problémovými uživateli a závislými na alkoholu v pravidelném kontaktu – tedy na jejich rodinné příslušníky

21


 

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

1981


.

474

 

    681

 3034