1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 17.01.2019

Cena adiktologie 2015

Odborný program konference se v letošním roce nesl na téma: "Program zdraví 2020 jako příležitost pro rozvoj preventivních a léčebných opatření také v adiktologii?", kdy jsme se v programu specificky věnovali problematice závislosti na tabáku.

Program konference byl rozdělen do 5ti bloků - první blok se věnoval otázkám akčního plánu k tabáku v rámci programu Zdraví 2020 (Lenka Kostelecká), dále projektu "Nekuřácká nemocnice", kdy tomuto velmi zajímavému tématu se věnoval Martin Matoulek a blok uzavírala Jana Bolková s přednáškou na téma - Přímá úhrada versus zdravotní pojištění: specifika úhrad práce s kuřákem.

V druhém bloku se Matěj Černý věnoval v historickém exkurzu prvním pokusům, které se snažily řešit problémy s tabákem. Na něj navázal Adam Kulhánek s představením preventivních programů v oblasti tabáku realizovaných na základních a středních školách a Lenka Richterová s Annou Vondrovou představily Asociaci studentů adiktologie.

Třetí blok se věnoval řešením problémů se závislostí na tabáku v terapeutické komunitě (František Jirový) a problémům závislosti na tabáku u gambelrů (Eva Maierová).

V předposledním čtvrtém bloku se odborná část konference zaměřila na problematiku cigarety v nemocničním nekuřáckém prostředí (Veronika Purmová), novým doporučeným postupům v oblasti léčby závislosti na tabáku (Kamila Zvolská), kombinovaným závislostem (Lenka Štěpánková) a poslední příspěvek se zaměřil na roli zdravotní sestry v oblasti závislosti na tabáku.

Poslední blok, tak jako každý rok, se konalo slavnostní vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Krion za uplynulý rok. Letošním laureátem se stal doc. PhDr. Vladimír Řehan, emeritní prorektor, děkan FF Univerzity Palackého v Olomouci a dlouholetý vedoucí katedry psychologie tamtéž.

Cenu Kiron získali za realizaci unikátního projektu VYNSPI II. pracovníci Kliniky adiktologie a splupracujících institucí. Cenu Kiron převzal za celý realizační tým prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.


KE STAŽENÍ:

Bolková Jana_Přímá úhrada vs zdravotní pojištění_specifika úhrad

Černý Matěj_Počáteční pokusy o řešení problémů s tabákem v českých zemích od počátku 20. století do první světové války

Jirový František_Tabák v terapeutické komunitě

ČASA_Česká asociace studentů adiktologie

Kostelecká Lenka_Akční plán pro oblast kontroly tabáku v letech 2015 až 2018

Kulhánek Adam_Prevence kouření tabáku na ZŠ a SŠ

Maierová Eva_Komponenta užívání tabáku v gamblingu

Malá Kateřina_Zdravotní sestry a závislost na tabáku

Matoulek Martin_Nekuřácká nemocnice

Purmová Veronika_Jak s cigaretou na detoxu v nekuřáckém provozu

Štěpánková Lenka_Odvykání kouření u pacientů s psychickými poruchami a duálními závislostmi

Zvolská Kamila a kol_Nová doporučení léčby závislosti na tabáku českých odborných společností


počet zobrazení: 52 poslední aktualizace: ksuchova, 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.