1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 26.11.2019

Cena Adiktologie a Cena Kiron 2018

Ve čtvrtek 22. listopadu 2018 se v Praze 2 v Lékařském domě konal již XIII. ročník Národní adiktologické konference 2018, který byl opět spojený s vyhlášením vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron.

Téma konference se zaměřilo na problematiku sdílení adiktologických pacientů a klientů v rámci jednotlivých odborností.

Před zahájením prvního konferenčního bloku došlo k vyhlášení vítězů Ceny adiktologie a Ceny Kiron. Laureátem Ceny adiktologie byl v hlasování zvolen MUDr. Jiří Presl. Jeho přínos pro obor je zcela nezpochybnitelný již od poloviny 80tých 20. století, kdy zejména ve spolupráci s PhDr. Ivanem Doudou vytvořili tandem odborníků, kteří přinášeli a prosazovali do praxe nejen v léčebném přístupu k závislým, ale i v oblasti harm reduction.

Cena Kiron, ač je běžně udělována jedné organizaci, byla v tomto roce zcela výjimečná. Stejným počtem hlasů vyšli z vítězného klání dvě instituce – Sananim, z.ú. za projekt BETRAD, který se zaměřuje na problémy stárnoucích uživatelů návykových látek a Remedis s.r.o. za realizaci adiktologické ambulance v sociálně vyloučené lokalitě v městské části Brno-střed.

Za Sananim, z.ú. Cenu Kiron převzal David Pešek, za Remedis s.r.o. Cenu Kiron převzali pracovníci adiktologické ambulance Sonja a David Věchetovi.

Po slavnostní části následoval odborný program. První příspěvek přednesla MUDr. Dana Vondráčková na téma léčba chronické bolesti drogově závislých pacientů. Následoval příspěvek Mgr. Simony Sedláčkové, která se zaměřila na problematiku spolupráce s odborníky pro rodinu a děti a první blok uzavřela MUDr. Hana Houdková se dvěma kazuistikami, které byly pojmenovány po pacientech. První kazuistikou byl „František“ a po něm následovala „Iva.“

Druhý blok se monotematicky věnoval problematice diagnostiky a léčby virové hepatitidy. Prvním přednášejícím byl doc. MUDr. Petr Urbánek, který se zabýval otázkami možnosti eliminace HCV v České republice. Na něj navázal prof. MUDr. Jan Šperl s tématem diagnostiky a léčby HCV. Posledním tématem byla kazuistika zaměřená na řešení léčby virové hepatitidy v partnerském vztahu (Verča, Martin a Céčko) a přednesla ji MUDr. Soňa Fraňková.

Další odborný blok zahájil doc. PhDr. et MUDr. Kamil Kalina se zaměřením na hlavní téma konference: sdílení pacienti / klienti v modelu integrované péče o duální poruchy v terapeutické komunitě. Na toto téma navázal MUDr. Martin Tulach z FN Motol s tématem strasti imunokompromitovaného problémového uživatele nitrožilních nelegálních drog a na něj navázal doc. MUDr. Tomáš Krechler, který se věnoval problematice přidružené choroby zažívacího traktu u adiktologických pacientů. Posledním odborným příspěvek bylo téma opioidní substituce v rezidenčních službách, a za široký tým pracovníků Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze je přednesl MUDr. Vladimír Kmoch.

Po tomto příspěvku moderátor MUDr. Petr Popov poděkoval všem přednášejícím a účastníkům za jejich přínos a konferenci ukončil.

Národní adiktologickou konferenci pořádal SCAN, z.s. společně s Klinikou adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze za finanční podpory firmy AbbVie s.r.o. Projekt konference byl realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví v rámci projektu protidrogové politiky MZ ČR pro rok 2018.


 

 

počet zobrazení: 79 poslední aktualizace: ksuchova, 26.11.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.