1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 17.01.2019

Cena Adiktologie a cena Kiron za rok 2016

Cena Adiktologie a Cena Kiron proběhla ve čtvrtek 8. prosince 2016 v prostorách děkanátu 1. LF UK, Praha 2, Na Bojišti 3 ve velkém zasedacím sále.

Slavnostní předání jednotlivých cen bylo, tak jako každý rok, spojeno s národní adiktologickou konferencí. V roce 2016 se tématicky zaměřila na vědecko-výzkumnou činnost v oboru adiktologie pregraduálních a postgraduálních studentů. Konference byla akreditována u České asociace adiktologů. Úvodního slova se ujal rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., za VFN v Praze náměstek ředitelky MUDr. Jan Bříza, CSc., za SNN ČLS JEP prim. MUDr. Petr Popov, za Pedagogickou fakultu UK PhDr. Ida Viktorová, Ph.D. Slavnostní předávání cen bylo v rukách přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

Níže jsou uvedeny jednotlivé nominace tak, jak byly doručeny. Odůvodnění nominace je přímo citováno.

Pro rok 2016 byli nominováni na Cenu Adiktologie:

 1. MUDr. Libor Chvíla - za celoživotní dílo a přínos oboru - za péči a udržení programu v PL Opava a jeho rozvoj a schopnost odejít v nejlepším.
 2. MUDr. Dušan Randák - za každodenní práci s klienty.
 3. prom. ped. Jiří Heller - za jeho dosavadní celoživotní dílo.
 4. MUDr. Stanislav Kudrle - za celoživotní dílo, vedení a úspěšnou inovaci lůžkového odd. AT ve FN Plzeň; průkopnictví v holotropním dýchání a další inovativní postupy v ČR.
 5. MUDr. Jiří Dvořáček - za dlouhodobou odbornou a koncepční činnost na všech úrovních; dlouholeté usilování o kvalitní adiktologickou ústavní léčbu.
 6. Mgr. Jindřich Vobořil, Pg. Dip. - za neutuchající úsilí za posílení protidrogové politiky.
 7. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D. - za vedení NMS a přispívání k evidence-based protidrogové politiky v ČR.
 8. prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc. - za celoživotní dílo a celoživotní propagaci střízlivosti.
 9. MUDr. Petr Riesel - za vybudování AT ambulance a záchytné stanice v Chomutově, za celoživotní přínos oboru, který je nezpochybnitelný.
 10. prof. Michal Miovský, Ph.D. - za propagacia studijního oboru adiktologie ve světě; za budování oboru adiktologie, jeho propagaci a neutuchající vědecký a výzkumný zápal.
 11. MUDr. Petr Nevšímal - za rozvoj služeb NNO Magdaléna, o.p.s., která v současné době pokrývá celé spektrum programů prevence a léčby závislosti, kdy oboru adiktologie se angažuje od roku 1997.

Na Cenu Kiron byli nominováni:

 1. MUDr. Jiří Dvořáček - za 3D detox.
 2. Mgr. Nina Janyšková - za dlouhodobou odbornou a systematickou práci na postu protidrogové koordinátorky Prahy, ale i za to, jak odvážně, elegantně a na odborné výši "ustála" situaci okolo posledních voleb do pražských zastupitelstev, kdy si ne právě malá část politických stran nebo jednotlivých kandidátů udělala z uživatelů NL snadný terč své populisticky zaměřené kampaně. Je její nezpochybnitelnou zásluhou, že protidrogová politika hl. m. je relizována koncepčně, dlouhodobě předvídatelně a je v souladu s aktuálními vědeckými poznatky.
 3. NMS - za web koureni - zabíjí.
 4. Podané ruce - za projekt Hard and Smart.
 5. Česká Asociace Adiktologů - bez bližšího odůvodnění.
 6. prof. Michal Miovský, Ph.D. - za významný adiktologický počin vytvoření ADDy a Doporučené postupy pro práci s mladými lidmi v souvislosti s užíváním návykových látek.
 7. Darmoděj (Soňa Rozbořilová) - za unikátní realizaci víceúčelového terénního programu ve venkovské oblasti se špatnou dostupností služeb.

Rada Ceny Adiktologie ve svém hlasování rozhodla následovně: Cenu Adiktologie získal za svoji celoživotní propagaci střízlivosti prim. MUDr. Karel Nešpor, CSc.; Cenu Kiron ředitel a primář léčebny Červený Dvůr MUDr. Jiří Dvořáček s týmem svých kolegů a spolupracovníků. Mimořádnou cenu obdržela pražská protidrogová koordinátorka Mgr. Nina Janyšková za svůj profesní přístup k řešení drogové problematiky na území hl. m. Prahy.


KE STAŽENÍ:


Program konference

počet zobrazení: 54 poslední aktualizace: ksuchova, 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.