1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 04.02.2020

Centrum substituční léčby

ADRESA | Apolinářská 4, Praha 2, 128 08

TELEFON | 224 968 216-8

FAX | 224 911 871

EMAIL | andrea.sudikova@vfn.cz

VÝDEJNÍ DOBA

Pondělí | 6:30 až 11:00 | 13:00 až 14:00
Úterý | 6:30 až 11:00 | 13:15 až 14:00
Středa | 6:30 až 11:00 | 13:00 až 14:00
Pátek | 6:30 až 11:00 | 13:00 až 14:00

Víkendy, svátky | 7:30 až 13:00

Centrum substituční léčby (CSL) nabízí vysokoprahový metadonový substituční program, tj. takový, který klade na klienty vyšší nároky nejen v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Podstatnou součástí léčby jsou vedle podávání metadonu i intenzivní terapeutické a poradenské služby, které mají pomoci v řešení nejen samotné závislosti, ale i ostatních s tím souvisejících problémů. Minimálně první dva měsíce je docházka do programu každodenní. Postupem času se lze propracovat i k méně časté docházce, podmínkou je ale „fungování“ (čistá toxikologická vyšetření, dodržování pravidel programu).

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Podávání a vydávání metadonu.
  • Kontrola abstinence prostřednictvím toxikologických vyšetření moči.
  • Vyšetření a konzultace s lékařem - psychiatrem, s možností farmakologické léčby přidružených duševních poruch.
  • Sociální a adiktologické poradenství.
  • Skupinová a individuální psychoterapie.
  • Volnočasové kulturní, sportovní a výtvarné terapeutické aktivity.
  • Součástí programu je interní péče s možností léčby somatických komplikací závislosti včetně virové hepatitidy typu C.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 16 let s problémem závislosti na nelegálních opioidech, kteří mají zájem přestat s užíváním všech ilegálních drog.

PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ

Mgr. Andrea Sudíková, DiS. | vedoucí CSL, adiktolog

MUDr. Veronika Purmová | psychiatr

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková | psychiatr,lékař

Jiřina Poláková | staniční sestra 

DALŠÍ INFORMACE

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

737

NÁŠ PŘÍSTUP

Naším cílem není člověka změnit, ale pomoci mu stát se sám sebou.

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681