1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 02.06.2021

Centrum substituční léčby

Centrum substituční léčby nabízí vysokoprahový metadonový substituční program, tj. takový, který klade na klienty vyšší nároky nejen v oblasti dodržování abstinence od veškerých ilegálních drog a alkoholu a klade důraz na dodržování pravidel programu. Podstatnou součástí léčby jsou vedle podávání metadonu i intenzivní terapeutické a poradenské služby, které mají pomoci v řešení nejen samotné závislosti, ale i ostatních s tím souvisejících problémů.

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

  • Podávání a vydávání metadonu.
  • Kontrola abstinence prostřednictvím toxikologických vyšetření moči.
  • Vyšetření a konzultace s lékařem - psychiatrem, s možností farmakologické léčby přidružených duševních poruch.
  • Sociální a adiktologické poradenství.
  • Skupinová a individuální psychoterapie.
  • Volnočasové kulturní, sportovní a výtvarné terapeutické aktivity.
  • Součástí programu je interní péče s možností léčby somatických komplikací závislosti včetně virové hepatitidy typu C. 

Cílovou skupinou jsou osoby starší 18 let s problémem závislosti na nelegálních opioidech, kteří mají zájem přestat s užíváním všech ilegálních drog.

21


Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

737

.

474

 

    681

 3034