1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2022

Detoxifikační jednotka

Detoxifikační jednotka je uzavřené lůžkové oddělení, které poskytuje detoxikaci /vystřízlivění, odeznění působení nealkoholových látek/ a detoxifikaci /léčbu příznaků, podpora v zvládání odvykacího stavu/. Jsme zdravotnické zařízení, nesuplujeme však činnost záchytné stanice, neposkytujeme akutní somatickou ani psychiatrickou péči. Oddělení je koedukované, současně je možná léčba žen i mužů s odděleným zázemím. Pobyt u nás je vhodný pro pacienty pokračujících v léčbě závislosti residenční formou- navazující střednědobá léčba či pobyt v terapeutických komunitách nebo formou ambulantní.

Cílová skupina:

Cílovou skupinou jsou osoby s dovršením věku 18-ti let závislé na alkoholu i nealkoholových látkách, osoby trpící nelátkovými závislostmi. Léčba je vždy dobrovolná, přijímáme pacienty z celé ČR.

Poskytované služby:

-detoxikace-možnost vystřízlivění, odeznění působení nealkoholové látky

-zvládání a léčba odvykacích stavů

- po přijetí základní laboratorní vyšetření-glykémie, minerály, vyšetření funkcí jater a ledvin, krevní obraz, pokud je indikováno i sérologie virových hepatitid, případně toxikologické vyšetření moči na přítomnost návykových látek

-diagnostika a léčba psychiatrických komplikací závislosti-duální diagnosy, úzkosti, deprese, poruchy spánku

-podpůrná léčba somatických komplikací závislosti

- adiktologické poradenství, skupinová i individuální terapie, relaxace, arteterapie

- od 30. 12. 2019 se režim Detoxifikační jednotky Kliniky adiktologie VFN mění v nekuřácký. Pro pacienty hospitalizované na této jednotce je připravena plně hrazená náhradní nikotinová léčba /náplasti, žvýkačky/ a terapeutická podpora zaměřená zejména na edukačně-motivační aktivity .

  21


 Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

1988

.

474

 

    681

 3034