1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

PhDr. Jiří Libra

Pozice v KA:

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost; libra@adiktologie.cz, +420224968277

Vzdělání:

 • Absolutorium odborné psychologie (Masarykova univerzita Brno),1981.
 • Rigorózní zkouška – PhDr., 1986.
 • Složení zkoušky specializační průpravy (atestace z klinické psychologie), 1986.
 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (frekventant komunity K.Kaliny 1988-1993), dále v roli lektora – vedoucího výcvikové skupiny ve čtyřech výcvikových komunitách SUR: ved. J. Vodňanská (1997-2001), K. Kalina (2000-2004), SUR 40- K. Kalina (2007-2011), SUR K4 (2012-2016).
 • Základní úvodní kurz transakční analýzy „101“ + navazující výcvik v transakční analýze („Prague Project“ – Servaas van Beekum), 1992-1996.
 • 1. stupeň výcviku v supervizi sociální práce (FSP UK Praha, Nadace A. Masarykové, Edsal – VB), 1996.
 • Složení specializační zkoušky k provádění systematické psychoterapie ve zdravotnických zařízeních, IPVZ Praha, 1997.
 • Výcvik v supervizi garantovaný Evropskou Asociací pro Supervizi, J. Hewson, certifikát EAS, (1996 -2001). Supervizor SUR, o.s., supervize komunit SUR, vzdělávacího institutu InStep Praha.
 • Specializační kurz managementu pro pracovníky NNO (FF UK, NROS,Agnes), 1998-1999.
 • Výcvik v supervizi služeb v oblasti duševního zdraví - komunitní péče, Fokus Praha, SCIN – Velká Británie, Pro Mente Infirmis – Rakousko, Projekt Phare LIEN,1999-2000.
 • IPVZ Praha – kurz Školení akreditačních týmů pro certifikaci podle standardů drogových služeb RVKPP ČR, 2002-2003.

Praxe v oboru:

 • Pedagogicko-psychologická poradna v Jihlavě (1981-1983).
 • Psychiatrická léčebna Jihlava (1983-1985) – přijímací a léčebná odd. pro dospělé.
 • Psychiatrická léčebna Havlíčkův Brod (1985-2002, od 1994 částečný úvazek) – přijímací a léčebná oddělení pro dospělé, denní stacionář.
 • Dětská psychiatrická ambulance OÚNZ Havlíčkův Brod (1987-1989, vedlejší pracovní poměr).
 • Fokus Vysočina Havlíčkův Brod, Pelhřimov – r. 1992 zakládající člen, od roku 1994 -2001 ředitel sdružení – mimo-nemocniční služby v oblasti duševního zdraví (chráněné bydlení, chráněné dílny, sociální centrum – rehabilitace dlouhodobě duševně nemocných), drogové služby (kontaktní a poradenské).
 • Sdružení Podané ruce, o.s. Brno, odborný ředitel, od r. 2001 - 2012, drogové služby (vytváření komplexního systému služeb v rámci Sdružení).
 • Souvislá psychodiagnostická a poradenská praxe od roku 1981 doposud, psychoterapeutická praxe od roku 1989 doposud, supervizní praxe od roku 1996 doposud, manažerem mimo-nemocničních služeb v oblasti duševního zdraví od roku 1992 do roku 2012, v oblasti drogových služeb od roku 1996 do roku 2012.
 • Odborný asistent Psychologického ústavu LF MU v Brně (část. úvazek) v letech 2007- 2010.
 • Lektor odborných činností – instruktor výuky na Centru adiktologie 1. LF UK v Praze – DPČ v letech 2007-2010.
 • Odborný asistent Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze 2010-2011, od roku 2012 zástupce přednosty Kliniky adiktologie pro vzdělávací činnost. Odborný poradce předsedy Sdružení Podané ruce, o.s.

Další odborná činnost

 • Realizátorem projektů posouzení standardní kvality drogových služeb – Diecézní Charita Brno (2003), drogové služby ve Středočeském kraji (2004).
 • „Analýza institucionálního kontextu drogových služeb JČ kraje -
  návrh minimální sítě drogových služeb Jihočeského kraje“, zadavatel studie: Krajský úřad JČK, autoři: Jiří Libra, Pavel Novák, 2005
 • „Návrh optimalizace sítě kontaktních a poradenských služeb v České republice

(oblasti protidrogové politiky zaměřené především na snižování rizik)“, zadavatel RVKPP ČR, autoři: Jiří Libra, Pavel Novák, 2006.

 • Realizace projektu EU „Breaking The Circle“ – podpora služeb v oblasti duševního zdraví v Kábulu (2006).
 • V letech 2010-2013 vedoucím pracovní skupiny pro inovaci standardů adiktologických služeb RVKPP, v rámci projektu CEKAS, NVF Praha (8.revize).
 • V roce 2011 – 2013 členem redakční skupiny pro vypracování Koncepce oboru adiktologie (Společnost pro návykové nemoci, Centrum adiktologie).

Výzkumné zájmy a zaměření:

 • Koncepce oboru a výuky oboru adiktologie
 • Case management jako doplněk léčebného kontinua
 • Psychoterapie, účinné faktory skupinové psychoterapie

Publikace:

 • Libra J., 2003 „Drogová agentura jako možný model specifického lokálního drogového programu“, Adiktologie No1, 2003, (70-80)
 • Kalina K. a kol., 2003, „Drogy a drogové závislosti“, Úřad vlády ČR, NMS - autor dvou kapitol „Kontaktní centra“ (165-172), „Krizová intervence“ (276-283)
 • KALINA, Kamil - LIBRA, Jiří - MRAVČÍK, Viktor - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - RANDÁK, Dušan - DOLEŽALOVÁ, Pavla - JEŘÁBEK, Petr - NEVŠÍMAL, Petr - RADIMECKÝ, Josef - PÁNOVÁ, Stanislava. The concept of a network of specialised addiction treatment services in the Czech Republic The concept of a network of specialised addiction treatment services in the Czech Republic. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2013. 80 s. ISBN 978-80-905717-1-6.