1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie

Kalendář

21.11.2019
08:00 Národní adiktologická konference Cena adiktologie
Národní adiktologická konference Cena adiktologie, která bude spojena s vyhlášením držitele Ceny adiktologie - Hlavovzhůra a Ceny Kiron, se bude konat dne 21. listopadu 2019 v prostorách děkanátu 1. LF UK na adrese Praha 2, Na Bojišti 3. Těšit se můžete nejen na vyhlášení vítězů uvedených ocenění, ale i nevšednímu a zajímavému tématu letošní konference, které se věnuje tématu „Dětská a adolescentní péče v adiktologii“ a jejím cílem je výměna praktických zkušeností kooperace mezi jednotlivými profesemi a profesionály, kteří zabývají závislostmi a jejich léčbou a sdílením našich pacientů a klientů. Program najdete v příloze tohoto mailu. Registrace účastníků začíná v 8 hodin, slavnostní zahájení konference je naplánováno v 8:30 hodin. V případě, že máte zájem se konference zúčastnit, registrujte se prosím na mailu: cena.adiktologie@seznam.cz, neboť kapacita sálu je omezena. Za organizační tým s přáním hezkých podzimních dní, Jaroslav Šejvl
23.11.2019
08:00 Zdravotnické fórum
Již tradičně se v rámci Zdravotnického fóra (ZF), které je primárně určeno pro praktické dětské lékaře, ale vzhledem k tématům určitě přínosné pro širokou odbornou veřejnost, budeme věnovat problematice, která má velmi široký kontext. Navíc problematice, která je v současné době stále více ve středu pozornosti a vzhledem ke svému charakteru by i být měla.
27.11.2019
08:00 KONFERENCE: Alkohol a tabák v České republice 2019
Dovolujeme si Vás pozvat na národní konferenci s názvem Alkohol a tabák v České republice 2019 pořádanou sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR a Světovou zdravotnickou organizací, která se uskuteční dne 27. listopadu 2019 v Lichtenštejnském paláci na Kampě (U Sovových mlýnů 506/4, Praha 1). Letošní konference se zaměří na konkrétní možnosti snižování míry užívání alkoholu a tabáku, a to jak v oblasti represe (např. reklama), tak i prevence (např. intenzivnější provádění krátkých intervencí). Chybět nebudou pohledy odborníků na závislosti, ekonomů a specialistů na marketing. Konference se zúčastní zahraniční přednášející.
19.02.2020
00:00 8th European Conference on Tobacco or Health
8th European Conference on Tobacco or Health Berlin, Německo Více na https://www.ectoh.org/

Kalendář akcí

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681