1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

Mgr. Kateřina Svěcená Ph.D.

Pozice v KA:

Odborná asistentka výuky

Vzdělání:

2009 – 2014 - Doktorské studium (Ph.D.) na Jihočeské Univerzitě, Specializace ve

zdravotnictví, obor Prevence, náprava a terapie zdravotní a sociální problematiky dětí, dospělých a seniorů

2006 – 2009 - Magisterské studium na Fakultě humanitních studií Univerzity

Karlovy (kombinované studium), obor Řízení a supervize v sociálních a

zdravotnických oborech

1998 – 2002 - Karlova Univerzita v Praze, 1. lékařská fakulta, bakalářský obor Ergoterapie

 

Praxe v oboru:

2007 – 2016 - Vedoucí pro výuku bakalářského i magisterského oboru ergoterapie, Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze

2007 - 2016 - Vedoucí úseku ergoterapie, Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné Fakultní nemocnice v Praze

Červen – říjen 2007 - Ergoterapeut a vedoucí zdravotně-sociálního úseku, Domov pro seniory ANNA Český Brod

2006 – 2007 - ergoterapeut a vedoucí úseku Komunitního centra, Domov pro seniory Luxor Poděbrady a Komunitní centrum

2002 - 2004 - Ergoterapeut, Domov seniorů Charlese Jordana, Židovská obec

 

Publikace:

SVĚCENÁ K., ŠVESTKOVÁ O. Využitelnost Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v oblasti předpisů, upravujících přiznání nároku na “zvláštní pomůcky“ dle zákona číslo 239/2011, ve znění pozdějších předpisů. Sborník abstrakt XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, který se koná 22-23. Května 2015 v Luhačovicích. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně. Praha. 2015. vyd. I. ISBN: 978-80-87450-13-0

SVESTKOVA.O., SVECENA. K., FORMANKOVA.P. Is it Occupational Therapy important in the process of rehabilitation?. Niepelnosprawność – zagadnienia, problémy, rozwiqzania. Warszawa. 2014, ISSN 2084-7734

ŠVESTKOVÁ. O., SVĚCENÁ. K. Ergoterapie jako součást interprofesní rehabilitace. Rehabilitácia. Liečreh: Bratislava. 2014. ISSN 0375-0922

SVESTKOVA O., SVECENA K. Applicability od the International Classification of Functioning, Disability and Health as a tool for determining benefits for special aids and equipment in the social sector. Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: České Budějovice. 201, vol. 5, pp. 39-53. ISSN 1804-1868

SVESTKOVA.O., SVECENA. K., UHLIROVA. J. Occupational Therapy in Rehabilitation the State of Practice and Education in the Czech Republic. Niepelnosprawność – zagadnienia, problémy, rozwiqzania. Warszawa. 2014, vol. II. ISSN 2084-7734

ANGEROVÁ.Y., ŠVESTKOVÁ. O., SLÁDKOVÁ. P., SVĚCENÁ. K. Hodnocení psychosenzomotorického potenciálu u pacientů po poškození mozku v ergodiagnostice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 27. český a slovenský neurologický sjezd a Dunajské sympozium 2013, Praha 20-23. 11. 2013. Sborník abstrakt. ČLS JEP: Praha. 2013, vol.76/ 109, suppl. 2., pp. 2S81

SVĚCENÁ K. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurologie pro praxi. Abstrakta. XI. Sympozium praktické neurologie 5. - 6. 6. 2014, Hotel International Brno. Solen: Olomouc. 2014, vol. 14, pp. 128-130, ISSN 1803-5884 ISBN 978-80-7473-073-5

SLÁDKOVÁ. P., SVOZÍLKOVÁ.P., BODLÁK. I., SVĚCENÁ. K., ŠVESTKOVÁ. O. Aplikace akcelerometru v rehabilitaci pacientů po poškození mozku. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Česká lékařská společnost J. E. Purkyně: Praha. 2013, vol. 20, nr. 3, pp. 142-145, ISSN 1803-6597

SVĚCENÁ. K. Hodnocení soběstačnosti pacientů v neurorehabilitaci. Neurologie pro praxi. Solen: Olomouc. 2013, vol. 14, pp. 128-130, ISSN 1213-1814

FORMÁNKOVÁ. P., MOTLOVÁ. L., SVĚCENÁ. K. Léčebná tělesná výchova u seniorů s chronickým stádiem osteoporózy jako nedílná součást komplexní léčebné rehabilitace. Rehabilitácia. Liečreh: Bratislava. 2011. vol.3, pp 143-152, ISSN 0375-0922

FORMÁNKOVÁ. P., MOTLOVÁ. L., SVĚCENÁ. K. Aktivizace imobilních seniorů v rezidenčních zařízeních jako součást komprehenzivní rehabilitace. Rehabilitácia. Liečreh: Bratislava. 2011. vol.2, pp 117-120, ISSN 0375-0922