1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 04.03.2020

Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze

 

 

KONTAKTY:

Email: info.adiktologie@lf1.cuni.cz

KLINICKÁ ČÁST:

Sekretariát primáře: 224968282 (provozní doba: 9:00 - 12:00)
Příjmová kancelář: 224 968 222 (provozní doba: 8:00 - 13:00)

Ambulance pro alkoholové závislosti (ALKO ambulance): 224 968 214
Ambulance pro nealkoholové závislosti (TOXI ambulance): 224 968 207
Adiktologická ambulance: 224 968 208
Ambulance dětské a dorostové adiktologie: 224 968 253
Centrum Substituční léčby: 224 968 216
Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii: 224 968 239

Detoxifikační oddělení: 224 968 200
Lůžkové oddělení MUŽI: 224 968 234
Lůžkové oddělení ŽENY: 224 968 201

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČÁST:

Sekretariát přednosty: 224968270 (provozní doba: 9:00 - 14:00)

 

JAK SE K NÁM DOSTANETE:

Adresa: Apolinářská 4, Praha 2

Zastávka tramvaje Albertov ( ze směru Karlovo náměstí), zastávka tramvaje Botanická zahrada (směr Karlovo náměstí).

542

 

V horní třetině ulice (pod Kostelem) je hlavní vchod kliniky s vrátnicí, příjmová kancelář se nachází v přízemí v průjezdu dveře vpravo.

Ambulance se nacházejí v přízemí – v průjezdu dveře vpravo, zde je umístěna čekárna pro návštěvy a pacienty.

Lůžková část se nachází v 1. patře. Přístup veřejnosti na tuto část kliniky není možný, návštěvy prosíme, aby počkaly na zdravotnického pracovníka v čekárně, aby nebyl narušen chod oddělení.

Vědecko-výzkumná část se nachází ve 2. patře.

Sekretariát přednosty i sekretariát primáře kliniky se nacházejí ve 2. patře.

Pro přístup do vědecko – výzkumné části kliniky a k přednostovi kliniky prosím využijte zvonku na průčelí domu „sekretariát přednosty kliniky“, pro přístup k primáři prosím využijte zvonku na průčelí domu „sekretariát primáře“.

 

 

 


 

 

Kontakty

 

47

 

 

 

 

 

1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, Praha 2


telefon:

klinická část: 224 968 225

výzkumná část:  224 968 270

email: info.adiktologie@lf1.cuni.cz