1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2022

Lůžkově oddělení muži

Co nabízíme?

Mužské lůžkové oddělení nabízí komplexní léčebný program v minimální délce 13 týdnů s důrazem na psychoterapii, individuální přístup a zapojení co největšího množství podpůrných programů a doporučení (programy prevence relapsu, rodinné poradenství, psychiatrická péče, farmakologie, zlepšení fyzické kondice, zvyšování frustrační tolerance atd.). Začlenění v rámci Kliniky adiktologie a Všeobecné fakultní nemocnice umožňuje nabídnout pacientům také řešení složitějších somatických psychických a rodinných problémů bez nutnosti přerušování léčby (individuální a rodinná terapie, léčba disulfiramem, léčba anticravingovými preparáty, detoxifikace před nástupem do léčby, zajišťovací pobyty při recidivě onemocnění atd.).

Pro koho je léčba určena?

Muži, věk 18+, horní hranice stanovena orientačně na 65 let – individuálně se hodnotí přínos léčby pro konkrétního pacienta a jeho schopnost plně se zapojit do režimové a psychoterapeutické léčby (pracovní terapie, sportovní terapie, psychoterapie), v úvahu se bere i aktuální složení komunity, motivovanost jedince k léčbě.

 

21


Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.  

1987.

474

 

    681

 3034