1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2022

Lůžkové oddělení ženy

Co nabízíme?

Lůžkové oddělení ženy nabízí dobrovolnou ústavní léčbu závislosti pro ženy s dobou trvání zpravidla 17. týdnů. Program léčby je vystaven tak, aby za příznivých podmínek vystavil pacientky situacím, které neuměly v minulosti zvládat, pomohl jim porozumět jejich selhávání a nacvičit adaptivnější způsoby chování. Zahrnuje psychoterapii, ergoterapii, léčebný tělocvik, relaxační techniky, přednášky a studium odborné literatury. Základem psychoterapie je komunitní a skupinová psychoterapie, doplněná individuální psychoterapií a prací s deníkem, v indikovaných případech farmakoterapie.

Pro koho je léčba určena?

 

Ženám starším 18 let se závislostí na jakékoliv návykové látce (alkohol, návykové léky, ilegální drogy), případně v kombinaci s další psychickou poruchou (poruchy příjmu potravy, afektivní a úzkostné poruchy), které mají zájem se léčit.

21

Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

1986

.

474

 

    681

 3034