1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 04.03.2019

Koncepční návrhy a změny v oboru adiktologie: informační seminář věnovaný klíčovým výstupům projektu NETAD

V lednu - březnu 2014 proběhl informační seminář spojený s následnou panelovou diskusí v 6 městech: v Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Ústí nad Labem a v Českých Budějovicích.

ksuchova 04.03.2019

Popis sítě substituční léčby

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť substituční léčby.

ksuchova 04.03.2019

Analýza výzkumného potenciálu sítě terapeutických komunit

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě terapeutických komunit.

ksuchova 04.03.2019

Popis sítě služeb následné péče

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byly vytvořeny popisy sítí vybraných adiktologických služeb. Na tomto místě bude popsána síť služeb následné péče.

ksuchova 04.03.2019

Analýza výzkumného potenciálu sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby

V rámci projektu NETAD bylo realizováno celkem 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu. V tomto článku budou představeny výsledky analýzy sítě krátkodobé a střednědobé ústavní léčby.

ksuchova 04.03.2019

Analýza výzkumného potenciálu sítě substituční léčby

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

ksuchova 04.03.2019

Analýza výzkumného potenciálu sítě následné péče

V rámci projektu NETAD (CZ. 1.07/2.4.00/17.0111), spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR, bylo realizováno 6 analýz připravenosti adiktologických sítí pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu.

ksuchova 04.03.2019

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, listopad 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

ksuchova 04.03.2019

Oborová grantová kancelář

V rámci projektu NETAD Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111) vznikla k 1. 10. 2011 Oborová grantová kancelář (OGK).

ksuchova 04.03.2019

Archiv výzev Oborové grantové kanceláře

V rámci projektu NETAD Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (reg.č. CZ.1.07/2.4.00/17.0111) vznikla k 1. 10. 2011 Oborová grantová kancelář (OGK). Vznikem OGK bude posílen proces síťování tuzemských institucí (z výzkumného, veřejného, soukromého atd. sektoru) s cílem vytvořit funkční partnerskou síť, která bude konkurenceschopná pro získávání zahraničních i tuzemských finančních prostředků.