1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 18.09.2019

Klinika adiktologie

Klinika adiktologie je vědecké a klinické pracoviště 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, které se zaměřuje na rozvoj adiktologie jako samostatného vědního oboru zabývajícího se problematikou užívání návykových látek a návykového chování obecně.

Klinika adiktologie realizuje ambulantní provoz, klinický lůžkový provoz, jakož i výuku a výzkum v oblasti adiktologie.

Klinika adiktologie je součástí dvou institucionálních rámců. Ve své jedné části (výuka a výzkum) je součástí 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Svojí druhou částí (léčebné a rehabilitační péče) je Klinika součástí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Vedení kliniky adiktologie odráží dvojí systém řízení danou univerzitou a nemocnicí. Dva zástupci přednosty pracují v nemocniční, klinické části (primář a vrchní sestra), dva pracují v univerzitní části (zástupce pro výuku a zástupce pro vědu a výzkum) a jeden je společný pro obě části (ekonom).


 

 

Kontaky

47

Klinika adiktologie


1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, Praha 2


telefon:

+420 224 968 270

email:

info.adiktologie@lf1.cuni.czORGANIZAČNÍ STRUKTURA KE STAŽENÍ