1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

MUDr. Petr Popov MHA

Pozice v KA:

Primář Kliniky adiktologie

Vzdělání:

2010 - 2011 Master of Healthcare Administration (MHA), Advance Healthcare Management Institute, Praha

2008 - 2009 Humphrey Fellow (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), Virginia Commonwealth University, Richmond, Virginia, USA

2006 Výcvik v integrativní supervizi, akreditovaný Evropskou asociací pro supervizi (ČIS)

1998 Funkční specializace v systematické psychoterapii (IPVZ)

1997 Nástavbová atestace v oboru léčení alkoholismu a jiných toxikománií (IPVZ)

1994 II. atestace z psychiatrie (IPVZ)

1991 I.atestace z psychiatrie (IPVZ)

1989 - 1994 Experienciální výcvik v dynamicky orientované skupinové psychoterapii (SUR)

1989 - 1992 Intenzivní bálintovský výcvik (Institut psychoterapie, Praha)

1981 - 1987 Fakulta všeobecného lékařství University Karlovy v Praze (dnes 1. LF UK)

Praxe v oboru:

2012 - dosud primář Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze

1999 - dosud vedoucí Subkatedry návykových nemocí IPVZ

1995 - 2011 Primář Oddělení léčby závislostí VFN

1992 - 1995 Vedoucí lékař Protialkoholního oddělení FN 2 s FP v Praze

1988 - 1991 Sekundární lékař Protialkoholního oddělení FN 2 s FP v Praze