1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 29.03.2019

Postgraduální doktorský studijní program adiktologie (Ph.D.)

 

Doktorský program adiktologie poskytuje studentům pokročilé transdisciplinární znalosti v oblasti adiktologie a dovednosti umožňující jim nezávisle navrhovat a provádět studie rozličných faktorů z oblasti rizikového prostředí užívání návykových látek a závislostního chování, a to od úrovně jednotlivce až po úroveň politik.

Cílem doktorského programu, jehož jádro tvoří klinické výzkumy a výzkumy veřejného zdraví s participativním komunitním zaměřením, je podpořit evidence-based rozhodování. Základ programu představuje metodologické poradenství a podpora pro transdisciplinární adiktologický výzkum s důrazem na spojování kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod z různých oborů do společného epistemologického rámce.