1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
akulh 25.05.2022

Pro uchazeče

1050

Doktorským studiem adiktologie vstoupíte do světa špičkové vědy, která nezná hranic

Doktorský studijní program adiktologie nabízí unikátní možnost zapojit se do transdisciplinárního adiktologického výzkumu spojujícího kvantitativní a kvalitativní výzkumné metody. Studium vede doktorandy k analýze různých faktorů rizikového prostředí pro škodlivé užívání návykových látek a pro závislostní chování.

Studentům se dostane transdisciplinárního vědeckého pohledu na adiktologii a umožní jim samostatné navrhování a provádění vědeckých studií v různých prostředích, které mají souvislost s užíváním návykových látek a rizikovým chování jednotlivců, skupin, až na úroveň společnosti a drogových politik.

Studenti se budou moci zapojit do výzkumných projektů Kliniky adiktologie a zažijí také progresivní způsob vzdělávání metodou „blended learning“ kombinující prezenční výuku s online moduly. Výuka probíhá převážně v angličtině, jazyce současné vědy.


Je pro vás Ph.D. studium adiktologie to pravé?

 

1054

Studuji magisterský obor a chci pokračovat doktorským studiem

Doktorský program adiktologie vám umožní stát se seniorním vědeckým pracovníkem v oboru adiktologie. Pokračovat můžete v práci jako nezávislý výzkumník v akademických či výzkumných institucích, státní správě nebo komerční sféře.


1053


Jsem odborníkem, který si chce rozšířit svou expertízu

Multioborovost adiktologie vám umožní prohloubit svou expertízu, ať už jste zdravotníkem, psychologem, sociologem či pocházíte z jiného příbuzného oboru. Doktorským studiem adiktologie vstoupíte do světa špičkové vědy, která nezná hranic. 


Co o programu říkají naši studenti a pedagogové?


1073


1075


1076


1074Jak se můžete přihlásit a kde zjistíte více informací?

 

Více informací najdete na webu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.


Chcete se přihlásit na prezenční studium?

1051


Nebo na kombinované studium?

1051 

V letech 2017 – 2022 probíhá Inovace doktorského studijního programu adiktologie s podporou Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, projekt Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489

1052