1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2013

BECOÑA, Elisardo - MARTÍNEZ, Úrsula - CALAFAT, Amador - FERNÁNDEZ-HERMIDA, José Ramón - MONTSE, Juan - HARRY, Sumnall - MENDES, Fernando - GABRHELÍK, Roman. Parental permissiveness, control, and affect and drug use among adolescents. Psicothema. 2013, 25(3), 292-298. ISSN 0214-9915. DOI: 10.7334/psicothema2012.294
IF = 1.083 (2013)


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VACCARO, Christian. “A Friend With Weed Is a Friend Indeed”: Understanding the Relationship Between Friendship Identity and Market Relations Among Marijuana Users. Journal of Drug Issues. 2013, 43(3), 289-313. ISSN 0022-0426. DOI: 10.1177/0022042613475589
IF = 0.640 (2013)


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - PRIBIŠOVÁ, L. - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Czech survey (part 3). Lifestyles and History of Use of Drug Abusers in Four EU Countries. Exploratory Analysis of Survey Data. 1 vyd. Rome: Universitalia, 2013, s. 183-287. ISBN 978-88-6507-403-9.


BUREŠOVÁ, Zdeňka - MRAVČÍK, Viktor - POPOV, Petr - MIOVSKÝ, Michal. Institucionální analýza současného stavu záchytných stanic v České republice. Česká a slovenská psychiatrie. 2013, 109(3), 115-121. ISSN 1212-0383.


ČABLOVÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Rizikové a protektivní faktory v rodině, které predikují užívání alkoholu u dětí a dospívajících. Československá psychologie. 2013, 57(3), 255-270. ISSN 0009-062X.
IF = 0.292 (2013)


ČABLOVÁ, Lenka - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - VOPRAVIL, Jiří. Analýza výzkumného potenciálu sítí : Terapeutické komunity. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 257-261. ISSN 1213-3841.


FIDESOVÁ, Hana. Aktuální adiktologická problematika z pohledu právníka. Psychiatrie pro praxi. 2013, 14(4), 183-185. ISSN 1213-0508.


FIDESOVÁ, Hana - SKLENÁŘ, Ondřej - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Vstup adiktologických služeb do systému zdravotnictví. Zaostřeno na drogy. 2013, 11(6), 1-16. ISSN 1214-1089.


GRUND, Jean-Paul - LATYPOV, Alisher - HARRIS, Magdalena. Breaking worse: The emergence of krokodil and excessive injuries among people who inject drugs in Eurasia. International Journal of Drug Policy. 2013, 24(4), 265-274. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2013.04.007
IF = 2.475 (2013)


KALINA, Kamil - LIBRA, Jiří - MRAVČÍK, Viktor - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - RANDÁK, Dušan - DOLEŽALOVÁ, Pavla - JEŘÁBEK, Petr - NEVŠÍMAL, Petr - RADIMECKÝ, Josef - PÁNOVÁ, Stanislava - MIOVSKÝ, Michal. The System of Specialised Addiction Treatment Services in the Czech Republic: a policy document.. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2013. 80 s. ISBN 978-80-905717-1-6.


KALINA, Kamil - VÁCHA, P.. Dual Diagnoses in Therapeutic Communities for Addicts - Possibilities and Limits of Integrated Treatment. Adiktologie. 2013, 13(2), 144-164. ISSN 1213-3841.


KALINA, Kamil - LIBRA, Jiří - MRAVČÍK, Viktor - VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - RANDÁK, Dušan - DOLEŽALOVÁ, Pavla - JEŘÁBEK, Petr - NEVŠÍMAL, Petr - RADIMECKÝ, Josef - PÁNOVÁ, Stanislava - MIOVSKÝ, Michal. Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice. 1 vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2013. 80 s. ISBN 978-80-905717-0-9.


KALINA, Kamil. Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii. 1 vyd. Praha: Grada, 2013. 527 s. ISBN 978-80-247-4361-5.


KALINA, Kamil. Therapeutic Communities in the Czech Republic. Adiktologie. 2013, 13(2), 83-88. ISSN 1213-3841.


KÖHLEROVÁ, Martina - ČABLOVÁ, Lenka. Nutriční terapie u klientů s alkoholovým postižením jater. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 230-238. ISSN 1213-3841.


KONEČNÁ, Miroslava - ČABLOVÁ, Lenka. Stravovací zvyklosti a změny ve výživě u klientů ve vybraných kontaktních centrech. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 192-200. ISSN 1213-3841.


KRÁLÍKOVÁ, Eva - ALRADHI, Fuad Lotf - ANDERS, Martin - ASCHERMANN, Michael - BROULÍK, Petr - CÍFKOVÁ, Renata - CSÉMY, Ladislav - ČEŠKA, Richard - FELBR, Oldřich - FELBROVÁ, Vladislava - FEYREISL, Jaroslav - GREPLOVÁ, Jarmila - HAVRDOVÁ, Eva - HERCOGOVÁ, Jana - HIRSCHFELDOVÁ, Kateřina - HRUBÁ, Drahoslava - HUBÁČEK, Jaroslav - JEDLIČKOVÁ, Anna - JENŠOVSKÝ, Jiří - JEŽEK, Martin - KINDL, Tomáš - KISLINGER, Radek - KMEŤOVÁ, Alexandra - KOBLÍŽEK, Vladimír - KOLEK, Vítězslav - KOSTELECKÁ, Lenka - KOZÁKOVÁ, Blanka - KRCH, František - KRTIL, Jan - KRUŽICOVÁ, Zuzana - KUBÁNEK, Jan - KUDELOVÁ, Jana - KULOVANÁ, Stanislava - KURCOVÁ, Ivana - LEŠTÁK, Ján - LINHART, Aleš - LUKÁŠ, Karel - MALÁ, Kateřina - MAREL, Miloslav - MAUROVICH HORVATH, Eszter - MICHALCOVÁ, Jana - MIKŠÍČKOVÁ, Jarmila - NECHANSKÁ, Blanka - NEUBAUEROVÁ, Barbora - NOVOTNÝ, Jaroslav - PAFKO, Pavel - PALIČKA, Vladimír - PETANOVÁ, Jitka - PERLÍK, František - POPOV, Petr - POSPÍŠIL, Libor - PRAUSOVÁ, Jana - ROSOLOVÁ, Hana - ROSS, Hana - ROUBÍČKOVÁ, Eva - SARNA, Linda - SADÍLEK, Petr - SKOUPÁ, Jana - SOCHOR, Ondřej - SOUKUP, Jan - SOVINOVÁ, Hana - STÁRKA, Luboslav - STUBBELFIELD, Kateřina - SUCHARDA, Petr - ŠIKOLOVÁ, Veronika - ŠONKA, Karel - ŠPIČÁK, Václav - ŠTAMPACH, Ivan - ŠTEFLOVÁ, Alena - ŠTĚPÁNKOVÁ, Lenka - TOUS, Yvona - TUČEK, Milan - VENCOVSKÝ, Jiří - VINAŘ, Oldřich - VRABLÍK, Michal - VRANOVÁ, Vilma - VRBA, Ivan - ZÁMEČNÍK, Libor - ZIMA, Tomáš - ZVOLSKÁ, Kamila - ZVOLSKÝ, Miroslav - ŽALOUDÍK, Jan - ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Závislost na tabáku - epidemiologie, prevence a léčba. 1 vyd. Břeclav: ADAMIRA, 2013. 503 s. ISBN 978-80-904217-4-5.


MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - KALINA, Kamil. The effects of ADHD on particular psychological functions and life skills among clients undergoing addiction treatment in therapeutic communities. Adiktologie. 2013, 13(2), 130-143. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal. Prevence užívání alkoholu a jeho dopadů. Revue České lékařské akademie. 2013, 9(9), 29-31. ISSN 1214-8881.


MIOVSKÝ, Michal - ZIMA, Tomáš - POPOV, Petr - FIDESOVÁ, Hana - VACEK, Jaroslav - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara. The prohibition of distillates in the Czech republic in reaction on methyl-alcohol, on legal and illegal markets in 2012. In: Alcohol and Alcoholism. 2013. 48(1), 38-38. ISSN 0735-0414.
IF = 2.092 (2013)


MIOVSKÝ, Michal. An evidence-based approach in school prevention means an everyday fight: a case study of the Czech Republic's experience with national quality standards and a national certification system. Adicciones. 2013, 25(3), 203-207. ISSN 0214-4840.
IF = 1.167 (2013)


MRAVČÍK, Viktor - SOPKO, Bruno. Prevalenční odhad problémových uživatelů drog v ČR v letech 2006 a 2007 metodou zpětného záchytu. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2013, 62(2), 74-82. ISSN 1210-7913.
IF = 0.361 (2013)


MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - NEČAS, Vlastimil - GROLMUSOVÁ, Lucie - KIŠŠOVÁ, Lucie - NECHANSKÁ, Blanka - SOPKO, Bruno - FIDESOVÁ, Hana - VOPRAVIL, Jiří - JURYSTOVÁ, Lucie. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2012. [jiný výsledek].
Praha, 2013


MRAVČÍK, Viktor - NECHANSKÁ, Blanka. Czech Therapeutic Communities in the 2012 Addiction Treatment Facility Survey. Adiktologie. 2013, 13(2), 92-105. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - NEČAS, Vlastimil - NECHANSKÁ, Blanka. Sčítání adiktologických služeb 2012. Zaostřeno na drogy. 2013, 2013(5), 1-16. ISSN 1214-1089.


MRAVČÍK, Viktor - BUREŠOVÁ, Zdeňka - POPOV, Petr - MIOVSKÝ, Michal. Záchytné stanice v České republice v kontextu obdobných služeb o akutně intoxikované v Evropě. Časopis lékařů českých. 2013, 152(3), 129-134. ISSN 0008-7335.


MRAVČÍK, Viktor - STRADA, Lisa - ŠTOLFA, Josef - BENCKO, Vladimír - GROSHKOVA, Teodora - REIMER, Jens - SCHULTE, Bernd. Factors associated with uptake, adherence, and efficacy of hepatitis C treatment in people who inject drugs: a literature review. Patient Preference and Adherence. 2013, 7(Oct 17), 1067-1075. ISSN 1177-889X. DOI: 10.2147/PPA.S49113
IF = 1.491 (2013)


NEVORALOVÁ, Monika - ŠŤASTNÁ, Lenka. Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi. Adiktologie. 2013, 13(1), 24-37. ISSN 1213-3841.


NOVÁK, Petr - MIOVSKÝ, Michal - VOPRAVIL, Jiří - GABRHELÍK, Roman - ŠŤASTNÁ, Lenka - JURYSTOVÁ, Lucie. Gender-specific effectiveness of the Unplugged prevention intervention in reducing substance use among Czech adolescents. Sociologický časopis / Czech Sociological Review. 2013, 49(6), 903-925. ISSN 0038-0288.
IF = 0.563 (2013)


PAVLOVSKÁ, Amalie - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - VOPRAVIL, Jiří. Analýza výzkumného potenciálu sítí (Analýza připravenosti institucionální sítě pro vstup do jednotného systému vědy a výzkumu): Substituční léčba. Adiktologie. 2013, 13(2), 181-184. ISSN 1213-3841.


POPOV, Petr. Nalmefen - nová možnost v léčbě závislosti na alkoholu. Farmakoterapie. 2013, 9(6), 587-589. ISSN 1801-1209.


POPOV, Petr. Problematika alkoholu v ČR z pohledu adiktologie (a krátce o historii přístupů k alkoholismu). Revue České lékařské akademie. 2013, 2013(9), 6-7. ISSN 1214-8881.


PRIEBE, Stefan - MATANOV, Aleksandra - BARROS, Henrique - CANAVAN, Reamonn - GABOR, Edina - GREACEN, Tim - HOLCNEROVÁ, Petra - KLUGE, Ulrike - NICAISE, Pablo - MOSKALEWICZ, Jacek - MANUEL DIAZ-OLALLA, Jose - STRASSMAYR, Christa - SCHENE, Aart H. - SOARES, Joaquim J. F. - TULLOCH, Simon - GADDINI, Andrea. Mental health-care provision for marginalized groups across Europe: findings from the PROMO study. European Journal of Public Health. 2013, 23(1), 97-103. ISSN 1101-1262. DOI: 10.1093/eurpub/ckr214
IF = 2.459 (2013)


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - VOPRAVIL, Jiří - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Drogová a alkoholová kriminalita v České republice v roce 2007. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 215-226. ISSN 1213-3841.


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Manuál podpory zdraví mladých vězňů : Manuál pro vězeňský personál. [jiný výsledek]. 2013


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela. Společenské náklady související s alkoholovou a drogovou kriminalitou. Kriminologie: Aktuální problémy. 1 vyd. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2013, s. 189-195. ISBN 978-80-7251-395-6.


ŠULCOVÁ, Alexandra - POPOV, Petr. Nalmefen v léčbě alkoholové závislosti. Psychiatrie. 2013, 17(3), 151-155. ISSN 1211-7579.


VACEK, Jaroslav - STANĚK, Pavel. Patologické hráčství u krupiérů: může být prevence prostřednictvím profesionálů účinná?. In: Patologické hráčství: Možnosti léčby, služby poskytující pomoc v této oblasti a jejich financování. Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci.. 1 vyd. Praha: EDAD s.r.o., 2013. s. 22-23.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Témata rezonující v Síti nízkoprahových služeb pro uživatele návykových látek. Adiktologie. 2013, 13(3-4), 262-264. ISSN 1213-3841.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - VYBÍRAL, Zbyněk. Vliv typu vztahové vazby klienta na psychoterapeutický proces. Psychoterapie. 2013, 7(1), 19-30. ISSN 1802-3983.


VONDRÁČKOVÁ, Petra. Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie. 2013, 13(1), 62-70. ISSN 1213-3841.


VOŇKOVÁ, Hana - MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman - ČABLOVÁ, Lenka. UNIVERSAL SCHOOL-BASED PREVENTION INTERVENTION AND ALCOHOL USE. In: Alcohol and Alcoholism. OXFORD: OXFORD UNIV PRESS, 2013. 48(Suppl. 1), 38-38. ISSN 0735-0414.
IF = 2.092 (2013)


VOPRAVIL, Jiří - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Illicit drug market and its economic impact. Illicit drug market and its economic impact. 1 vyd. Rome: UniversItalia, 2013, s. 5-75. ISBN 978-88-6507-408-4.

 

počet zobrazení: 1210 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.