1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2014

ABAGIU, Adrian Octavian - CAVAR, Zrinka - DANNON, Pinhas - GEORGE, Philip - HABRAT, Boguslaw - MAHOMEDY, Zubeida - POPOV, Petr - SARASVITA, Riza - UTAMI, Diah Setia - KASTELIC, Andrej. Outcomes from the International Survey Informing Greater Insights in Opioid Dependence Treatment (INSIGHT) project. Drugs: Education, Prevention and Policy. 2014, 21(6), 440-450. ISSN 0968-7637. DOI: 10.3109/09687637.2014.945511
IF = 1.000 (2014)


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Transformation of the marijuana market in the Czech Republic - from free of charge outdoor cannabis to competitive market with indoor products. Adiktologie. 2014, 14(4), 382-391. ISSN 1213-3841.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Assesing the users' risks of shift towards indoor cannabis cultivation - the case of the Czech Republic. Adiktologie. 2014, 14(4), 410-418. ISSN 1213-3841.


BEZDÍČEK, Ondřej - KLEMPÍŘ, Jiří - LIŠKOVÁ, Irena - MICHALEC, Jiří - VANĚČKOVÁ, Manuela - SEIDL, Zdeněk - JANÍKOVÁ, Barbara - MIOVSKÝ, Michal - HUBÁČEK, J. A. - DIBLÍK, Pavel - KUTHAN, Pavel - PILIN, Alexander - KURCOVÁ, Ivana - FENCLOVÁ, Zdenka - PETRIK, Vít - NAVRÁTIL, Tomáš - PELCLOVÁ, Daniela - RŮŽIČKA, Evžen - ZACHAROV, Sergej. Účinky intoxikace metanolem na kognitivní funkce. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(3), 320-325. ISSN 1210-7859.
IF = 0.165 (2014)


BLANKERS, Matthijs - FRIJNS, Tom - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ROSSI, Carla - SVENSSON, Bengt - TRAUTMANN, Franz - VAN LAAR, Margriet. Predicting Cannabis Abuse Screening Test (CAST) Scores: A Recursive Partitioning Analysis Using Survey Data from Czech Republic, Italy, the Netherlands and Sweden. PLoS One. 2014, 9(9), 1-11. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0108298
IF = 3.234 (2014)


BRENZA, Jiří - GABRHELÍK, Roman. Use of Opioid and Stimulant Medications in the Czech Socialist Republic before the "Discovery" of the Clandestine Manufacturing of Locally-specific Stimulants and Opiates. Adiktologie. 2014, 14(3), 284-293. ISSN 1213-3841.


COSTA, Diogo - MATANOV, Aleksandra - CANAVAN, Reamonn - GABOR, Edina - GREACEN, Tim - VONDRÁČKOVÁ, Petra - KLUGE, Ulrike - NICAISE, Pablo - MOSKALEWICZ, Jacek - DIAZ-OLALLA, Jose Manuel - STRASSMAYR, Christa - KIKKERT, Martijn - SOARES, Joaquim J. F. - GADDINI, Andrea - BARROS, Henrique - PRIEBE, Stefan. Factors associated with quality of services for marginalized groups with mental health problems in 14 European countries. BMC Health Services Research. 2014, 14(49), nestránkováno. ISSN 1472-6963. DOI: 10.1186/1472-6963-14-49
IF = 1.712 (2014)


ČABLOVÁ, Lenka - PAZDERKOVÁ, Kristýna - MIOVSKÝ, Michal. Parenting styles and alcohol use among children and adolescents: A systematic review. Drugs: Education, Prevention and Policy. 2014, 21(1), 1-13. ISSN 0968-7637. DOI: 10.3109/09687637.2013.817536
IF = 1.000 (2014)


DRÁPALOVÁ, Eva - BĚLÁČKOVÁ, Vendula. Risk Perception of New Psychoactive Substances ("Legal Highs") among their Users. Adiktologie. 2014, 14(3), 212-227. ISSN 1213-3841.


GABRHELÍK, Roman - CALAFAT, Amador - SUMNALL, Harry - BRENZA, Jiří - JUAN, Montse - MENDES, Fernando - KARLSSON RÅDELIUS, Eva - TALIC, Sanela - CSÉMY, Ladislav. (Self)Organizing potential of European parents to prevent children from alcohol, tobacco and other drug use. Adiktologie. 2014, 14(2), 116-124. ISSN 1213-3841.


GABRHELÍK, Roman - VACEK, Jaroslav - MIŠTA, Jan. A successful strategy for estimating the consumption of needles and syringes by injecting drug users in the Czech Republic. Adicciones. 2014, 26(1), 62-68. ISSN 0214-4840.
IF = 1.154 (2014)


GABRHELÍK, Roman - MIOVSKÝ, Michal. Doctoral study programme in addictology. Adiktologie. 2014, 14(3), 204-206. ISSN 1213-3841.


GABRHELÍK, Roman - OROSOVÁ, Olga - MIOVSKÝ, Michal - VOŇKOVÁ, Hana - BERINŠTEROVÁ, Mariana - MINAŘÍK, Jakub. Studying the Effectiveness of School-based Universal Prevention Interventions in the Czech Republic and Slovakia. Adiktologie. 2014, 14(4), 402-408. ISSN 1213-3841.


HETZEROVÁ, Lucie - GABRHELÍK, Roman. Pohled personálu ženského lůžkového oddělení Kliniky adiktologie na léčbu pacientek závislých na pervitinu: Pilotní studie. Adiktologie. 2014, 14(1), 22-29. ISSN 1213-3841.


JANOVSKÁ, Anna - OROSOVÁ, Olga - JURYSTOVÁ, Lucie. Rizikové správanie vysokoškolákov v kontexte vybraných sociodemografických charakteristík - porovnanie štyroch krajín v rámci medzinárodnej štúdie SLiCE. Adiktologie. 2014, 14(2), 134-144. ISSN 1213-3841.


JAVAKHISHVILI, Darejan - JAVAKHISHVILI, Nino - MIOVSKÝ, Michal - RAZMADZE, Miriam - KANDELAKI, Nino. Piloting the Comprehensive Social Influence ('Unplugged') Programme in Georgia: a Formative Study. Adiktologie. 2014, 14(2), 126-133. ISSN 1213-3841.


KALINA, Kamil - RUBÁŠOVÁ, Eva - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka. The Effects of ADHD on the Process and Outcome of Drug Treatment in Therapeutic Communities in the Czech Republic - a Pilot Study. Adiktologie. 2014, 14(3), 228-246. ISSN 1213-3841.


KILIBARDA, B. - MRAVČÍK, Viktor - SIEROSLAWSKI, J. - GUDELJ RAKIĆ, J. - MARTENS, M.S.. National Survey on life styles of citizens in Serbia 2014. Key findings on substance use and gambling. 1 vyd. Serbia: Institute of Public Health of Serbia - Dr Milan Jovanovic Batut, 2014. 56 s. ISBN 978-86-7358-058-6.


MAIEROVÁ, Eva - CHARVÁT, Miroslav - MIOVSKÝ, Michal. Sociodemografický profil patologických hráčů v pobytové léčbě v psychiatrických léčebnách. Adiktologie. 2014, 14(1), 30-41. ISSN 1213-3841.


MAIEROVÁ, Eva - CHARVÁT, Miroslav - MIOVSKÝ, Michal. Průběh a následky hráčských kariér u mužských pacientů hospitalizovaných v psychiatrických nemocnicích pro diagnózu F 63.0 patologické hráčství. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(6), 291-300. ISSN 1212-0383.


MATOUŠEK, Petr. Ženská prostituce pohledem muže a sociologa. Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. 1 vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2014, s. 206-224. ISBN 978-80-7419-149-7.


MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka - ŠKOLNÍKOVÁ, Martina - MIKLÍKOVÁ, Silvia. Needs analysis of children and adolescents in terms of substance use and related risk behaviour in the context of the institutional network of services in Prague and the Central Bohemia Region. Adiktologie. 2014, 14(1), 10-21. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - KALINA, Kamil - ŠŤASTNÁ, Lenka. The Effects of ADHD on the Course and Outcome of Addiction Treatment in Clients of Therapeutic Communities: research design. Adiktologie. 2014, 14(4), 392-400. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - KALINA, Kamil - LIBRA, Jiří - POPOV, Petr - PAVLOVSKÁ, Amalie. Education in Addictology in the Czech Republic: the Scope and Role of the Proposed System. Adiktologie. 2014, 14(3), 310-328. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman - LIBRA, Jiří - POPOV, Petr - PAVLOVSKÁ, Amalie. The Draft Strategy for Addiction Science and Research in the Czech Republic. Adiktologie. 2014, 14(3), 294-308. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - NEČAS, Vlastimil - GROLMUSOVÁ, Lucie - KIŠŠOVÁ, Lucie - NECHANSKÁ, Blanka - SOPKO, Bruno - FIDESOVÁ, Hana - VOPRAVIL, Jiří - JURYSTOVÁ, Lucie. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2013. 1 vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014. 199 s. ISBN 978-80-7440-109-1.


MRAVČÍK, Viktor - STRADA, L. - REIMER, J. - SCHULTE, B.. Hepatitis C treatment uptake and adherence among injecting drug users in the Czech Republic. Epidemiologie, Mikrobiologie, Imunologie. 2014, 63(4), 265-269. ISSN 1210-7913.
IF = 0.353 (2014)


MRAVČÍK, Viktor - NEČAS, Vlastimil. Somatická komorbidita uživatelů drog. Zaostřeno na drogy. 2014, 12(4), 1-20. ISSN 1214-1089.


MRAVČÍK, Viktor - ČERNÝ, Jakub - LEŠTINOVÁ, Zuzana - CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - LICEHAMMEROVÁ, Šárka - ZIEGLER, Aleš - KOCAREVOVÁ, Veronika. Hazardní hraní v České republice a jeho dopady. 1 vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014. 243 s. ISBN 978-80-7440-111-4.


MRAVČÍK, Viktor - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - TALU, A. - JASAITIS, E. - GAFAROVA, N. - MUSABEKOVA, Z. - BAYMIROVA, L. - MAKHSUTOV, M. - GANIEV, F.. Mortality of registered drug users in Central Asia. International Journal of Drug Policy. 2014, 25(6), 1215-1220. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2014.03.007
IF = 3.191 (2014)


PAPEŽOVÁ, Hana - ANDERS, Martin - BAREŠ, Martin - ČERNÝ, Martin - ČIERNÁ, Jarmila - DOUBEK, Pavel - GRAMBAL, Aleš - HONS, Jaromír - HRUBÝ, Josef - KAČEŇÁK, Róbert - KALIŠOVÁ, Lucie - KMOCH, Vladimír - MOHR, Pavel - PAVLOVSKÝ, Pavel - PELCLOVÁ, Daniela - POPOV, Petr - PRAŠKO, Ján Pavlov - SEKOT, Miroslav - SKOPOVÁ, Jaroslava - ŠPANIEL, Filip - UHLÍKOVÁ, Petra - UHROVÁ, Tereza - VANÍČKOVÁ, Eva - VEVERA, Jan - VOJTĚCH, Zdeněk - VYSKOČILOVÁ, Jana - ZVĚŘOVÁ, Martina. Naléhavé stavy v psychiatrii: Příručka pro ambulantní i nemocniční praxi. 1 vyd. Praha: Maxdorf, 2014. 495 s. ISBN 978-80-7345-425-8.


PAVLOVSKÁ, Amalie. Zkušenosti klientů doléčovacích center v Praze s uplatněním na trhu práce. Adiktologie. 2014, 14(3), 248-262. ISSN 1213-3841.


PUSHKINA, Nina - ŠUSTKOVÁ FIŠEROVÁ, Magdaléna. Pre-clinical addiction research: Selected methods. Adiktologie. 2014, 14(3), 264-283. ISSN 1213-3841.


RABOCH, Jiří - UHLÍKOVÁ, Petra - HELLEROVÁ, Pavla - ANDERS, Martin - ŠUSTA, Marek - JIRÁK, Roman - FRANKOVÁ, Vanda - POPOV, Petr - KMOCH, Vladimír - CHVÍLA, Libor - ČEŠKOVÁ, Eva - PŘIKRYL, Radovan - PĚČ, Ondřej - PACLT, Ivo - SEKOT, Miroslav - DRTÍLKOVÁ, Ivana - DUDOVÁ, Iva - DOUBEK, Pavel - MASOPUST, Jiří - PRAŠKO, Ján Pavlov - JANŮ, Luboš - JUNEK, Petr - PAPEŽOVÁ, Hana - KOCOURKOVÁ, Jana - KOUTEK, Jiří - PŘÍHODOVÁ, Iva - ŠONKA, Karel - ESPA - ČERVENÁ, Kateřina - HRDLIČKA, Michal - THEINER, Pavel - SVAČINA, Štěpán - SLABÁ, Šárka - KRAVAROVÁ, Eva. Psychiatrie: Doporučené postupy psychiatrické péče IV. 1 vyd. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2014. 208 s. ISBN 978-80-260-5792-5.


ROZNEROVÁ, Tereza. Zdravotní dopady patologického hráčství. Adiktologie. 2014, 14(3), 263-263. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav - ŠPATENKOVÁ, Naděžda et al.. Pohřeb žehem. O posledních věcech člověka - vybrané kapitoly z thanatologie. 1 vyd. Praha: Galén, 2014, s. 171-175. ISBN 978-80-7492-138-4.


ŠEJVL, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana. Etické a právní faktory testování na přítomnost návykových látek ve školském prostředí. Adiktologie. 2014, 14(2), 174-182. ISSN 1213-3841.


ŠÍDOVÁ, Markéta - ŠŤASTNÁ, Lenka. Kouření tabáku a motivace ke změně v souvislosti s těhotenstvím. Psychologie a její kontexty. 2014, 5(2), 47-62. ISSN 1803-9278.


ŠKAŘUPOVÁ, Kateřina - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - MRAVČÍK, Viktor. The levels of use of opioids, amphetamines and cocaine and associated levels of harm: summary of scientific evidence. 1 vyd. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2014. 52 s. ISBN 978-92-9168-737-4.


ŠKOLNÍKOVÁ, Martina - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka. ADHD: Childhood ADHD persisting into adulthood and impact on the quality of life of substance users. Adiktologie. 2014, 14(3), 332-346. ISSN 1213-3841.


VACEK, Jaroslav. Identifikace a řešení rizik spojených s hraním hazardních her. Příručka pro obce a jejich zastupitele. 1 vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2014. 69 s. ISBN 978-80-7440-102-2.


VACEK, Jaroslav - VONDRÁČKOVÁ, Petra. Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(6), 326-332. ISSN 1212-0383.


VACEK, Jaroslav. Gambling in the Czech Republic: Is there relationship between market, prevalence of gambling and its negative consequences?. [poster].
Helsinki, Finland, 2014


VANĚČKOVÁ, Manuela - ZACHAROV, Sergej - KLEMPÍŘ, Jiří - RŮŽIČKA, Evžen - BEZDÍČEK, Ondřej - LIŠKOVÁ, Irena - DIBLÍK, Pavel - MIOVSKÝ, Michal - HUBÁČEK, J. A. - URBAN, Pavel - RIDZOŇ, Petr - PELCLOVÁ, Daniela - BURGETOVÁ, Andrea - MAŠEK, Martin - SEIDL, Zdeněk. Intoxikace metanolem v obraze magnetické rezonance - kazuistiky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014, 77(2), 235-239. ISSN 1210-7859.
IF = 0.165 (2014)


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka. Nízkoprahové služby pro uživatele drog - terénní programy a kontaktní centra. Analýza výzkumného potenciálu sítí. Adiktologie. 2014, 14(2), 193-197. ISSN 1213-3841.


VAVRINČÍKOVÁ, Lenka - PÚČIKOVÁ, Dominika. Inštitucionálna analýza harm reduction služieb na Slovensku. In: Harm Reduction. 1 vyd. Nitra: Združenie STORM, 2014. s. 1-12. ISBN 978-80-970667-2-7.


VONDRÁČKOVÁ, Petra. Vztahová vazba terapeuta v rámci psychoterapeutického procesu. Psychoterapie. 2014, 8(1), 33-43. ISSN 1802-3983.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - VACEK, Jaroslav - SVOBODOVÁ, Karolína. Charakteristika uživatelů online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu: projevy, motivace, negativní důsledky a přínosy jeho omezení. Adiktologie. 2014, 14(1), 66-78. ISSN 1213-3841.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - MAZÁKOVÁ, Tereza - ROUBALOVÁ, Alexandra - VACEK, Jaroslav. Vztahová vazba klienta v psychoterapeutickém procesu. Psychoterapie. 2014, 8(3), 201-215. ISSN 1802-3983.


VONDRÁČKOVÁ, Petra - VACEK, Jaroslav - MASARYKOVÁ, Adéla. Evaluace online svépomocného programu pro osoby se závislostním chováním na internetu. Česká a slovenská psychiatrie. 2014, 110(1), 7-17. ISSN 1212-0383.


ZÁBRANSKÝ, Tomáš - MRAVČÍK, Viktor - TALU, Ave - JASAITIS, Ernestas. Post-Soviet Central Asia: A summary of the drug situation. International Journal of Drug Policy. 2014, 25(6), 1186-1194. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2014.05.004
IF = 3.191 (2014)


ZACHAROV, Sergej - PELCLOVÁ, Daniela - URBAN, Pavel - NAVRÁTIL, Tomáš - DIBLÍK, Pavel - KUTHAN, Pavel - HUBÁČEK, Jaroslav A. - MIOVSKÝ, Michal - KLEMPÍŘ, Jiří - VANĚČKOVÁ, Manuela - SEIDL, Zdeněk - PILIN, Alexander - FENCLOVÁ, Zdenka - PETRIK, Vít - KOTÍKOVÁ, Kateřina - NURIEVA, Olga - RIDZOŇ, Petr - RULÍŠEK, Jan - KOMARC, Martin - HOVDA, K.E.. Czech mass methanol outbreak 2012: Epidemiology, challenges and clinical features. Clinical Toxicology. 2014, 52(10), 1013-1024. ISSN 1556-3650. DOI: 10.3109/15563650.2014.974106
IF = 3.673 (2014)

 

počet zobrazení: 1079 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.