1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2015

ALVES, Emanuele Amorim - SOARES, Jose Xavier - AFONSO, Carlos Manuel - GRUND, Jean-Paul - AGONIA, Ana Sofia - CRAVO, Sara Manuela - PEREIRA NETTO, Annibal Duarte - CARVALHO, Felix - DINIS-OLIVEIRA, Ricardo Jorge. The harmful chemistry behind "krokodil'': Street-like synthesis and product analysis. Forensic Science International. 2015, 257(December), 76-82. ISSN 0379-0738. DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.07.042
IF = 1.950 (2015)


ALVES, Emanuele Amorim - GRUND, Jean-Paul - AFONSO, Carlos Manuel - PEREIRA NETTO, Annibal Duarte - CARVALHO, Felix - DINIS-OLIVEIRA, Ricardo Jorge. The harmful chemistry behind krokodil (desomorphine) synthesis and mechanisms of toxicity. Forensic Science International. 2015, 249(April), 207-213. ISSN 0379-0738. DOI: 10.1016/j.forsciint.2015.02.001
IF = 1.950 (2015)


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara - MRAVČÍK, Viktor - DRÁPALOVÁ, Eva - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna. Návrh metodiky práce s uživateli NPS v České republice. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 101-108. ISBN 978-80-905717-9-2.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - MRAVČÍK, Viktor. Základní pojmy a charakteristika tzv. nových psychoaktivních látek. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 8-16. ISBN 978-80-905717-9-2.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - MAALSTÉ, Nicole - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - GRUND, Jean-Paul. "Should I Buy or Should I Grow?" How drug policy institutions and drug market transaction costs shape the decision to self-supply with cannabis in the Netherlands and the Czech Republic. International Journal of Drug Policy. 2015, 26(3), 296-310. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2014.12.002
IF = 3.119 (2015)


CERVENY, Jakub - CHOMYNOVÁ, Pavla - MRAVČÍK, Viktor - VAN OURS, Jan C.. Cannabis Decriminalization and the Age of Onset of Cannabis Use. Tilburg University. Center for Economic Research. Discussion Paper (Online). 2015, neuveden(January), 1-21. ISSN 2213-9532.


ČABLOVÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - KALINA, Kamil - ŠŤASTNÁ, Lenka. Význam diferenciální diagnostiky poruch osobnosti u pacientů s ADHD v léčbě závislostí. Česká a slovenská psychiatrie. 2015, 111(2), 99-107. ISSN 1212-0383.


ČABLOVÁ, Lenka - GEYEROVÁ, Pavla - VACEK, Jaroslav. Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích ČR: Pilotní studie. Adiktologie. 2015, 15(3), 204-214. ISSN 1213-3841.


DOLEŽALOVÁ, Pavla. Treatment of women with substance use disorder at high risk of stigmatization. In: Drug and Alcohol Dependence. 2015. 146e268-e268. ISSN 0376-8716.
IF = 3.349 (2015)


DRÁPALOVÁ, Eva. Posuzování rizik nových psychoaktivních látek pro legislativní účely. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 28-36. ISBN 978-80-905717-9-2.


DRÁPALOVÁ, Eva - MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Návrh metodologie procesu posuzování rizik nových psychoaktivních látek pro ČR. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 37-42. ISBN 978-80-905717-9-2.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ŠPOLC, Martin - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Socioekonomické souvislosti hazardního hraní. Adiktologie. 2015, 15(4), 376-386. ISSN 1213-3841.


DRBOHLAVOVÁ, Barbora - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana - ROUS, Zdeněk - CHOMYNOVÁ, Pavla. Hazardní hraní v České republice v roce 2014. Zaostřeno. 2015, Neuveden(6), 1-12. ISSN 2336-8241.


GABRHELÍK, Roman. School-based Prevention Reporting System. Adiktologie. 2015, 15(1), 48-60. ISSN 1213-3841.


GROHMANNOVÁ, Kateřina. Systém včasného varování před novými psychoaktivními látkami. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 45-53. ISBN 978-80-905717-9-2.


HUBACEK, J.A. - PELCLOVÁ, Daniela - SEIDL, Zdeněk - VANĚČKOVÁ, Manuela - KLEMPÍŘ, Jiří - RŮŽIČKA, Evžen - RIDZOŇ, Petr - URBAN, Pavel - FENCLOVÁ, Zdenka - PETRIK, Vít - DIBLÍK, Pavel - KUTHAN, Pavel - MIOVSKÝ, Michal - JANÍKOVÁ, Barbara - ADÁMKOVÁ, V. - ZACHAROV, Sergej. Rare Alleles within the CYP2E1 (MEOS System) Could be Associated with Better Short-Term Health Outcome after Acute Methanol Poisoning. Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. 2015, 116(2), 168-172. ISSN 1742-7835. DOI: 10.1111/bcpt.12310
IF = 3.097 (2015)


CHOMYNOVÁ, Pavla - DRBOHLAVOVÁ, Barbora - MRAVČÍK, Viktor. Rozsah hazardního hraní v české populaci. Adiktologie. 2015, 15(4), 298-308. ISSN 1213-3841.


JANÍKOVÁ, Barbara - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna - DRÁPALOVÁ, Eva. Dosavadní zkušenosti v práci s uživateli NPS v ČR a v zahraničí. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 93-100. ISBN 978-80-905717-9-2.


KALINA, Kamil - ADAMEČEK, David - BROŽA, Jiří - ČABLOVÁ, Lenka - ČTRNÁCTÁ, Štěpánka - DVOŘÁČEK, Jiří - GABRHELÍK, Roman - GABRHELÍKOVÁ, Pavlína - HAJNÝ, Martin - JANÍKOVÁ, Barbara - JEŘÁBEK, Petr - JURYSTOVÁ, Lucie - KORANDA, Marian - KMOCH, Vladimír - KRÁLÍKOVÁ, Eva - KUCHAŘ, Martin - LIBRA, Jiří - MAKOVSKÁ DOLANSKÁ, Pavla - MINAŘÍK, Jakub - MIOVSKÝ, Michal - MLADÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - PAVLOVSKÁ, Amalie - PRESLOVÁ, Ilona - RADIMECKÝ, Josef - RICHTEROVÁ-TĚMÍNOVÁ, Martina - ŘEHÁK, Vlastimil - SOUKUP, Jan - ŠUSTKOVÁ, Magdaléna - VACEK, Jaroslav - VONDRÁČKOVÁ, Petra - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - ZIMA, Tomáš. Klinická adiktologie. 1 vyd. Praha: Grada, 2015. 696 s. ISBN 978-80-247-4331-8.


KMETONYOVÁ, Daniela - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Nabídka nových psychoaktivních látek. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 80-91. ISBN 978-80-905717-9-2.


KMOCH, Vladimír. Pacient s generalizovanou úzkostí a jeho závislost na zolpidemu - léčba pregabalinem a motivačními rozhovory. Psychiatrie pro praxi. 2015, 16(2), 60-63. ISSN 1213-0508.


KVÍČALOVÁ, Magdaléna - POSPÍCHALOVÁ, Danica - MRAVČÍK, Viktor. Monitoring nových psychoaktivních látek v odpadních vodách. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 74-78. ISBN 978-80-905717-9-2.


MAIEROVÁ, Eva - CHARVÁT, Miroslav - MIOVSKÝ, Michal - ŠŤASTNÁ, Lenka. Preventure: Adaptation and Pilot Implementation of a Targeted Brief Intervention in the Czech Setting - Process Evaluation Study. Adiktologie. 2015, 15(1), 12-32. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman - CHARVÁT, Miroslav - ŠŤASTNÁ, Lenka - JURYSTOVÁ, Lucie - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika. Kvalita a efektivita v prevenci rizikového chování dětí a dospívajících. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 167 s. ISBN 978-80-7422-395-2.


MIOVSKÝ, Michal - MILLER, Peter - GRUND, Jean-Paul - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - GABRHELÍK, Roman - LIBRA, Jiří. Academic education in addictology (addiction science) in the Czech Republic: Analysis of the (pre-1989) historical origins. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift. 2015, 32(5), 527-538. ISSN 1455-0725. DOI: 10.1515/nsad-2015-0050
IF = 0.768 (2015)


MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman. Structure of an Implementation Plan for the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic for 2015-2025. Adiktologie. 2015, 15(1), 88-105. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - ADÁMKOVÁ, Tereza - BARTÁK, Miroslav - ČABLOVÁ, Lenka - ČECH, Tomáš - DOLEŽALOVÁ, Pavla - ENDRÖDIOVÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman - CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - MACKOVÁ, Lenka - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - NEJEDLÁ, Marie - NEVORALOVÁ, Monika - NOVÁK, Petr - OROSOVÁ, Oľga - SKÁCELOVÁ, Lenka - ŠTASTNÁ, Lenka - ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - VACEK, Jaroslav - ZAPLETALOVÁ, Jana. Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. 2 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 272 s. ISBN 978-80-7422-393-8.


MIOVSKÝ, Michal - VOŇKOVÁ, Hana - GABRHELÍK, Roman - ŠŤASTNÁ, Lenka. Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use. Prevention Science. 2015, 16(2), 189-199. ISSN 1389-4986. DOI: 10.1007/s11121-013-0453-z
IF = 2.926 (2015)


MIOVSKÝ, Michal - AUJEZKÁ, Anna - BUREŠOVÁ, Iva - ČABLOVÁ, Lenka - ČERVENKOVÁ, Eva - JÍROVÁ EXNEROVÁ, Markéta - FIALOVÁ, Helena - GABRHELÍK, Roman - HAŠAN, Pavol - HRICHOVÁ, Kristýna - CHARVÁT, Miroslav - JURYSTOVÁ, Lucie - KAUFOVÁ, Tereza - KOLÁŘOVÁ, Pavlína - KUBIŠOVÁ, Petra - MACKOVÁ, Tereza - MAIEROVÁ, Eva - MELÁNOVÁ, Kateřina - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - NEJEDLÁ, Marie - RODRYČOVÁ, Markéta - SKÁCELOVÁ, Lenka - SMUTNÁ, Kateřina - ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - ŠKAROHLÍDOVÁ, Jitka - UDATNÁ, Jana - VESELÁ, Michaela - VONDRÁČKOVÁ, Eliška - ZAPLATILOVÁ, Kateřina - ZAPLETALOVÁ, Jana - ŽALOUDÍKOVÁ, Iva. Programy a intervence školské prevence rizikového chování v praxi. 2 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 405 s. ISBN 978-80-7422-394-5.


MIOVSKÝ, Michal. The Development of the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic: Reflections on the outcomes of a 15-year process. Adiktologie. 2015, 15(1), 62-87. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal - VOŇKOVÁ, Hana - ČABLOVÁ, Lenka - GABRHELÍK, Roman. Cannabis use in children with individualized risk profiles: Predicting the effect of universal prevention intervention. Addictive Behaviors. 2015, 50(November), 110-116. ISSN 0306-4603. DOI: 10.1016/j.addbeh.2015.06.013
IF = 2.795 (2015)


MIOVSKÝ, Michal - PAVLOVSKÁ, Amalie - BABOR, Thomas F.. Education and specialization of addiction professionals: a global survey. [poster]. 2015


MIOVSKÝ, Michal - SKÁCELOVÁ, Lenka - ZAPLETALOVÁ, Jana - NOVÁK, Petr - BARTÁK, Miroslav - BÁRTÍK, Pavel - BUDINSKÁ, Martina - ČABLOVÁ, Lenka - ČERNÝ, Milan - DOLEŽALOVÁ, Pavla - GABRHELÍK, Roman - HOLICKÁ, Naďa - CHARVÁT, Miroslav - JINDROVÁ, Martina - JURYSTOVÁ, Lucie - KOLÁŘ, Michal - MAJTNEROVÁ KOLÁŘOVÁ, Sylva - KUBŮ, Pavel - MACKOVÁ, Lenka - PAVLAS MARTANOVÁ, Veronika - NEVORALOVÁ, Monika - OROSOVÁ, Oľga - PILAŘ, Jiří - SLAVÍKOVÁ, Ivana - ŠIRŮČKOVÁ, Michaela - ŠTECH, Stanislav - ŠŤASTNÁ, Lenka - VÁCLAVKOVÁ, Barbora - VESELÁ, Michaela. Prevence rizikového chování ve školství. 2 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015. 328 s. ISBN 978-80-7422-392-1.


MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - ROZNEROVÁ, Tereza - DRBOHLAVOVÁ, Barbora - ČERNÝ, Jakub - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana. Prevalence problémového hráčství v České republice. Adiktologie. 2015, 15(4), 310-319. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor. (De)criminalisation of possession of drugs for personal use - A view from the Czech Republic. International Journal of Drug Policy. 2015, 26(7), 705-707. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2015.01.022
IF = 3.119 (2015)


MRAVČÍK, Viktor - JANÍKOVÁ, Barbara - ROZNEROVÁ, Tereza - NECHANSKÁ, Blanka - KIŠŠOVÁ, Lucia - TION LEŠTINOVÁ, Z.. Léčba a další odborné služby pro patologické hráče v ČR. Adiktologie. 2015, 15(4), 366-375. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - DRÁPALOVÁ, Eva. Míra a vzorce užívání nových psychoaktivních látek. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 54-73. ISBN 978-80-905717-9-2.


MRAVČÍK, Viktor - ČERNÝ, Jakub - ROZNEROVÁ, Tereza - LICEHAMMEROVÁ, Šárka - LEŠTINOVÁ, Z.. Charakteristiky léčených problémových hráčů v ČR: průřezová dotazníková studie. Adiktologie. 2015, 15(4), 320-333. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - GROHMANNOVÁ, Kateřina - ZÁBRANSKÝ, Tomáš. Nové psychoaktivní látky a jejich výskyt v České republice. Časopis lékařů českých. 2015, 154(5), 216-221. ISSN 0008-7335.


MRAVČÍK, Viktor - NECHANSKÁ, Blanka - ROZNEROVÁ, Tereza - CHOMYNOVÁ, Pavla - TION LEŠTINOVÁ, Z.. Sebevražednost problémových hráčů v kontextu psychiatrické komorbidity: kohortová studie mortality. Adiktologie. 2015, 15(4), 354-364. ISSN 1213-3841.


NOVOTNÁ, Petra - VACEK, Jaroslav. Užívání návykových látek na freeparties: terénní dotazníkové šetření 2012. Adiktologie. 2015, 15(2), 150-162. ISSN 1213-3841.


PAVLOVSKÁ, Amalie - MIOVSKÝ, Michal. 10 years of Addictology - complex university education for addiction specialization in the Czech Republic. [poster]. 2015


POPOV, Petr. Když bolí játra. In: Bolest a regenerace v medicíně. 1. vyd. Praha: Axonite CZ, 2015. s. 99-107. ISBN 978-80-88046-03-5.


ROUS, Zdeněk - DRBOHLAVOVÁ, Barbora - TION LEŠTINOVÁ, Zuzana - ČERNÝ, Jakub - MRAVČÍK, Viktor. Obce a regulace hazardního trhu v ČR. Adiktologie. 2015, 15(4), 388-398. ISSN 1213-3841.


ROZNEROVÁ, Tereza - MRAVČÍK, Viktor. Hazardní hráčství a jeho dopady - kvalitativní výzkum patologických hráčů. Adiktologie. 2015, 15(4), 334-341. ISSN 1213-3841.


ROZNEROVÁ, Tereza - VÍCHOVÁ, Alžběta. Kulatý stůl k implementaci reformy péče o duševní zdraví. [konference].
Praha, 2015


RUBÁŠOVÁ, Eva - KALINA, Kamil - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka. Výskyt ADHD u osob závislých na ilegálních návykových látkách léčených v terapeutických komunitách v České republice - pilotní studie. Česká a slovenská psychiatrie. 2015, 111(5), 228-235. ISSN 1212-0383.


SSEWANYANA, Derrick - SEBENA, Rene - PETKEVICIENE, Janina - LUKÁCS, Andrea - MIOVSKÝ, Michal - STOCK, Christiane. Condom use in the context of romantic relationships: A study among university students from 12 universities in four Central and Eastern European countries. European Journal of Contraception and Reproductive Health Care. 2015, 20(5), 350-360. ISSN 1362-5187. DOI: 10.3109/13625187.2014.1001024
IF = 1.236 (2015)


SZCZYRBA, Zdenek - MRAVČÍK, Viktor - FIEDOR, David - CERNY, Jakub - SMOLOVA, Irena. Gambling in the Czech Republic. Addiction. 2015, 110(7), 1076-1081. ISSN 0965-2140. DOI: 10.1111/add.12884
IF = 4.972 (2015)


ŠEJVL, Jaroslav. Povinnost obce zajistit pohřbení aneb tzv. sociální pohřby. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 88 s. ISBN 978-80-7478-807-9.


ŠÍDOVÁ, Markéta - ŠŤASTNÁ, Lenka. Kouření v těhotenství. Adiktologie. 2015, 15(2), 164-172. ISSN 1213-3841.


ŠŤASTNÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal - ČABLOVÁ, Lenka - KALINA, Kamil. Diagnostika ADHD a její specifika u dospělých uživatelů drog. Psychiatrie. 2015, 9(2), 81-89. ISSN 1211-7579.


ŠTEFUNKOVÁ, Michaela - MRAVČÍK, Viktor - GROHMANNOVÁ, Kateřina. Systém kontroly drog a nových psychoaktivních látek. Nové psychoaktivní látky v České republice: výskyt, rizika a související opatření. 1 vyd. Praha: Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze, 2015, s. 19-27. ISBN 978-80-905717-9-2.


ŠUCHA, Matúš - ŠŤASTNÁ, Lenka. Chování účastníků dopravního provozu pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2015, 15(2), 174-182. ISSN 1213-3841.


VACEK, Jaroslav - VONDRÁČKOVÁ, Petra. Characteristics of Users of Online Self-Help Program for People with Internet Addiction: Symptoms, Motivation, Negative Consequences and Benefits of Its Restriction. [přednáška].
Vienna, 2015


VANĚČKOVÁ, Manuela - ZACHAROV, Sergej - KLEMPÍŘ, Jiří - RŮŽIČKA, Evžen - BEZDÍČEK, Ondřej - BROŽOVÁ, Hana - DIBLÍK, Pavel - MIOVSKÝ, Michal - HUBÁČEK, J. A. - URBAN, Pavel - RIDZOŇ, Petr - PELCLOVÁ, Daniela - BURGETOVÁ, Andrea - MAŠEK, Martin - KOTÍKOVÁ, Kateřina - PETEROVÁ, Kamila - LIŠKOVÁ, Irena - HAMPLOVÁ, L. - SEIDL, Zdeněk. Imaging findings after methanol intoxication (cohort of 46 patients). Neuroendocrinology Letters. 2015, 36(8), 737-744. ISSN 0172-780X.
IF = 0.946 (2015)


VETEŠNÍK, Pavel - ŠEJVL, Jaroslav - STRÁNSKÁ, Eva. Zákon o pohřebnictví ; Zákon o válečných hrobech : komentář. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 216 s. ISBN 978-80-7478-680-8.


VONDRÁČKOVÁ, Petra. Modely vzniku a vývoje závislosti na internetu. Adiktologie. 2015, 15(3), 252-262. ISSN 1213-3841.


VONDRÁČKOVÁ, Petra. Nadměrné užívání internetu z vývojového hlediska. Online závislosti. 1 vyd. Praha: Grada, 2015, s. 89-110. ISBN 978-80-247-5311-9.


VONDRÁČKOVÁ, Petra. Prevence a léčba závislosti na internetu. Online závislosti. 1 vyd. Praha: Grada, 2015, s. 55-88. ISBN 978-80-247-5311-9.


ZÁBRANSKÝ, Tomáš. On a search for useful indicators... or not?. Addiction. 2015, 110(5), 741-743. ISSN 0965-2140. DOI: 10.1111/add.12858
IF = 4.972 (2015)


ZACHAROV, Sergej - PELCLOVÁ, Daniela - DIBLÍK, Pavel - URBAN, Pavel - KUTHAN, Pavel - NURIEVA, Olga - KOTÍKOVÁ, Kateřina - NAVRÁTIL, Tomáš - KOMARC, Martin - BĚLÁČEK, Jaromír - SEIDL, Zdeněk - VANĚČKOVÁ, Manuela - HUBÁČEK, J. A. - BEZDÍČEK, Ondřej - KLEMPÍŘ, Jiří - JURJEVIČ YURCHENKO, Maksim - RŮŽIČKA, Evžen - MIOVSKÝ, Michal - JANÍKOVÁ, Barbara - HOVDA, K. E.. Long-term visual damage after acute methanol poisonings: Longitudinal cross-sectional study in 50 patients. Clinical Toxicology. 2015, 53(9), 884-892. ISSN 1556-3650. DOI: 10.3109/15563650.2015.1086488
IF = 2.886 (2015)

 

počet zobrazení: 1386 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.