1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.05.2021

Publikace pracovníků za rok 2017

ALVES, Emanuele Amorim - BRANDAO, Pedro - NEVES, Joao Filipe - CRAVO, Sara Manuela - SOARES, Jose Xavier - GRUND, Jean-Paul - DUARTE, Jose Alberto - AFONSO, Carlos M. M. - PEREIRA NETTO, Annibal Duarte - CARVALHO, Felix - DINIS-OLIVEIRA, Ricardo Jorge. Repeated subcutaneous administrations of krokodil causes skin necrosis and internal organs toxicity in Wistar rats: putative human implications. Human Psychopharmacology. 2017, 32(3), nestránkováno. ISSN 0885-6222. DOI: 10.1002/hup.2572
IF = 2.806 (2017)


BARTÁK, Miroslav. Srovnávání výkonnosti zdravotnických systémů - 2. část. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(1), 12-16. ISSN 2464-6164.


BARTÁK, Miroslav. Zaostředno na alkohol. Adiktologie. 2017, 17(2), 80-81. ISSN 1213-3841.


BARTÁK, Miroslav - ROGALEWICZ, Vladimír. Nové zdravotnické technologie: řízení dostupnosti, hodnoty a udržitelnosti - nová studie OECD. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(2), 15-18. ISSN 2464-6164.


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - VACEK, Jaroslav - JANÍKOVÁ, Barbara - MRAVČÍK, Viktor - ZÁBRANSKÝ, Tomáš - IVANOVOVÁ, Lucie - CSÉMY, Ladislav. "Just another drug" for marginalized users: The risks of using synthetic cathinones among NSP clients in the Czech Republic. Journal of Substance Use. 2017, 22(6), 567-573. ISSN 1465-9891. DOI: 10.1080/14659891.2016.1271034
IF = 0.719 (2017)


BĚLÁČKOVÁ, Vendula - JANÍKOVÁ, Barbara - VACEK, Jaroslav - FIDESOVÁ, Hana - MIOVSKÝ, Michal. "It can't happen to me": Alcohol drinkers on the 2012 outbreak of methanol poisonings and the subsequent prohibition in the Czech Republic. Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift. 2017, 34(5), 385-399. ISSN 1455-0725. DOI: 10.1177/1455072517733597
IF = 0.683 (2017)


BEZDÍČEK, Ondřej - MICHALEC, Jiří - VANĚČKOVÁ, Manuela - KLEMPÍŘ, Jiří - LIŠKOVÁ, Irena - SEIDL, Zdeněk - JANÍKOVÁ, Barbara - MIOVSKÝ, Michal - HUBÁČEK, J. - DIBLÍK, Pavel - KUTHAN, Pavel - PILIN, Alexander - KURCOVÁ, Ivana - FENCLOVÁ, Zdenka - PETRIK, Vít - NAVRÁTIL, Tomáš - PELCLOVÁ, Daniela - ZACHAROV, Sergej - RŮŽIČKA, Evžen. Cognitive sequelae of methanol poisoning involve executive dysfunction and memory impairment in cross-sectional and long-term perspective. Alcohol. 2017, 59(March), 27-35. ISSN 0741-8329. DOI: 10.1016/j.alcohol.2016.12.003
IF = 2.425 (2017)


BROKLOVÁ, Lada - ŠŤASTNÁ, Lenka - MINAŘÍK, Jakub. Deprese a poruchy vyvolané užíváním alkoholu. Adiktologie. 2017, 17(2), 162-167. ISSN 1213-3841.


BRUNT, Tibor Markus - ATKINSON, Amanda Marie - NEFAU, Thomas - MARTINEZ, Magali - LAHAIE, Emmanuel - MALZCEWSKI, Artur - PAŽITNÝ, Martin - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - BRANDT, Simon D.. Online test purchased new psychoactive substances in 5 different European countries: A snapshot study of chemical composition and price. International Journal of Drug Policy. 2017, 44(June), 105-114. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.03.006
IF = 4.244 (2017)


ČABLOVÁ, Lenka - PATES, Richard - MIOVSKÝ, Michal - NOEL, Jonathan. How to Write a Systematic Review Article and Meta-Analysis. Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. 3 vyd. London: Ubiquity Press, 2017, s. 173-189. ISBN 978-1-911529-08-8.


ČERVENÝ, Jakub - CHOMYNOVÁ, Pavla - MRAVČÍK, Viktor - VAN OURS, Jan C.. Cannabis decriminalization and the age of onset of cannabis use. International Journal of Drug Policy. 2017, 43(May), 122-129. ISSN 0955-3959. DOI: 10.1016/j.drugpo.2017.02.014
IF = 4.244 (2017)


DEMETROVICS, Zsolt - BOTHE, Beata - DIAZ, Jano Ramos - RAHIMI-MOVAGHAR, Afarin - LUKAVSKÁ, Kateřina - HRABEC, Ondřej - MIOVSKÝ, Michal - BILLIEUX, Joel - DELEUZE, Jory - NUYENS, Filip - KARILA, Laurent - NAGYGYORGY, Katalin - GRIFFITHS, Mark D. - KIRALY, Orsolya. Ten-Item Internet Gaming Disorder Test (IGDT-10): Psychometric properties across seven language-based samples. In: Journal of Behavioral Addictions. BUDAPEST: AKADEMIAI KIADO RT, 2017. 6(Suplement 1), 11-11. ISSN 2062-5871.
IF = 3.628 (2017)


GAVUROVÁ, B. - KORÓNY, S. - BARTÁK, Miroslav. Prevalencia užívania alkoholu a postoje k jeho užívaniu u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k socio-ekonomickým determinantom. Adiktologie. 2017, 17(2), 92-106. ISSN 1213-3841.


GAVUROVÁ, B. - KORÓNY, S. - BARTÁK, Miroslav. Prevalencia užívania marihuany a názory na jej užívanie u slovenských vysokoškolských študentov denného štúdia vo vzťahu k ich socio-ekonomickým determinantom. Adiktologie. 2017, 17(3), 184-197. ISSN 1213-3841.


GAVUROVÁ, Beáta - KUBÁK, Matúš - ŠOLTÉS, Michal - BARTÁK, Miroslav - VAGAŠOVÁ, Tatiana. Time trend, age and sex distribution of deaths from diabetes mellitus at the regional level in the Slovak Republic. Central European Journal of Public Health. 2017, 25(Suppl 2), S64-S71. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5052
IF = 0.800 (2017)


HEARNE, Evelyn - ALVES, Emanuele Amorim - VAN HOUT, Marie Claire - GRUND, Jean-Paul. Home Manufacture of Drugs: An Online Investigation and a Toxicological Reality Check of Online Discussions on Drug Chemistry. Journal of Psychoactive Drugs. 2017, 49(4), 279-288. ISSN 0279-1072. DOI: 10.1080/02791072.2017.1320735
IF = 1.667 (2017)


CHLÁDKOVÁ, Nikola - MIOVSKÝ, Michal. Pilotní studie komorbidity poruch příjmu potravy s užíváním návykových látek a možnosti jejího psychoterapeutického ovlivnění. Adiktologie. 2017, 17(1), 22-32. ISSN 1213-3841.


JARČUŠKA, Peter - JANIČKO, Martin - BARTÁK, Miroslav - GAVUROVÁ, Beáta - VAGAŠOVÁ, Tatiana. Mortality Amenable to Health Care in European Union Countries and Its Limitations. Central European Journal of Public Health. 2017, 25(Suppl 2), S16-S22. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a4956
IF = 0.800 (2017)


JEŘÁBEK, Pavel - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - PUŠKINA, Nina - CHARALAMBOUS, Chrysostomos - LAPKA, Marek - KAČER, Petr - ŠUSTKOVÁ FIŠEROVÁ, Magdaléna. Ghrelin receptor antagonism of morphine-induced conditioned place preference and behavioral and accumbens dopaminergic sensitization in rats. Neurochemistry International. 2017, 110(November), 101-113. ISSN 0197-0186. DOI: 10.1016/j.neuint.2017.09.013
IF = 3.603 (2017)


JURYSTOVÁ, Lucie - OROSOVA, Oľga - GABRHELÍK, Roman. Fidelita: klíčové pojmy, metody a příklad aplikace v praxi. Československá psychologie. 2017, 61(5), 474-487. ISSN 0009-062X.
IF = 0.193 (2017)


KALINA, Kamil - RUBÁŠOVÁ, Eva - ČABLOVÁ, Lenka - ŠŤASTNÁ, Lenka - MIOVSKÝ, Michal. Gender Differences in the Prevalence of ADHD Among Clients of Therapeutic Communities for Drug Addicts in the Czech Republic: Secondary Analysis of the Pilot Study. Journal of Groups in Addiction and Recovery. 2017, 12(2-3), 135-157. ISSN 1556-035X. DOI: 10.1080/1556035X.2016.1272072


KILIBARDA, Biljana - MRAVČÍK, Viktor - OECHSLER, H. - MARTENS, Marcus-Sebastian. Association of smoking status with substance use and psychological distress in Serbia. Public Health. 2017, 152(November), 95-98. ISSN 0033-3506. DOI: 10.1016/j.puhe.2017.07.026
IF = 1.441 (2017)


KUBÁK, Matúš - ŠTEFKO, Róbert - BARTÁK, Miroslav - MAJERNÍK, Jaroslav - VAGAŠOVÁ, Tatiana - FEDELEŠOVÁ, Michaela. Risk of Dying from Cancer by Socio-demographic Indicators in the Slovak Republic. Central European Journal of Public Health. 2017, 25(Suppl 2), S37-S43. ISSN 1210-7778. DOI: 10.21101/cejph.a5050
IF = 0.800 (2017)


KULHÁNEK, Adam. Odvykání kouření jako (ne)adiktologické téma?. Adiktologie. 2017, 17(3), 180-181. ISSN 1213-3841.


KULHÁNEK, Adam. Nahradí adiktology roboti?. Adiktologie. 2017, 17(4), 246-247. ISSN 1213-3841.


MALINOVSKÁ, Jana - MRAVČÍK, Viktor. Problémové užívání opioidů mezi klienty nízkoprahových kontaktních center v Praze: Dotazníkové šetření. Adiktologie. 2017, 17(4), 262-271. ISSN 1213-3841.


MALINOVSKÁ, Jana - MRAVČÍK, Viktor. Vývoj problémového užívání opioidů na území české republiky: literární přehled. Adiktologie. 2017, 17(4), 282-291. ISSN 1213-3841.


MASARYK, R. - LASTICOVA, B. - BACOVA, V. - BIANCHI, G. - CERMAK, I. - MIOVSKÝ, Michal - PLICHTOVA, J.. Etablovanie z nás nesníma zodpovednosť: prísľuby a súčasnosť kvalitatívneho výskumu v Čechách a na Slovensku. Československá psychologie. 2017, 61(4), 401-414. ISSN 0009-062X.
IF = 0.193 (2017)


MIOVSKÝ, Michal. Pozitivní vliv umírněného pití alkoholu na lidské zdraví: marné hledání třetí strany mince. Adiktologie. 2017, 17(2), 148-160. ISSN 1213-3841.


MIOVSKÝ, Michal. Praha se stala hostitelkou druhí mezinárodní konference univerzit vzdělávajících adiktology. Adiktologie. 2017, 17(2), 72-78. ISSN 1213-3841.


MRAVČÍK, Viktor - CHOMYNOVÁ, Pavla - JANÍKOVÁ, Barbara - GROHMANNOVÁ, Kateřina. Methamphetamin in der Tschechischen Republik - Geschichte und Gegenwart. Crystal Meth. Prävention, Beratung und Behandlung. 1 vyd. Frankfurt nad Mohanem: Fachhochschulverlag, 2017, s. 19-48. ISBN 978-3-943787-84-9.


MRAVČÍK, Viktor - PITOŇÁK, Michal - HERZÁK, Robert - JANÍKOVÁ, Barbara - PROCHÁZKA, Ivo. Faktory související s rostoucím výskytem HIV/AIDS v ČR. Zprávy Centra epidemiologie a mikrobiologie. 2017, 26(2), 69-71. ISSN 1804-8668.


MRAVČÍK, Viktor - PITOŇÁK, Michal - HEJZÁK, Robert - JANÍKOVÁ, Barbara - PROCHÁZKA, Ivo. HIV epidemic among men who have sex with men in the Czech Republic, 2016: high time for targeted action. Eurosurveillance. 2017, 22(48), 15-20. ISSN 1560-7917. DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.48.17-00079
IF = 7.127 (2017)


NECHANSKÁ, Blanka - DRBOHLAVOVÁ, Barbora - CSÉMY, L.. Struktura mortality osob ústavně léčených pro poruchy vyvolané alkoholem v ČR v letech 1994-2013. Adiktologie. 2017, 17(2), 84-91. ISSN 1213-3841.


ORLÍKOVÁ, Barbora - CHOMYNOVÁ, Pavla - GROHMANNOVÁ, Kateřina - MRAVČÍK, Viktor. Situace a trendy na české drogové scéně. Psychiatrie. 2017, 21(3), 140-147. ISSN 1211-7579.


PASTORKOVÁ, Radmila - JURÍČKOVÁ, L. - NECHANSKÁ, Blanka. Důvody hospitalizace u pacientů s diagnózou schizofrenie, poruchy schizotypální a poruchy s bludy. Praktický lékař. 2017, 97(2), 61-66. ISSN 0032-6739.


PATES, Richard - GABRHELÍK, Roman. Addiction Science for Professionals Working in Clinical Settings. Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. 3 vyd. London: Ubiquity Press, 2017, s. 119-131. ISBN 978-1-911529-08-8.


PAVLOVSKÁ, Amalie - MIOVSKÝ, Michal - BABOR, Thomas F. - GABRHELÍK, Roman. Overview of the European university-based study programmes in the addictions field. Drugs: Education, Prevention and Policy. 2017, 24(6), 485-491. ISSN 0968-7637. DOI: 10.1080/09687637.2016.1223603
IF = 1.406 (2017)


PETRUŽELKA, Benjamin - ŠEJVL, Jaroslav - BARTÁK, Miroslav - ROGALEWICZ, Vladimír - GABRHELÍK, Roman - POPOV, Petr - MIOVSKÝ, Michal. Using Screening Questionnaires in Patients over 40 Years of Age at the Department of Addictology in 2016. In: Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2017). Košice, Slovensko: Technická univerzita v Košiciach, 2017. s. 619-625. ISBN 978-80-553-2906-2.


PETRUŽELKA, Benjamin. Databáze spravovaná Evropským monitorovacím centrem pro drogy a drogové závislosti a její využitelnost pro odhad společenských nákladů užívání ilegálních drog. Ekonomie ve zdravotnictví. 2017, 3(2), 20-27. ISSN 2464-6164.


PETRUŽELKA, Benjamin - BARTÁK, Miroslav - ROGALEWICZ, Vladimír - POPOV, Petr - GAVUROVÁ, Beáta - DLOUHÝ, Martin - VASKA, L. - ŠAVRNOCHOVÁ, M. - ČIERNA, M.. Užívání alkoholu a s ním spojené problémy mezi studenty oboru sociální práce na vybraných univerzitách v České republice a na Slovensku - pilotní studie rizikových období. Adiktologie. 2017, 17(2), 108-117. ISSN 1213-3841.


PTÁČEK, Radek - BARTŮNĚK, Petr - MACH, Jan - BENEŠ, Jiří - BREČKA, Tibor A. - BÝMA, Svatopluk - ČELEDOVÁ, Libuše - ČERNÝ, David - ČEVELA, Rostislav - DOLEŽAL, Adam - DOLEŽAL, Tomáš - DRÁBKOVÁ, Jarmila - EISENREICH, Jan - FIDESOVÁ, Hana - FRICOVÁ, Jitka - HAMET, Pavel - HANUŠ, Tomáš - HAŠKOVCOVÁ, Helena - HONZÁK, Radkin - HOUSKA, Adam - LOUČKA, Martin - MAREŠ, Jiří - MATĚJEK, Jaromír - MĚŠŤÁK, Jan - MLYNÁŘOVÁ, Dita - MUNZAROVÁ, Marta - NOVÁK, Ivan - PAČES, Václav - PAFKO, Pavel - PAŘÍZEK, Antonín - PEMOVÁ, Terezie - PTÁČKOVÁ, Hana - ROKYTA, Richard - SOBOTKA, Luboš - SVOBODOVÁ, Dita - ŠEBLOVÁ, Jana - ŠKRHA, Jan - ŠMUCLER, Roman - VŇUKOVÁ, Martina - ZÁLESKÁ, Dagmar - ZÁMEČNÍK, Libor - ZAPLETALOVÁ KOLÁČKOVÁ, Jana - ZLATOHLÁVKOVÁ, Blanka - ŽALOUDÍK, Jan. Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty. 1 vyd. Praha: Galén, 2017. 327 s. ISBN 978-80-7492-334-0.


RIEGEL, Karel. Psychoterapie zaměřená na přenos (TFP): na cestě za změnou v organizaci osobnosti. Psychiatrie. 2017, 21(2), 78-86. ISSN 1211-7579.


RIEGEL, Karel - PREISS, Marek - KŠIŇAN, Albert - MICHALEC, Jiří - ŠAMÁNKOVÁ, Dita - HARSA, Pavel. Psychometrické vlastnosti české verze Osobnostního inventáře pro DSM-5: vnitřní konzistence, validita a rozlišovací schopnost nástroje. Československá psychologie. 2017, 61(2), 128-143. ISSN 0009-062X.
IF = 0.193 (2017)


STENIUS, Kerstin - MÄKELÄ, Klaus - MIOVSKÝ, Michal - GABRHELÍK, Roman. How to Write Publishable Qualitative Research. Publishing Addiction Science: A Guide for the Perplexed. 3 vyd. London: Ubiquity Press, 2017, s. 155-172. ISBN 978-1-911529-08-8.


ŠEFRÁNEK, Martin - MIOVSKÝ, Michal. Treatment Outcome Evaluation in Therapeutic Communities in the Czech Republic: Changes in Methamphetamine Use and Related Problems One Year After Discharge. Journal of Groups in Addiction and Recovery. 2017, 12(2-3), 68-85. ISSN 1556-035X. DOI: 10.1080/1556035X.2017.1280718


ŠEJVL, Jaroslav - MIOVSKÝ, Michal. Nejstarší specializované lůžkové zařízení pro léčbu závislosti na alkoholu na historickém území Čech a Moravy: případová studie protialkoholní léčebny ve Velkých Kunčicích (1911-1915). Adiktologie. 2017, 17(2), 134-146. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav - BARTÁK, Miroslav. Počátky ústavní léčby závislosti na alkoholu v českých zemích počátku 20. století v kontextu veřejného zdravotnictví. Adiktologie. 2017, 17(4), 272-280. ISSN 1213-3841.


ŠEJVL, Jaroslav. Fluctuat, non mergitur: Bedřich Konařík. Adiktologie. 2017, 17(2), 173-176. ISSN 1213-3841.


ŠŤASTNÁ, Lenka. M. Grohol - Klinický manažment závislosti od alkoholu. Adiktologie. 2017, 17(1), 64-64. ISSN 1213-3841.


ŠUCHA, M. - ŠŤASTNÁ, Lenka - ZÁMEČNÍK, P.. Osobnostní vlastnosti řidičů řídících pod vlivem alkoholu. Adiktologie. 2017, 17(1), 34-44. ISSN 1213-3841.


ŠUSTKOVÁ FIŠEROVÁ, Magdaléna - CHARALAMBOUS, Chrysostomos - HAVLÍČKOVÁ, Tereza - LAPKA, Marek - JEŘÁBEK, Pavel - PUŠKINA, Nina - SYSLOVÁ, Kamila. Alterations in Rat Accumbens Endocannabinoid and GABA Content during Fentanyl Treatment: The Role of Ghrelin. International Journal of Molecular Sciences. 2017, 18(11), nestránkováno. ISSN 1422-0067. DOI: 10.3390/ijms18112486
IF = 3.687 (2017)


VACEK, Jaroslav - VOŇKOVÁ, Hana - GABRHELÍK, Roman. A Successful Strategy for Linking Anonymous Data from Students' and Parents' Questionnaires Using Self-Generated Identification Codes. Prevention Science. 2017, 18(4), 450-458. ISSN 1389-4986. DOI: 10.1007/s11121-017-0772-6
IF = 2.594 (2017)


VANDERPLASSCHEN, Wouter - YATES, Rowdy - MIOVSKÝ, Michal. Bridging the Gap Between Research and Practice in Therapeutic Communities (TCs) for Addictions. Journal of Groups in Addiction and Recovery. 2017, 12(2-3), 63-67. ISSN 1556-035X. DOI: 10.1080/1556035X.2017.1331598


WIESSING, Lucas - FERRI, Marica - BĚLÁČKOVÁ, Vendula - CARRIERI, Patrizia - FRIEDMAN, Samuel R. - FOLCH, Cinta - DOLAN, Kate - GALVIN, Brian - VICKERMAN, Peter - LAZARUS, Jeffrey V. - MRAVČÍK, Viktor - KRETZSCHMAR, Mirjam - SYPSA, Vana - SARASA-RENEDO, Ana - UUSKULA, Anneli - PARASKEVIS, Dimitrios - MENDAO, Luis - ROSSI, Diana - VAN GELDER, Nadine - MITCHESON, Luke - PAOLI, Letizia - GOMEZ, Cristina Diaz - MILHET, Maitena - DASCALU, Nicoleta - KNIGHT, Jonathan - HAY, Gordon - KALAMARA, Eleni - SIMON, Roland - COMISKEY, Catherine - ROSSI, Carla - GRIFFITHS, Paul. Monitoring quality and coverage of harm reduction services for people who use drugs: a consensus study. Harm Reduction Journal. 2017, 14(April), nestránkováno. ISSN 1477-7517. DOI: 10.1186/s12954-017-0141-6
IF = 2.500 (2017)


 

počet zobrazení: 1319 poslední aktualizace: zouharova, 19.05.2021
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.