1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Publikování v adiktologii

 

Postupná kultivace a integrace oboru adiktologie v České republice vedla k potřebě začít cíleně a systematicky pracovat s tzv. publikačním prostorem, tj. sdíleným prostorem, který v různých rovinách a formách reflektuje výsledky a komunikaci v oboru.

Současně s tímto tématem je nutné pojmenovat a řešit témata mající souvislost s porevolučním vývojem naší země (tj. polistopadových událostech roku 1989), kdy určitá míra uzavřenosti a malé dostupnosti některých běžných mezinárodních komunikačních platforem a informačních zdrojů měla za následek naši částečnou izolaci. Jedním ze zásadních úkolů této oblasti je tedy dostat českou adiktologii znovu do kvalitní a adekvátní komunikační sítě, věnovat se terminologii (tj. reflektovat vývoj domácí i zahraniční terminologie, a to nejen z pohledu česko-anglického, ale také česko-německého, česko-francouzského, případně také španělského a ruského). Nejde o jednoduché úkoly a témata a nejde o proces na rok nebo na dva. Za tímto účelem byly v posledních letech posíleny aktivity směřující k posílení vazeb s nadnárodními odbornými strukturami (na tomto poli především ISAJE atd.). V rámci těchto aktivit pak zajišťujeme výstupy jak směrem k lidem pracujícím přímo ve výzkumu v oboru adiktologie (studenti, akademičtí a vědečtí pracovníci atd.), tak také k lidem z jiných vědních oborů, které se adiktologie nějakým způsobem dotýkají. Jedním z takových výstupů je též překlad publikace vzniklé v rámci ISAJE a její zpřístupnění v českém jazyce.