1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

doc. Mgr. Roman Gabrhelík Ph.D.

Pozice v KA:

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum; roman.gabrhelik@lf1.cuni.cz, +420224968278

Vzdělání:

2018 Habilitován, Univerzita Karlova

2012 - 2013 specializační studium adiktologie, 1. LF UK

2010 - 2011 Humphrey Fellow (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA

2003 - 2008 Ph.D. Fakulta sociálních studií, MU Brno

1997 - 2003 Studium jednooborového magisterského studia psychologie na FF UP v Olomouci

 

Praxe v oboru:

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Výzkumné zájmy a zaměření:

eHealth

Využití zdravotnických registrů a data management

Primární prevence užívání návykových látek a dalších typů rizikového chování

Léčba závislosti na metamfetaminu (fakmakoterapie, efektivita léčby)

Harm reduction (Injekční užívání, role lékáren v prevenci infekčních onemocnení u uživatelů drog) aj.

Publikace:

https://www.researchgate.net/profile/Roman_Gabrhelik

Nechanská, B., Mravčík, V., Skurtveit, S., Lund, I.O., Gabrhelík, R., Engeland, A., Handal, M. (in press). Neonatal Outcomes after Fetal Exposure to Methadone and Buprenorphine: National Registry Studies from the Czech Republic and Norway. Addiction, in press. IF= 5.789

Jurystová, L., Orosová, O.,Gabrhelík, R. (2017). Fidelita: klíčové pojmy, metody a příklad aplikace v praxi [Fidelity: Key concepts, methods and example of application in practice]. Československá psychologie, 61(5), 474-487. IF=0.236

Pavlovská, A., Miovský, M., Babor, T., Gabrhelík, R.(2017). Overview of the European University-Based Study Programmes in the Addictions Field. Drugs: Education, Prevention & Policy, 24(6), 485-491. doi: 10.1080/09687637.2016.1223603 IF=0.762

Vacek, J., Voňková, H., Gabrhelík, R.(2017). A Successful Strategy for Linking Anonymous Data from Students’ and Parents’ Questionnaires Using Self-Generated Identification Codes. Prevention Science,18(4), 450-458. doi: 10.1007/s11121-017-0772-6IF=2.926

Vondráčková, P., Gabrhelík, R.(2016). Prevention of Internet Addiction: a Systematic Review. Journal of Behavioral Addictions 5(4), 568–579. doi: 10.1556/2006.5.2016.085IF=2.492

Gabrhelík, R., Nechanská, B., Mravčík, V., Skurtveit, S., Lund, I. O., Handal, M. (2016). A Unique Opportunity to Study Short and Long Term Consequences in Children Prenatally Exposed to Illicit Drugs and Opioid Maintenance Treatment using Czech and Scandinavian Registers. Central European Journal of Public Health, 24(2), 91–94. doi: 10.21101/cejph.a4474 IF=0.798

Minařík, J., Gabrhelík, R., Malcolm, R., Pavlovská, A., Miller, P. (2016). Methylphenidate Substitution for Methamphetamine Addiction and Implications for Future Randomized Clinical Trials: A Unique Case Series. Journal of Substance Use, Early Online: 1–4. doi:10.3109/14659891.2015.1045047IF=0.753

Miovský, M., Voňková, H., Čablová, L., Gabrhelík, R.(2015). Cannabis Use in Children with Individualized Risk Profiles: Predicting the Effect of Universal Prevention Intervention.Addictive Behaviors, 50, 110–116. doi: 10.1016/j.addbeh.2015.06.013 IF=2.441

Miovský, M., Miller, P. M, Grund, J. C. G., Beláčková, V., Gabrhelík, R., Libra, J. (2015). Academic Education in Addictology (Addiction Science) in the Czech Republic: A Content Analysis of the (pre-1989) Historical Origins. Nordic Studies on Alcohol and Drugs,32(5), 527-538. doi: 10.1515/nsad-2015-0050 IF=0.608

Miovský, M., Voňková, H., Gabrhelík, R., Šťastná, L. (2015). Universality Properties of School-Based Preventive Intervention Targeted at Cannabis Use. Prevention Science, 16, 189–199. doi: 10.1007/s11121-013-0453-zIF=3.153

Gabrhelík, R., Vacek, J., Mišta, J. (2014). A Successful Strategy for Estimating the Consumption of Needles and Syringes by Injecting Drug Users in the Czech Republic. Adicciones, 26(1),62-68. IF=1.127

Novák, P., Miovský, M., Vopravil, J., Gabrhelík, R., Šťastná, L., Jurystová, L. (2013). Gender-specific Effectiveness of the Unplugged Preventive Intervention in Reducing Substance Use among Czech Adolescents. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 49(6), 903-926. IF=0.652

Becoña, E., Martínez, Ú., Calafat, A., Fernández-Hermid, J.R., Juan, M., Sumnall, H., Mendes, F., & Gabrhelík, R.(2013). Parental permissiveness, control, and affect and drug use among adolescents. Psicothema, 25, 292-298. doi: 10.7334/psicothema2012.294. IF=1.016

Miovsky, M., Novak, P., Stastna, L., Gabrhelik, R., Jurystova, L., & Vopravil, J. (2012). The Effect of the School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech Republic [Resultados del programa de prevención escolar Unplugged sobre el uso del tabaco en la República Checa]. Adicciones, 24(3), 211-218. IF=1.127

Gabrhelik, R., Duncan, A., Lee, M.H., Stastna, L., Furr-Holden, C.D.M., Miovsky, M. (2012). Sex Specific Trajectories in Cigarette Smoking Behaviors among Students Participating in the Unplugged School-based Randomized Control Trial for Substance Use Prevention. Addictive Behaviors, 37(10), 1145–1150. doi: 10.1016/j.addbeh.2012.05.023. IF=2.133

Gabrhelik, R., Duncan, A., Miovsky, M., Furr-Holden, C. D. M., Stastna, L., Jurystova, L. (2012). „Unplugged“: A school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug and Alcohol Dependence, 124(1–2), 79–87. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2011.12.010. IF=3.365

Gabrhelík, R., Vacek, J., Miovský, M. (2006). Prokrastinace: Validizace sebeposuzovací škály na populaci studentů vysokých škol. [Procrastination: Validization of self-assesment scale in college student population.] Československá psychologie, 50(4), 361-371. IF=0.15