1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Rada vlády pro koordiinaci protidrogové politiky

 

Drogovou politiku na národní úrovni koordinuje Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP).

Rada projednává a předkládá vládě především základní dokumenty protidrogové politiky, tj. národní strategii protidrogové politiky a akční plán realizace národní strategie protidrogové politiky, případně další návrhy a informace. RVKPP současně zajišťuje dotační řízení pro programy drogové politiky. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky vznikla na základě usnesení vlády č. 643 ze dne 19. června 2002; zároveň bylo v sekretariátu RVKPP zřízeno Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které je součástí mezinárodní sítě monitorovacích středisek Reitox. Předchůdkyní RVKPP byla Meziresortní protidrogová komise (MPK), zřízená usnesením vlády č. 275 ze dne 26. května 1993. O vzniku MPK však bylo rozhodnuto již v lednu 1993 a prozatímně byla MPK ustavena dohodou zúčastněných ministrů, která byla podepsána 3. března 1993. Přechodně působil tento orgán pod názvem Rada vlády – Meziresortní protidrogová komise (usn. vlády č. 1057 z 15. října 2001).

Pro více informací:

http://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/protidrogova-politika-72746/