1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.10.2021

Seznam prací za akademický rok 2019/2020

Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Dékány Ladislav BC Novodobé vzorce užívání vybraných netradičních psychoaktivních látek červen 20
Hofmannová Zuzana BC ADHD v populaci aktivních uživatelů metamfetaminu červen 20
Karlová Markéta BC Trauma a souvislosti s užíváním vybraných návykových látek u adolescentních dívek v institucionální výchově červen 20
Knížková Iva BC Zneužívání kokainu v Československé republice v letech 1918–1938 červen 20
Kořínková Markéta BC Poskytování poradenství v oblasti odvykání kouření odborníky ve vybraných
adiktologických ambulancích
červen 20
Kováčová Tereza BC Využití termokamer pro zjištění vlivu extáze na přehřátí lidského organismu červen 20
Medková Aneta BC Motivace k abstinenci v procesu doléčování červen 20
Pěstová Tereza BC Historie svépomocných systémů červen 20
Slopovská Hana BC Struktura chorobopisu apolinářských pacientů v roce 1948 červen 20
Šilhavá Tereza BC Sebepoškozování a závislost, jejich podoby a odlišnosti červen 20
Špinar Vojtěch BC Dostupnost alkoholu pro děti a mladistvé v Praze červen 20
Valachová Veronika BC Sociální hra laboratorních potkanů po expozici metamfetaminu během kritické periody vývoje červen 20
Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Havlíková Petra nMGR Kontinuum léčby virové hepatitidy typu C mezi klienty nízkoprahových
programů pro uživatele drog v Praze
červen 20
Hunalová Lucie nMGR Rituály spojené s konzumací alkoholu u žen na rodičovské
dovolené žijících v Praze
červen 20
Králová Tereza nMGR Uplatnění adiktologa v dětských domovech Ústeckého kraje červen 20
Kunášková Jana nMGR Vliv vyrůstání v zařízení ústavní péče na rozvoj závislosti u vybraných respondentů: případové studie červen 20
Mládková Petra nMGR Problematické užívání internetu u dospívajících hematoonkologických pacientů červen 20
Nikodymová Tereza nMGR Mapování realizace všeobecné školské prevence rizikového chování na základních školách v Městské části Praha 6 červen 20
Nováková Kristýna nMGR Evaluace spokojenosti klientů s terénním programem No Biohazard červen 20
Staněk Pavel nMGR Využití adiktologie v činnosti Probační a mediační služby červen 20
Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Ayapbeková Dinara BC Odhad spotřeby nelegálních drog v Kazachstánu září 20
Domes Adéla BC Evaluace spokojenosti pacientů v léčbě závislosti na alkoholu na koedukovaném oddělení PN Kosmonosy září 20
Gajdošová Klára BC Role stimulancií u mužů majících sex s muži září 20
Galandák Daniel BC Závislostní chování na internetu a mobilních aplikacích pohledem
účastníků Offline Challenge
září 20
Kozová Johana BC Regulace nových syntetických drog září 20
Liďák Jan BC Spiritualita u abstinujících uživatelů návykových látek září 20
Schubertová Annika BC Služby pro klienty v konfliktu se zákonem v kontextu změněného systému poskytování adiktologické péče září 20
Svobodová Barbora BC Charakteristika dětí a dospívajících v ambulantní adiktologické léčbě září 20
Tichá Laura BC Užívání kokainu studenty na pražských vysokých a vyšších odborných školách: dotazníkové šetření září 20
Urban Nicole Aemilia BC Náplně a substance užívané v elektronických cigaretách v ČR září 20
Votavová Aneta BC Screening poškození exekutivních funkcí u uživatelů alkoholu z pohledu adiktologa září 20
Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Blochová Markéta Arteterapeutická složka komplexního programu v ústavní léčbě látkových závislostí září 20
Čížkovská Dominika Závislost na jehle v souvislosti s psychopatologickými charakteristikami a mírou
rizikového chování u injekčních uživatelů drog
září 20
Deckertová Eliška Film jako doplňková intervence v režimové léčbě závislostí září 20
Dobrovolná Kristýna Mapování vzorců užívání zahřívaných tabákových výrobků IQOS a GLO: online dotazníková studie září 20
Dvorská Kateřina Užívání návykových látek u zaměstnanců Vězeňské služby České republiky září 20
Kaprasová Kateřina Role ženy v pracovním týmu v terénní sociální práci září 20
Machová Jana Kvalitativní studie užívání alkoholu u seniorů na venkově září 20
Švancarová Iveta Změna nekuřáckého zákona a její vliv na vzorce užívání tabáku a motivaci k odvykání kouření u pacientů praktických lékařů září 20
Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Březová Kristýna BC Reklama na alkohol a její adiktologické a právní aspekty: komparace právní úpravy reklamy na alkohol v České republice a dalších státech Evropy únor 21
Hájek David BC Konzumace online pornografie v souvislosti se spokojeností v partnerském
vztahu: korelační studie
únor 21
Hribiková Květoslava BC Možnosti uplatnění profese adiktologa v pedagogicko-psychologické poradně: pilotní studie Ústeckého kraje únor 21
Příjmení Jméno Typ práce Název práce Obhájeno
Blažíčková Eliška nMGR Kvalitativní analýza prožívání a hodnocení procesu úzdravy uživatelů návykových látek s poruchami schizofrenního okruhu únor 21
Čmelíková Šárka nMGR Analýza potřeb klientů terénního programu na Berounsku únor 21
Fišerová Kristýna nMGR Míra rizikovosti ve vzorcích užívání sociální sítě Facebook u dospělých ve věku 26–60 let únor 21
Jonáš Michal nMGR Souvislosti mezi užíváním metamfetaminu a propuknutím onemocnění schizofrenního okruhu únor 21
Pavlíková Zuzana nMGR Evaluace svépomocné skupiny Al-Anon z pohledu jejích členů únor 21
Skořepová Hana nMGR Účinné faktory zvyšování kvality života u klientů v substituční léčbě únor 21
Smetanová Simona nMGR Evaluace spokojenosti klientů s nabízenými službami kontaktního a poradenského centra Stage 5 únor 21

počet zobrazení: 380 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 19.10.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.