1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 09.12.2019

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

Středisko poskytuje odbornou psychoterapeutickou ambulantní péči závislým, jejich partnerům, rodinným příslušníkům i celým rodinám ohroženým závislostí některého ze svých členů. Je specializovaným zařízením pro rodinnou terapii závislostí a „kodependentních“, tedy závislých rodinných systémů. Vychází z teoretického i klinického konceptu závislosti jako onemocnění celé rodiny. Ve svém týmu má psychiatry, psychology, adiktology a specializované sociální pracovníky. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Anima-terapie v komplexní péči o závislé s širokou nabídkou služeb zaměřených na rodinnou terapii, individuální a skupinovou psychoterapii i péči o děti a dospívající z rodin závislých.

Poskytované služby
 • Úvodní informativní sezení o nabízených službách.
 • Vstupní psychiatrické vyšetření k posouzení diagnózy a indikaci léčby, s možností ambulantní systematické psychiatrické péče.
 • Individuální psychoterapie (systematická a podpůrná).
 • Rodinná psychoterapie (práce s celým rodinným systémem).
 • Skupinová psychoterapie.
 • Doporučení k jiným typům léčby na Klinice adiktologie.
Cílová skupina
 • Osoby starší 18 let, které problémově užívají či mají závislost na návykových látkách nebo činnostech.
 • Blízké osoby závislých (partneři, rodiče či dospělí z rodin závislých), za jejichž psychickými potížemi může stát traumatická zkušenost s blízkou osobou či osobami, které byli či jsou závislé na návykových látkách.
Personální obsazení

MUDr. Pavel Bém – vedoucí lékař, psychiatr, psychoterapeut, rodinný terapeut

Mgr. Jarmila Tolimatová - klinická psycholožka, psychoterapeutka

Mgr. Jasenka Medenčevič - klinická psycholožka, psychoterpaeutka

Mgr. Jitka Počarovská - adiktoložka, psychoterapeutka

MUDr. Richard Zajíc - psychiatr, psychoterapeut

Kontakt

Adresa: Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii, Klinika adiktologie, Apolinářská 4a, Praha 2, 12800

Telefonické objednávání:

Mgr. Jarmila Tolimatová tel.: 224968254

Mgr. Jasenka Medenčevič tel.224968258

Mgr. Jitka Počarovská tel. 224968238

Konzultace pouze po předchozím objednání.

Provozní doba

MUDr. Pavel Bém: Po 8 – 19 hod., Čt 8 – 19 hod.

Mgr. Jarmila Tolimatová: Po 8 – 16 hod., Út 8 – 19 hod., St 8 – 16 hod., Čt 8 – 19 hod., Pá 8 – 12 hod.

Mgr. Jasenka Medenčevič: St 8 – 16, Čt 8 – 17 hod.

Mgr. Jitka Počarovská: Út, St, Čt, Pá 8 – 13hod.

MUDr. Richard Zajíc: Čt 9 – 12 hod.

Další informace

Cílem je péče o osoby s problémovým užíváním a závislostí na návykových látkách včetně péče o jejich rodinné příslušníky. Cílem je abstinence a zmírnění zdravotních, psychických a sociálních škod. Dále zajištění předléčebné péče, motivace a diagnostiky, zajištění vlastní ambulantní léčby i doléčování po střednědobé odvykací léčbě.

Nabízíme:

 • zhodnocení vhodného typu léčby ve Středisku či doporučení odpovídajícího typu léčby,
 • komplexní psychiatrické a psychologické vyšetření,
 • pojmenování, zvědomění problému s NL či činností souvisejících s užíváním NL,
 • motivační terapii a poradenství,
 • podporu abstinence od NL či aktivit ke snížení užívání,
 • definování cílů léčby, individuální léčebný plán,
 • terapii směřovanou ke změně životního stylu ve vztahu k NL,
 • motivační terapii směřovanou k ústavní odvykací léčbě, pokud je tato indikovaná,
 • stabilizaci a léčbu případných psychických komplikací a duálních diagnos vyskytujících se souběžně s diagnosou závislosti a škodlivého užívání alkoholu,
 • podporu stabilizace a zlepšení rodinných a sociálních vztahů,
 • stabilizaci a zlepšení pracovní schopnosti pacientů při souběžné abstinenci - navázání kontaktu a nabídka služeb i osobám nemotivovaným k aktuální změně
 • informace a vzdělávání pacientů a jejich rodinných příslušníků.

Odmítnutí služby:

 • plná kapacita ambulance, služby (například plná kapacita skupin),
 • věk pod 18 let,
 • požadavek na anonymní léčbu resp. nesouhlas s vedením dokumentace,
 • primárně jiná problematika či indikace k jinému typu léčby.

Podmínky a způsob ukončení péče

Ze strany klienta: ukončení je součástí terapeutického procesu s výsledkem naplnění terapeutického kontraktu a zakázky klienta a jsou mu věnována reflexivní závěrečná terapeutická sezení, případně katamnestické sezení s odstupem od ukončení - volbou jiné péče a předáním na jiné psychoterapeutické pracoviště.

Ze strany zařízení – při porušení pravidel léčby (např. docházky, docházky v intoxikaci apod.). Pacient je jasně informován o důvodech pro ukončení/přerušení služby a jsou jasně definovány podmínky případného návratu.


Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.

  790