1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2022

Středisko pro psychoterapii a rodinnou terapii

Středisko poskytuje odbornou psychoterapeutickou ambulantní péči závislým, jejich partnerům, rodinným příslušníkům i celým rodinám ohroženým závislostí některého ze svých členů. Je specializovaným zařízením pro rodinnou terapii závislostí a „kodependentních“, tedy závislých rodinných systémů. Vychází z teoretického i klinického konceptu závislosti jako onemocnění celé rodiny. Ve svém týmu má psychiatry, psychology, adiktology a specializované sociální pracovníky. Úzce spolupracuje s občanským sdružením Anima-terapie v komplexní péči o závislé s širokou nabídkou služeb zaměřených na rodinnou terapii, individuální a skupinovou psychoterapii i péči o děti a dospívající z rodin závislých.

 

Poskytované služby
  • Úvodní informativní sezení o nabízených službách.
  • Vstupní psychiatrické vyšetření k posouzení diagnózy a indikaci léčby, s možností ambulantní systematické psychiatrické péče.
  • Individuální psychoterapie (systematická a podpůrná).
  • Rodinná psychoterapie (práce s celým rodinným systémem).
  • Skupinová psychoterapie.
  • Doporučení k jiným typům léčby na Klinice adiktologie.
Cílová skupina
  • Osoby starší 18 let, které problémově užívají či mají závislost na návykových látkách nebo činnostech.
  • Blízké osoby závislých (partneři, rodiče či dospělí z rodin závislých), za jejichž psychickými potížemi může stát traumatická zkušenost s blízkou

 

21


Projekt je realizován také za finanční podpory Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Ministerstva zdravotnictví ČR a Hlavního města Prahy.  

1985