1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.02.2019

POZOR! ZMĚNY V SZZK 2019/2020

Bakalářské a diplomové práce se nadále neodevzdávají v pevné vazbě, ale pouze ve vazbě kroužkové, v jednom výtisku, jednostranný tisk. Výtisk práce si student po obhajobě může odnést.

ksuchova 08.01.2019

Harmonogram státních závěrečných zkoušek 2018 – 2019

V příloze článku naleznete excelové tabulky, které uvádějí závazné termíny a náplň jednotlivých povinností studenta směřujících k účasti na státních závěrečných zkouškách z adiktologie.

Plné podmínky uvádějí dokumenty 1. LF UK, tj. Opatření děkana:

  • kterým se stanoví harmonogram akademického roku (každoročně),
  • č. 10/2010, kterým se stanoví pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací, s přílohami a
  • Studijní a zkušební řád 1. LF, vše dostupné na www.lf1.cuni.cz.

Přílohy: SZZK termíny bc 2018-2019.xls, SZZk termíny nMgr 2018-2019

ksuchova 06.01.2019

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.

ÚŘEDNÍ HODINY KANCELÁŘE CA PRO STUDENTY

PO | 9:00 - 14:00

ST | (10:00 - 15:00)


ÚŘEDNÍ HODINY TUTORŮ PRO JEDNOTLIVÉ FORMY STUDIA

 


tutor pro denní bakalářské studium: Mgr. Jaroslav Vacek (středa 12:00 - 14:00)


tutor pro kombinované bakalářské studium: PhDr. Monika Nevoralová (středa 12:00 - 13:00)


tutor pro magisterské studium: Mgr. Barbara Janíková (středa 13:00 - 14:00)Konzultační hodiny vyučujících a jejich aktuální kontakty naleznete v sekci Kontakty – Zaměstnanci.

 

 

 

Informace ke státním závěrečným zkouškám pro bakalářské studium

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.


39Soubory ke stažení


Státnicové otázky


Manuál pro psaní závěrečných prací


Formulář | Souhlas se zveřejňováním kvalifikačních pracíMŮŽE SE HODIT

Přehled platných a účinných opatření děkana a tajemnice 1. LF


Studijní řád


Pravidla pro organizaci studia na 1. LF

 

Podmínky upuštění od přijímací zkoušky pro NMgr. studium - JEN PRO ABSOLVENTY BC. ADIKTOLOGIE