1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 06.01.2019

Státní závěrečné zkoušky pro bakalářské studium

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.

ÚŘEDNÍ HODINY TUTORŮ PRO JEDNOTLIVÉ FORMY STUDIA

tutor pro denní studium:
Mgr. Jaroslav Vacek (středa 12:00 - 14:00)

tutor pro kombinované studium:
Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D. (středa 12:00 - 13:00)

Konzultační hodiny vyučujících a jejich aktuální kontakty
naleznete v sekci Kontakty - Zaměstnanci.

Informace ke státním závěrečným zkouškám pro bakalářské studium

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.


39Soubory ke stažení


Státnicové otázky


Manuál pro psaní závěrečných prací


Formulář | Souhlas se zveřejňováním kvalifikačních prací