1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 14.01.2019

MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

Pozice v KA:

Odborný asistent výuky, externí pracovník; twz@adiktologie.cz, +420224965100

Vzdělání:

1993: MUDr. (všeobecná medicína) - Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

2001: Ph.D. (epidemiologie, hygiena a preventivní lékařst

2003 - 4: certified in Drug Abuse Programs Planning and Evaluation (Bloomberg School of Public Health, JOhns Hopkins University, Baltimore, USA - Hubert H. Humphrey Fellowship)

Praxe v oboru:

Byl vedoucím studie PAD která na zakázku vlády ověřovala dopady novelizace drogové legislativy v České republice po roce 1998. V letech 1999-2001 zodpovídal v rámci projektu Phare za ustavení Národního monitorovacího střediska (NMS) pro drogy a drogové závislosti v ČR.

V současnosti vyučuje drogovou epidemiologii a řídí několik výzkumných projektů Kliniky adiktologie 1. LF a VFN UK; je také externím spolupracovníkem NMS. Externě drogovou epidemiologii vyučuje také na své alma mater v Olomouci.

Tomáš Zábranský v roce 2001 založil a od té doby vede soukromou výzkumnou a poradenskou společnost ResAd, specializující se na problematiku nelegálních drog; její tým mezinárodních expertů ze zemí EU pracuje na zakázkách veřejné správy ČR a dalších zemí, projektech privátních a veřejných organizací a v neposlední řadě pro agentury OSN a EU.

Je zástupcem editora impaktovaného vědeckého časopisu Harm Reduction Journal, členem redakční rady impaktovaného časopisu Journal of Drug Issues a jediného domácího oborového vědeckého (časopisu Adiktologie) a členem několika domácích odborných společností, Mezinárodního think-tanku pro analýzy drogové politiky (Velká Británie) a Referenční skupiny OSN pro otázky HIV/AIDS a užívání drog.

Pracuje také jako poradce pro protidrogovou politiku premiéra Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka.

Výzkumné zájmy a zaměření:

Jeho hlavními výzkumnými zájmy jsou epidemiologie krevně přenosných nemocí a úmrtnost v populaci uživatelů nelegálních drog, kvalitativní výzkumneinstitucionalizované populace uživatelů nelegálních drog a ekonomické evaluacedrogových programů a politik s důrazem na bezpečnostní a zdravotní dopady nelegálních trhů s těmito látkami. Zabývá se rovněž možnostmi léčebného využití konopí a přípravků z něj; je členem petičního výboru Petice za zpřístupnění konopí k léčbě a výzkumu.

Publikace:

Je autorem více než sedmdesáti publikací v recenzovaných časopisech a monografiích a dvou odborných knih. V letech 1993-98 přeložil 22 beletristických a odborných knih z angličtiny, vesměs ve dvojici s Davidem Záleským; spolu v roce 1994 získali Jungmannovu cenu za invenční překlad knihy Nanebepění (John Lennon). Na téma drog publikuje také v tištěných a elektronických médiích, vystupuje v televizi a rozhlasu.

10 vybraných publikací z posledních 5 let:

  • Zabransky, T., Mravcik, V., Talu, A., & Jasaitis, E. (2014). Post-Soviet Central Asia: A summary of the drug situation. Int J Drug Policy. doi: 10.1016/j.drugpo.2014.05.004
  • Mravcik, V., Zabransky, T., Talu, A., Jasaitis, E., Gafarova, N., Musabekova, Z., . . . Ganiev, F. (2014). Mortality of registered drug users in Central Asia. Int J Drug Policy. doi: 10.1016/j.drugpo.2014.03.007
  • Zabransky, T., Latypov, A., Varentsov, I., Otiashvili, D., & Grund, J. P. (2012). Harm reduction in Russia, Southwest and Central Asia. In R. Pates & D. Riley (Eds.), Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour (pp. 335-353). Southern Gate, Chichester: John Wiley & Sons, 2012.
  • Zabransky, T., Grund, J. P., Latypov, A., Otiashvili, D., Stuikyte, R., Scutelniciuc, O., & Smyrnov, P. (2012). Harm reduction in Central and Eastern Europe. In R. Pates & D. Riley (Eds.), Harm Reduction in Substance Use and High-Risk Behaviour (pp. 301-321). Southern Gate, Chichester: Jhn Wiley & Sons.
  • Csémy, L., Zábranský, T., Grohmannová, K., Dvořáková, Z., Brenza, J., & Janíková, B. (2012). Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik [Adolescent heroin and methamphetamine users reassessed after 14 years: analysis of psychosocial characteristics]. Československá psychologie, 56(6), 505-517.
  • Zábranský, T., Csémy, L., Grohmannová, K., Janíková, B., & Brenza, J. (2011). Mortality Of Cohort of Very Young Injecting Drug Users in Prague, 1996–2010. Cent Eur J Public Health, 19(3), 152-157.
  • Zábranský, T., Běláčková, V., Štefunková, M., Vopravil, J., & Langrová, M. (2011). Společenské náklady užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v ČR v roce 2007 [Social costs of the use of alcohol, tobacco, and illegal drugs in the Czech Republic 2007]. Praha: Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze.
  • Thomas, D. L., Leoutsakas, D., Zabransky, T., & Kumar, M. S. (2011). Hepatitis C in HIV-infected individuals: cure and control, right now. J Int AIDS Soc, 14, 22. doi: 10.1186/1758-2652-14-22
  • Mravcik, V., Skarupova, K., Orlikova, B., Zabransky, T., Karachaliou, K., & Schulte, B. (2011). Use of gelatine capsules for application of methamphetamine: A new harm reduction approach. Int J Drug Policy, 22(2), 172-173. doi: 10.1016/j.drugpo.2010.12.001
  • Mathers, B. M., Degenhardt, L., Ali, H., Wiessing, L., Hickman, M., Mattick, R. P., . . . Strathdee, S. A. (2010). HIV prevention, treatment, and care services for people who inject drugs: a systematic review of global, regional, and national coverage. Lancet, 375(9719), 1014-1028. doi: 10.1016/s0140-6736(10)60232-2

 

MUDr. Tomáš Zábranský Ph.D.

 

e-mail: | twz@adiktologie.cz


 

telefon | +420 224 965 100


konzultační hodiny pro studenty |


CV ke stažení |


ICQ | 10120664


Skype | twztwztwz


Twitter | TomasZabransky


Facebook personal | FB


ResearchGate | click here


Google Scholar | click here


PGP fingerprint | 414D0F05147176BEF66FF
D98FA08B2878B50D175


82