1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Učebnice a hlavní oborové texty

 

Ještě před otevřením samostatného univerzitního studijního programu adiktologiebyla v České republice snaha vytvořit originální učební text, který by reprezentoval nově utvářený obor. První komplexní text v polistopadovém období (po roce 1989) vznikal v rámci PHARE projektu od roku 1999 pod vedení doc. Kamila Kaliny.

Celkem je dnes v českém jazyce k dispozici kolekce celkem 5 knih/učebnic. Tyto texty obsahují základní teoretická východiska a teoretické koncepty oboru adiktologie v jeho současné, mezioborové perspektivě. Jedná se tak o přehled nejen modelů závislosti a s ní souvisejících fenoménů, ale též o přehled teorií pojetí rizikových a protektivních faktorů, souvislostí mezi biologickými, psychologickými, sociálními a dalšími fenomény a jejich vlivem na vznik, rozvoj a léčbu závislostí. Uvedené texty obsahují základní přehled etiologie a diagnostiky tzv. závislostních poruch a onemocnění a obsahují základní přehled teorie a praxe preventivní a léčebné péče, včetně oblasti minimalizace rizik a škod. Prvním z těchto textů je původní plná (dvoudílná) verze výše zmíněné monografie autorského kolektivu vedeného doc. Kalinou (Kalina et al., 2003). Druhým základním textem je navazující souhrnné dílo editorovaném týmž editorem (Kalina et al., 2008), které v kratší, hutnější a současně více klinicky zaměřené formě zpracovává základní přehled. Další publikace je kniha Karla Nešpora Návykové chování a závislost (2011). Kolekci uzavírá překlad americké učebnice Gerry Millerové, který pro české vydání dostal název Adiktologické poradenství (2011). Ten v ucelené a zkrácené formě představuje základní přehled poznatků oboru v rozsahu, odpovídajícím přibližně záběru státní závěrečné zkoušky bakalářského programu oboru adiktologie (k tomuto účelu slouží všechny citované texty). Překlad monografie Millerové je pak cenný především zarámováním základní konceptů a pojmů z mezinárodního hlediska a celkovým usazením, které v kombinaci s oběma předchozími domácími pracemi reprezentuje skutečně základní současnou teoretickou bázi oboru adiktologie na této úrovni obecnosti a záběru. Pro oblast primární prevence je k dispozici prozatím verze monografie z roku 2010 (Miovský et al., 2010) zpracovávající základní témata a rámec prevence rizikového chování, jejíž součástí je též prevence užívání návykových látek a jeho dopadů.