1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
ksuchova 28.01.2020

Zaměstnanci

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Vedoucí Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol, odborný asistent výuky

 

MUDr. Pavel Bém

Vedoucí lékař Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii

 

Jana Fialková

Sestra Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

Mgr. Hana Fidesová, Ph.D.

Vedoucí odborného oddělení, odborná asistentka výuky

Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.

Zástupce přednosty pro vědu a výzkum

 

Bc. et Bc. Jana Gluzová

Staniční sestra Lůžkového oddělení ženy

 

MUDr. Kateřina Jandečková

Vedoucí lékařka Ambulance pro alkoholové závislosti – ALKO ambulance

Mgr. Tereza Jovbaková

Projektová manažerka a koordinátorka

 

MUDr. Vladimír Kmoch

Vedoucí lékař Ambulance pro nealkoholové závislosti – TOXI ambulance

Bc. Jana Konečná

Zástupce přednosty pro ekonomiku a vedení sekretariátů

 

Zdeňka Kročková Vélová

Asistentka sekretariátu primáře

Mgr. Martina Kudrnová

Staniční sestra Centra substituční léčby

 

Mgr. Adam Kulhánek

Vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku, odborný asistent výuky

PhDr. Jiří Libra

Zástupce přednosty pro vzdělávací činnost

 

MUDr. Miroslava Mašlániová

Vedoucí lékařka Detoxifikačního oddělení

Mgr. et Mgr. Amalie Lososová, Ph.D.

Odborná asistentka výuky, tutorka pro kombinovanou formu studia adiktologie

PhDr. Michaela Malinová

Projektová manažerka a koordinátorka

 

Jitka Malířová

Staniční sestra Lůžkového oddělení muži

 

Radka Mikešová

Pracovnice příjmové kanceláře

Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Přednosta Kliniky adiktologie

MUDr. Olga Pecinovská

Vedoucí lékařka Lůžkového oddělení ženy

Mgr. Benjamin Petruželka

Vědecký pracovník

MUDr. Petr Popov, MHA

Primář Kliniky adiktologie

Mgr. Gabriela Rolová

Vědecká pracovnice

Kamila Sopková, MA

Asistentka sekretariátu přednosty

 

Mgr. Andrea Sudíková

Vedoucí adiktolog Centra substituční léčby

Mgr. Kateřina Svěcená, Ph.D.

Odborná asistentka výuky

Mgr. Jaroslav Ševjl

Odborný asistent

Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

Vedoucí adiktolog Adiktologického ambulantního centra, vedoucí odborného oddělení, odborná asistentka výuky

 

Ing. Bohuslav Šubrt

Referent správy provozu

Mgr. Jaroslav Vacek

Odborný asistent výuky, tutor pro prezenční formu studia

 

MUDr. Vladimíra Vlčková Zenáhlíková

Vedoucí lékařka Lůžkového oddělení muži

Barbora Zouharová, DiS.

Asistentka sekretariátu přednosty

 

 

 

Kontakty

 

47

 

 

 

 

 

1. LF UK a VFN v Praze
Apolinářská 4, Praha 2


telefon:

klinická část: 224 968 225

výzkumná část:  224 968 270

email: info.adiktologie@lf1.cuni.cz