Za podpory
ESF ČR

Vzdělávací aktivita je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Kontakt

Klinika adiktologie

1. LF UK a VFN v Praze

Apolinářská 4, Praha 2
tel/fax: 224 965 035

email: info@adiktologie.cz

NETAD
Poradna
Drogy Info

aktuálně

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti

Nepřehlédněte! | Klinika Adiktologie

Certifikované kurzy pro adiktology pro získání zvláštní odborné způsobilosti

26.02.2014 | Mgr. Lucie Jurystová

Nabízíme 2 certifikované kurzy, akreditované MZ ČR: Vybrané kapitoly z ošetřovatelství pro adiktology (akreditace MZČR č. j. 80899/2011/VZV) a Prevence předávkování návykovými látkami u dospělých: základní kurz (akreditace MZČR č. j. 74013/2011/VZV).

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Pro novináře | Klinika Adiktologie

Britský ministr se přijel inspirovat na Kliniku adiktologie 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

05.12.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Podle britské strategie boje proti drogám z roku 2010 je úkolem britského ministra pro prevenci zločinu Normana Bakera sebrat nové poznatky o tom, jaké postupy fungují v jiných zemích a v čem je možné se od nich poučit. Ministr proto 3. prosince navštívil Kliniku adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Všeobecné fakultní nemocnice, seznámil se s jejím fungováním a se systémem péče o drogově závislé v České republice.

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

Nepřehlédněte! | Klinika Adiktologie

Staňte se adiktologem, tedy odborníkem, který dokáže pomoci lidem ohroženým závislostním chováním

27.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Získejte znalosti o vlivu návykových látek na chování lidí a jejich zdravotní stav a roli ve společnosti. Zapojte se do výzkumů, projektů a stáží realizovaných Klinikou adiktologie a propojujte nabyté teoretické znalosti s praktickými dovednostmi. Přihlaste se ke studiu adiktologie!

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

Nepřehlédněte! | Klinika Adiktologie

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012

25.11.2013 | Ing. Mgr. Bc. Vendula Běláčková Ph.D.

Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v roce 2012, kterou vydalo 19. listopadu Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ukazuje pokles užívání nelegálních látek včetně konopí. Naopak poukazuje na vysokou míru rizikového užívání alkoholu v České republice. Za hlavní problém považuje nedostupnost léčebných služeb a služeb snižování škod ve vybraných krajích.

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Nepřehlédněte! | Klinika Adiktologie

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

20.11.2013 | Mgr.PhDr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D.

Dokument Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice (Verze 4.7, 5.listopadu 2013, autoři revizí v rámci verze 4: Lenka Vavrinčíková, Jiří Libra, Michal Miovský) navrhuje koncepci specializovaných adiktologických služeb pro uživatele návykových látek a patologické hráče. Koncepce z pohledu odborné společnosti zohledňuje současné potřeby a vývojové trendy v oboru a usiluje o optimální využití potenciálu již existující sítě ambulantních i pobytových/rezidenčních služeb.

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

Nepřehlédněte! | Klinika Adiktologie

Stáž ve vybrané organizaci v rámci projektu NETAD

11.11.2013 | Mgr. Lenka Šťastná Ph.D.

Zajímá vás obor adiktologie? Rádi byste prohloubili své znalosti a dovednosti v této oblasti? Chcete srovnat své zkušenosti z praxe se způsobem práce v jiné organizaci? Máte výzkumné téma, na které hledáte odpovědi?

Novinky