First Faculty of MedicineCharles University in PragueGeneral University Hospital in Prague
akulh 04.10.2022

Gabriela Rolová, PhD

Researcher

2791

2793

2792

email:

gabriela.rolova@lf1.cuni.cz

tel.:

224 968 276 


Research Interest

Addiction sciences, quantitative data analysis, population-based studies, health registries


Selected Projects

2017–2022, Operational Programme Research, Development and Education (OP VVV), Modernization of a doctoral study program in addictology in prevention science and treatment of substance [no. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489]; team member: 2022–present.

2019–2021, Charles University Grant Agency (GA UK), Health Literacy in People Undergoing Treatment for Drug Addiction [no. 8119]; principal investigator.


Teaching

  • Research practicum III.


Selected Bibliography

Rolová, G., Gavurová, B., & Petruželka, B. (2021). Health literacy, self-perceived health, and substance use behavior among young people with alcohol and substance use disorders. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, Article 4337. https://doi.org/10.3390/ijerph18084337 (IF 2.849)

Rolová, G., Gavurová, B., & Petruželka, B. (2020). Exploring health literacy in individuals with alcohol addiction: A mixed methods clinical study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17, Article 6728. https://doi.org/10.3390/ijerph17186728 (IF 2.849)

Rolová, G. (2020). Health literacy in residential addiction treatment programs: Study protocol of a cross-sectional study in people with substance use disorders. Adiktologie, 20(3–4), 145–150. https://doi.org/10.35198/01-2020-002-0009

Rolová, G., Miovský, M., & Barták, M. (2018). Veřejně dostupné zdroje dat a prevalence užívání návykových látek u rodiček, dětí a mladistvích a možnosti využití těchto dat pro prevalenční odhady pacientů a klientů [Publicly available data sources and prevalence of substance use in pregnant women, children and adolescents and the use of these data for patients’ and clients’ prevalence estimates]. Adiktologie v preventivní a léčebné praxi, 1(4), 224–235.

Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., & Gavurová, B. (2018). Health literacy in people undergoing treatment for alcohol abuse - A pilot study. Kontakt, 20(4), 425–431. https://doi.org/10.1016/j.kontakt.2018.09.003

Rolová, G., Barták, M., Rogalewicz, V., & Šťastná, L. (2018). Prevalence poruch příjmu potravy u žen hospitalizovaných pro abúzus alkoholu [Prevalence of eating disorders in women hospitalized with alcohol abuse]. Adiktologie 18(1), 42–49.


Curriculum Vitae

Czech & English