1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 31.08.2020

VEŘEJNOST

Účast ve výzkumné studii zaměřené na tvorbu českých norem osobnostního dotazníku

Rádi bychom Vás požádali o účast ve výzkumné studii zaměřené na tvorbu českých norem osobnostního dotazníku, který měří míru psychopatologie osobnostních rysů podle nejnovějšího vydání Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11). Od tohoto dotazníku si slibujeme uplatnění nejen v psychologické praxi (psychologická vyšetření pacientů), nýbrž i v poradenství a prevenci v oblasti návykových nemocí. S jeho pomocí lze například posuzovat některé osobnostní předpoklady pro nadměrné užívání alkoholu či jiných látek.

Naši studii realizujeme na dobrovolnících z běžné populace pomocí online formuláře, jehož vyplnění zabere přibližně 30 minut a lze si jej snadno otevřít pod tímto odkazem:

https://docs.google.com/forms/d/1FrByg3brMKvoUJ3zrW4h4WTQp_H4vQHtpWmu3nyvj9U/edit?usp=drive_web

Dobrovolníkům bohužel nemůžeme přislíbit finanční odměnu za participaci ve studii. Nicméně nabízíme, že uvedou-li na sebe na konci formuláře e-mail, bude jim po ukončení sběru dat zaslána personalizovaná zpětná vazba v podobě profilu osobnosti, kde budou moci porovnat, jak si v silných a slabých stránkách své osobnosti stojí v porovnání s populačním průměrem.

Výsledky z dotazníku budou použity výhradně pro výzkumné účely. Jakékoliv dotazy ohledně výzkumu a nakládání s výzkumnými údaji či dotazy technického rázu můžete směřovat na emailovou adresu kareldobroslav.riegel@vfn.cz


 

zouharova 28.07.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

STUDIE POSTOJE OBYVATEL K VYBRANÝM OBLASTEM ZÁVISLOSTÍ

Na základě spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Technické univerzity v Košiciach, Univerzity v Prešove a University of Debrecen probíhá dotazníková studie mapující chování obyvatel u vybraných oblastí závislostí.
Do mezinárodního výzkumu se můžete zapojit vyplněním online dotazníku na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxA0u2OjXitg_mHzp5q1pj82zyFwmE-t7aWQMBlaoo6H1Bg/viewform

zouharova 13.07.2020

STUDIUM

SZZK ZÁŘÍ - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY

Aktuální informace ke konání SZZK z adiktologie v září 2020 zde.

zouharova 15.06.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOMINACE - CENA ADIKTOLOGIE

právě probíhají  nominace na letošní ročník Ceny adiktologie a Ceny Kiron. Konference se koná dne 12. 11. 2020 v prostorách děkanátu 1. LF UK Na Bojišti 3. Prosím tímto o zprostředkování informace vašim členům.

Nominovat můžete přes webové rozhraní zde: http://www.cena-adiktologie.cz/cs/registrace-nominace/.

Bližší informace o letošním ročníku, včetně programu a možnosti přihlášení se na konferenci najdete na webových stránkách http://www.cena-adiktologie.cz/cs/ v sekci Konference 2020.

zouharova 15.06.2020

VEŘEJNOST

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PPRCH

otevřena možnost přihlašovat se na letošní XVII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování .

Přivítají nás – tak jako každoročně – prostory Magistrátu hl. m. Prahy, na adrese Praha 2, Mariánské náměstí.

Aktivní příspěvky můžete přihlašovat zde: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

Pro posluchače je otevřen rovněž přihlašovací portál: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-posluchace/

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali náležitou pozornost vyplňování potřebných údajů

zouharova 02.06.2020

VEŘEJNOST

Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní strategie tabákového průmyslu

Na poslední květnový den každoročně připadá Světový den bez tabáku celosvětově vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Historie Světového dne bez tabáku se začala psát před více než 30 lety. Od té doby se každý rok 31. květen váže k určitému tématu spojeného s riziky užívání tabáku, aby se zvýšilo povědomí u široké veřejnosti. Letošním ústředním tématem je ochrana dětí a dospívajících před manipulací ze strany tabákového průmyslu a prevence užívání tabáku a nikotinu.... více

zouharova 19.05.2020

VEŘEJNOST

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA TÉMA ALKOHOL V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze realizuje v České republice on-line dotazníkové šetření na téma alkohol v době pandemie COVID 19 evropského šetření skupiny EUROPEAN STUDY Group on Alcohol uses and Covid-19 (ESAC).

Dotazník můžete vyplnit on-line na adrese:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs

 Šetření probíhá do 30. 6. 2020. Děkujeme Vám za účast v šetření.

zouharova 19.05.2020

VEŘEJNOST

CIGARETY S MENTOLOVOU PŘÍCHUTÍ KONČÍ 20. KVĚTNA VE VŠECH ZEMÍCH EU

V České republice stejně jako  ve všech státech Evropské unie platí od 20. května 2020 zákaz prodeje cigaret s mentolovou příchutí. Podle studie Eurobarometr z roku 2017 užívalo cigarety s mentolovou příchutí 8% dospělých kuřáků v rámci zemí EU.

 

Mentol dělá z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť vyvolává chladivý pocit při kontaktu se sliznicemi. Má také mírné anestetické a analgetické účinky. Kouř obsahující mentolovou příchuť je tak pro kuřáka méně dráždivý, proto jej může vdechovat do plic intenzivněji a ve větším množství,“ říká k problematice mentolových cigaret Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle zahraničních studií jsou cigarety s mentolovou příchutí oblíbenější mezi ženami a příležitostnými kuřáky. Nejvyšší užívání mentolových cigaret pak bylo zaznamenáno v nejmladší věkové kategorii kuřáků (15-24 let).

„Regulace tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi je správným krokem, který napomáhá předcházet kouření u dětí a dospívajících, ale také u příležitostných kuřáků,“ dodává Kulhánek.

20. května 2020 nabývá podle evropské směrnice o tabákových výrobcích účinnosti zákaz prodeje mentolových cigaret včetně cigaret s mentolovými kapslemi a tabáku k ručnímu balení s příchutí mentolu, a to ve všech zemí EU včetně bezcelních prodejen. Zákaz se nevztahuje na výrobky zahřívaného tabáku.

Netýká se také elektronických cigaret, kde je regulace v gesci jednotlivých členských státu EU.

Plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU v českém jazyce je dostupné online na webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf 

zouharova 13.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Kurzy - Autogenní trénink

Pravidelné pořádání kurzů relaxačních technik se zaměřením na autogenní trénink. Kurzy byly v minulosti akreditované ČAA, AKP, ČAS, v případě zájmu o konkrétní kurz je možno znovu akreditovat.
Info o kurzech:
01.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Plicní onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret v USA

V USA narůstá počet případů plicních onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret. Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) k 22. říjnu 2019 zaznamenalo 1 604 plicních onemocnění lipoidní pneumonií způsobenou inhalací tukových částeček, 34 osob již zemřelo.

Dosud není známa konkrétní příčina, ale u pacientů bylo potvrzeno inhalování kanabinoidů (THC, CBD) a užívání e-liquidů na lipidové bázi. Problémem tak může být praktika některých uživatelů, kteří si upravují elektronické cigarety a míchají e-liquidy tak, aby mohli inhalovat konopné látky.

Expertní tým Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku mapuje situaci v ČR a sleduje aktuální zjištění a doporučení ze zahraničí.


Doporučení dle amerického CDC v českém jazyce lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

VZNIK KRAJSKÝCH ADIKTOLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Vznik základní sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí předpokládá zachování celé dosavadní sítě pracovišť v plném spektru sociálních, zdravotních a školských služeb. Návrh důsledně předpokládá nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, a tedy nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě ambulancí je tak spíše doplněním celé sítě a směřováním k její lepší organizaci a návaznosti – včetně zajištění průniku s procesem indukovaným reformou psychiatrické péče a dosažením maximální návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům a především pak samotným pacientům.

více...

18.02.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOVÁ PUBLIKACE: Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

více...

Kalendář akcí

NAŠE PROJEKTY

474

 

  

681