1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 23.03.2020

STUDIUM

SZZK - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY

 

– Termíny odevzdání podkladů pro červnové státní závěrečné zkoušky z adiktologie, tak jak jsou uvedeny v aktuální excelové tabulce, zatím platí.

– Odevzdávání prací do uvedeného data bude probíhat POUZE elektronicky – tj. vložením do SiSu a odesláním na e-mail michaela.malinova@lf1.cuni.cz

– Dokumenty, které se k práci přikládají, budou studenti zasílat e-mailem naskenované.

– Studentům v tuto chvíli doporučujeme, aby se ke státnicím normálně chystali, i s kvalifikační prací, i s učivem, dopadne to tak, jak situace dovolí, s tím, že o eventuálních změnách termínů či technických opatřeních budeme informovat okamžitě.

– Platí, že štěstí přeje připraveným. Máte-li nějaké konkrétní překážky, které už teď vidíte jako limitující pro svou přípravu, napište na výše uvedený e-mail, samozřejmě se všichni budeme snažit, aby řešení byla pro studenty schůdná.

Tyto informace jsou platné ke dni 23. 3. 2020. V závislosti na vývoji situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím web 1. LF UK a web adiktologie.

Máte-li dotaz, pište na výše uvedený e-mail.

zouharova 01.04.2020

VEŘEJNOST

ZÁJEMCI O LÉČBU NA LŮŽKOVÉM ODDĚLENÍ PRO ŽENY

Vážení zájemci,

po dobu koronavirové epidemie jsou zrušeny informační pohovory pro zájemce o léčbu na ženském oddělení, které probíhaly vždy ve čtvrtek od 16:00.

Pokud máte zájem o léčbu, napište nám na email apolinar.zeny@vfn.cz nebo zavolejte na číslo 224 968 201/223.

Děkujeme za pochopení!

Terapeutický tým LOŽ

zouharova 19.03.2020

VEŘEJNOST

FUNGOVÁNÍ 1. LÉKAŘSKÉ FAKULTY UNIVERZITYY KARLOVY V NOUZOVÉM REŽIMU

Informace o fungování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v nouzové režimu.

zde

zouharova 19.03.2020

VEŘEJNOST

Koronavirus - doporučení + Rozhodnutí hygienické stanice

V pátek 7. února  Univerzita Karlova obdržela Rozhodnutí Hygienické stanice hl.m. Prahy vydané v souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie koronavirem (2019-nCoV) .

Toto Rozhodnutí bylo neprodleně distribuováno napříč Univerzitou Karlovou, na vedení fakult a součástí, k rukám tajemníků apod.

 

Více informací: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9473&locale=cz

zouharova 19.03.2020

VEŘEJNOST

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PPRCH

otevřena možnost přihlašovat se na letošní XVII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování .

Přivítají nás – tak jako každoročně – prostory Magistrátu hl. m. Prahy, na adrese Praha 2, Mariánské náměstí.

Aktivní příspěvky můžete přihlašovat zde: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

Pro posluchače je otevřen rovněž přihlašovací portál: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-posluchace/

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali náležitou pozornost vyplňování potřebných údajů

zouharova 11.03.2020

VEŘEJNOST

AKTUÁLNĚ KE KORONAVIRU - AKTUALIZACE 11.3.2020

POZOR! Závěry mimořádného zasedání kolegia děkana 1. LF UK ze dne 11. 3. 2020 k výuce, zkouškám atp.

https://www.lf1.cuni.cz/uk-ke-koronaviru

zouharova 17.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST - Copy

Mezinárodní psychologický kongres (ICP)

19.-24. července 2020 se v Praze koná Mezinárodní psychologický kongres (ICP)

Hlavním organizátorem 32. konference je Česká a moravská psychologická společnost (ČMPS), silně podporovaná Unií psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR) a pod záštitou International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Více informací: https://www.icp2020.com/

 
zouharova 13.02.2020

VEŘEJNOST

Rozhovor PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. v ranním vysílání ČRO na téma regulace reklamy na alkohol a její plánovaná novelizace

Tématem rozhovoru v ranním vysílání ČRO Radiožurnál byla regulace reklamy na alkohol a její plánovaná novelizace. Na toto téma diskutoval s Dr. Bartákem z Kliniky adiktologie moderátor Jiří Chum. V rámci rozhovoru zazněla, mimo reakcí na aktuální otázky, také doporučení Světové zdravotnické organizace, která byla prezentována v rámci doporučení formulovaných v publikaci WHO Uplatnění iniciativy WHO SAFER pro snížení škod souvisejících s alkoholem v České republice, kterou vydalo WHO a zpracoval ji tým Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie. Radiožurnál podle posledních výsledků denně ladí 927 tisíc lidí.

https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/radiozurnal/19/2020-02-13

zouharova 13.02.2020

VEŘEJNOST

Rozhovor prof. Miovského na Flowee.cz (Léky se u  nás zneužívají stejně jako drogy, jen jsou lépe zabalené

Naši „Zneužívání léků je v České republice násobně větší než užívání nelegálních drog. Je paradoxní, že spousta těch, kteří křičí, ať se vyřeší ,ti feťáci‘ na ulici, mají stejný problém sami se sebou a v zásadě se chovají stejně. Oni si jen ty drogy neaplikují injekčně někde ve stínu ulice, prostě je ,zobou‘ doma v teple nebo ve svém autě,“ upozorňuje přednosta Kliniky adiktologie Michal Miovský v internetovém médiu Flowee.cz.

https://www.flowee.cz/clovek/7670-michal-miovsky-leky-se-u-nas-zneuzivaji-stejne-jako-drogy-jen-jsou-lepe-zabalene?fbclid=IwAR0L4RTmMqy5HpmD9H_oW2Vt2u_M5fl7IEWeiq9iwftcRZxey9J7PUwbysQ

zouharova 13.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Kurzy - Autogenní trénink

Pravidelné pořádání kurzů relaxačních technik se zaměřením na autogenní trénink. Kurzy byly v minulosti akreditované ČAA, AKP, ČAS, v případě zájmu o konkrétní kurz je možno znovu akreditovat.
Info o kurzech:
zouharova 13.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Časopis CEJPH (Central Europan Journal of Public Health)

Naši pracovníci se podíleli na realizaci speciálního čísla časopisu CEJPH  na téma Alcohol Policy and Use in Central Europe in an Interdisciplinary Perspective).

https://cejph.szu.cz/magno/cjp/2019/mn88.php

zouharova 11.03.2020

VEŘEJNOST

Ergoterapeutický kongres (Adiktologie s Ergoterapií v zahraničí)

V září 2020 bude v Praze organizován mezinárodní ergoterapeutický kongres, který pořádají 3 velké organizace: Evropská síť pro vzdělávání ergoterapeutů

Rada ergoterapeutů evropských zemí a Česká asociace ergoterapeutů.

I zde je možné se setkat s adiktologikcou problematikou.

https://www.cotec-enothe2020.com/

zouharova 29.01.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Čestné osvědčení EUSPR pro H. Fialovou

Mgr. Helena Fialová (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) získala od Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) ocenění Nejlepšího evropského praktikujícího v oblasti výzkumu v prevenci, a to za vynikající implementaci preventivních evidence-based strategií a výzkum.


ksuchova 07.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Rakousko zakázalo kouření v restauracích včetně e-cigaret

V Rakousku začal 1. listopadu 2019 platit plošný zákaz kouření v restauracích, barech a kavárnách. Nový zákaz se vztahuje i na doutníky, elektronické cigarety, nové tabákové produkty a také na vodní dýmky, které se kouřily ve specializovaných barech.

Kouření zůstává povoleno jen na venkovních zahrádkách. Za nedodržení zákazu hrozí zákazníkovi restaurace pokuta až 1 000 eur, provozovateli pak až 10 000 eur.

Přijetí zákona umožnil až nedávný rozpad původní vlády Sebastiana Kurze, kde připravovaný zákaz kouření smetli ze stolu poslanci pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

„Rakušané mají velmi podobné vzorce užívání tabáku jako Češi, především pokud jde o prevalenci a všeobecnou toleranci populace ke kouření. Nicméně v Rakousku oproti ČR překvapivě chybí národní strategie kontroly tabáku,“ uvádí k tématu Adam Kulhánek, Vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku.

Bližší informace o novém zákoně lze nalézt na webu rakouského Ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví a spotřebitelské ochrany

 

ksuchova 01.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Plicní onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret v USA

V USA narůstá počet případů plicních onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret. Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) k 22. říjnu 2019 zaznamenalo 1 604 plicních onemocnění lipoidní pneumonií způsobenou inhalací tukových částeček, 34 osob již zemřelo.

Dosud není známa konkrétní příčina, ale u pacientů bylo potvrzeno inhalování kanabinoidů (THC, CBD) a užívání e-liquidů na lipidové bázi. Problémem tak může být praktika některých uživatelů, kteří si upravují elektronické cigarety a míchají e-liquidy tak, aby mohli inhalovat konopné látky.

Expertní tým Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku mapuje situaci v ČR a sleduje aktuální zjištění a doporučení ze zahraničí.


Doporučení dle amerického CDC v českém jazyce lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

ksuchova 31.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Strategie tabákové reklamy na sociálních sítích

Skrytou propagaci zahřívaného tabáku skrze sociální média odhalila studie Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumný tým mapoval nové formy reklamy tabákového průmyslu na zahřívaný tabák (IQOS, Glo), především skrze příspěvky tzv. influencerů na sociální síti Instagram.

Za influencera je považován člověk, který svými názory ovlivňuje chování a rozhodování ostatních lidí zejména díky sociálním sítím, kde ho běžně sledují desítky tisíc lidí. Z provedené studie je patrné, že tabákové společnosti k propagaci zahřívaného tabáku využívaly právě influencer marketingu, tedy budování vztahů s influencery, kteří mají vliv na cílové zákazníky.

Tabákový průmysl hojně využíval mezer v zákoně, když prezentoval elektronické zařízení k zahřívaní tabáku odděleně bez tabákové náplně. Klíčovým objektem propagace se stalo právě toto zařízení, které zaujímalo z pohledu uživatele obdobně důležité místo jako např. mobilní telefon, a bylo zobrazováno v kontextu módy, zdravého stravování nebo luxusního životního stylu.

Tato komunikace byla cílena na veškeré uživatele dané sociální sítě včetně dětí a nekuřáků, což je alarmující stejně jako fakt, že tato placená propagace nebyla řádně označena.

více...

ksuchova 22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

VZNIK KRAJSKÝCH ADIKTOLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Vznik základní sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí předpokládá zachování celé dosavadní sítě pracovišť v plném spektru sociálních, zdravotních a školských služeb. Návrh důsledně předpokládá nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, a tedy nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě ambulancí je tak spíše doplněním celé sítě a směřováním k její lepší organizaci a návaznosti – včetně zajištění průniku s procesem indukovaným reformou psychiatrické péče a dosažením maximální návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům a především pak samotným pacientům.

více...

ksuchova 18.02.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOVÁ PUBLIKACE: Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

více...

Kalendář akcí

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681