1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 12.02.2024

Cena adiktologie 2024


Srdečně Vás zveme na národní konferenci pořádanou při příležitosti předávání ceny adiktologie a ceny Kirón.Tématem letošní konference jsou Nové trendy v adiktologii.
Konference se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2024 na děkanátu 1. LF UK (Praha 2, Na Bojišti 16606/3).

Mezi pozvané přednášející patří Melody Heaps, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prevence a léčby závislostí. Melody Heaps založila v roce 1976 neziskovou organizaci "Treatment Alternatives for Safe Communities" zaměřenou na prevenci a léčbu problémů spojených s užíváním návykových látek a prevenci kriminality. Tuto organizaci vedla až do roku 2009. Také poskytuje konzultace vládám, neziskovým organizacím a soukromým organizacím v oblasti prevence a léčby závislostí. Od roku

2018 je předsedkyní ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Je autorkou a editorkou několika publikací o závislostech.

Další přednášející Vám také postupně představíme.

Těšíme se na Vaši účast!

zouharova 01.02.2024

Nová primářka MUDr. Miroslava Mašlániová


Dnes, 1.2.2024 nastoupila na funkci nová primářka MUDr. Miroslava Mašlániová, kterou celý tým kliniky uvítal při nástupu do funkce na mimořádném shromáždění zaměstnanců v 10:30 v Aule. Přejeme nové paní primářce elán a energii a pozitivní nastavení, a také dostatek trpělivosti a chuti pokračovat v procesu budování a zlepšování našeho pracoviště.

Děkujeme dosavadnímu primáři panu MUDr. Petru Popovovi za dosavadní práci a panu MUDr. Jakubovi Minaříkovi za dočasné zastupování na pozici primáře.


za celé vedení KAD prof. PhDr. Michal Miovský, PhD, přednosta klinika


5405

 

zouharova 01.02.2024

Suchej únor


Přidej se k dalším 900 000 sušičů, kteří už vědí, že únor bez alkoholu má smysl

5690

zouharova 01.02.2024

Závislosti, digitální technologie, trendy v léčbě alkoholismu

5595Závislosti k nám patří od nepaměti. A závislí můžeme být na čemkoli, říká adiktolog Michal Miovský. Podle čeho poznat, že už je to za hranou? Dá se predikovat, jaká droga se ve společnosti chytne? Jak velký problém aktuálně představují digitální technologie? A jak se proměňuje léčba závislosti na alkoholu, v jehož konzumaci patří Češi dlouhodobě mezi rekordmany?

Hostem podcastu byl Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Podcast na Spotify

 

Podcast na Youtube


zouharova 12.12.2023

VEŘEJNOST

Den otevřených dveří

  5210

Více informací zde

zouharova 08.11.2023

VEŘEJNOST

Trendy v pití alkoholu u dětí a dospívajících během pandemie covid-19

5111

 

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. v článku na webu sancedetem.cz shrnul situaci v České republice pití alkoholu u dětí a dospívajících.
Podle aktuálních dat má v České republice zkušenost s konzumací alkoholu téměř pětina jedenáctiletých dětí, ve třinácti letech je to téměř polovina a v patnácti už asi tři čtvrtiny mladých lidí. Jak dále uvádí „Zpráva o alkoholu v České republice v roce 2021“, míra užívání alkoholu i rizikového užívání mezi dětmi a dospívajícími v posledních letech klesá. Zkušenosti mládeže s alkoholem však zůstávají na vysoké úrovni, a to platí i pro míru rizikového užívání.Více informací zde

zouharova 06.11.2023

VEŘEJNOST

Přednáška prof. Richarda Patese

5015 5016 5017 5018

 

Dne 31.10.2023 proběhla na Klinice adiktologie přednáška prof. Richarda Patese na téma Jak negativní zážitky v dětství ovlivňují rozvoj závislosti. 

Nežádoucí zážitky z dětství (ACE's) se dějí po celém světě a obvykle uvnitř rodiny. Důkazy z posledních 25 let nám ukázaly kumulativní efekt, čím více těchto zkušeností dítě má, tím větší dopad bude mít na dítě v pozdějším věku z hlediska zdraví, závislosti, problémy s duševním zdravím, uvězněním a násilím. 

Kdo je Richard Pates?

Richard je zakládajícím členem a bývalým prezidentem ISAJE. Byl za posledních 20 let šéfredaktor časopisu Journal of Substance Use. Profesí je konzultant klinického psychologa a pracuje převážně v oblasti závislostí děti z velmi problémového prostředí a sexuální zdraví a hostující profesor psychologie na univerzitě z Worcesteru. Publikoval asi 40 článků a kapitol knih a knihy o injekčním užívání nelegálních drog, o léčbě amfetaminem Problémy a mezinárodní Harm Reduction.

 

 

zouharova 30.10.2023

VEŘEJNOST

Adiktolog Tomáš Jandáč hostem Podcastu Pod čepicí - téma Kratom

4933

 

Žádná regulace a snadná distribuce. Kratom je droga, která v posledních letech hýbe českou společností. Adiktolog Tomáš Jandač byl hostem podcastu Pod čepicí. 
Otázky byly zaměřené na to, jak kratom působí v lidském těle, jak snadné je si na něm vytvořit závislost a co všechno dokáže způsobit a co se stane, když ho zakážeme. Rozhovor nabitý informacemi a nečekanými souvislostmi naleznete zde.

zouharova 25.10.2023

VEŘEJNOST

Tým Rozhovor PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. pro deník Blesk - Démon alkohol: Češi vévodí Evropě, jak poznat závislost?

4854

 

Česká společnost miluje alkohol a vévodí evropským příčkám, jak vyplývá z jednoho z nejnovějších průzkumů o spotřebě alkoholu lékárenské společnosti Pilulka a výzkumné agentury Behavio. „Češi pijí alkohol, pijí ho rádi a někteří ve velkém množství,“ potvrdil Blesk Zprávám PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.  Proč Češi vévodí v pití alkoholu evropským příčkám? Jak poznat závislost na alkoholu? A jak se dostat ze závislosti? Na tyto a mnohé další palčivé otázky odpovídal pro deník Blesk zde.

zouharova 25.10.2023

VEŘEJNOST

Tým IPREV.cz na Konferenci primární prevence rizikového chování (PPRCH)

4769 4771 4772

Na letošní Konferenci primární prevence rizikového chování vystoupil tým IPREV.cz

Loni zde tým představoval platformu a její cíle. Tentokrát, o rok později, se ohlíželi za ročním působením, představili nové programy v databance, aktuality (nejen) na webu i plánované vize do budoucna.

Paní Elizabeth Nováková kromě toho otevírala konferenci, když v úvodním bloku reflektovala své zapojení do mezinárodního projektu FENIQS-EU, který měl za cíl zlepšit implementaci standardů kvality do služeb v oblasti prevence, léčby i harm reduction. Společně s profesorem Miovským hodnotili jeho přínos a možnosti využití v České republice.

zouharova 18.10.2023

VEŘEJNOST

Cena Přednáška Richarda Patese - Negativní zážitky v dětství ovlivňující rozvoj závislosti

4699

rádi bychom Vás srdečně pozvali na přednášku profesora Richarda Patese, která se bude konat v úterý 31. října 2023 v 15:00 hodin v aule Kliniky Adiktologie, Apolinářská 4, Praha 2.

V přednášce se dozvíte, jak negativní zážitky v dětství ovlivňují rozvoj závislosti a odnesete si praktická doporučení pro práci s dětmi a dospívajícími z praxe světově uznávaného experta.

Účast na přednášce je zdarma.

Anglický výklad bude tlumočen do českého jazyka.

Bližší představení přednášky naleznete v pozvánce.

 

 

zouharova 18.10.2023

VEŘEJNOST

Cena adiktologie 2023

4630

dovolujeme si Vás pozvat na XVIII. ročník Národní adiktologické konference Cena adiktologie, která se koná dne 16. listopadu 2023 v prostorách děkanátu 1. LF UK v Praze 2, Na Bojišti 3.

Konference je v letošním roce spojena se závěrečnou konferencí projektu Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování. Podrobný program konference naleznete zde.

Na konferenci se přihlašujte vedoucímu projektu Jaroslavu Šejvlovi na mail: jaroslav.sejvl@lf1.cuni.cz a to nejpozději do pátku 10. 11. 2023 do 12 hodin.

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

Konference primární prevence rizikového chování (PPRCH)
dne 16. a 17. října, se koná 20. ročník Konference primární prevence rizikového chování .

Můžete se těšit na bohatý program, v rámci něhož vystoupí pracovníci z Kliniky adiktologie, Státního zdravotního ústavu i celé řady organizací věnujících se prevenci.

Program zde

 

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

Státní závěrečné zkoušky z adiktologie 2023/2024

Stanovená rozmezí pro BC i nMGR studium:

Více informací pro státní závěrečné zkoušky Bc. studia zde.

Více informací pro státní závěrečné zkoušky Mgr. studia zde.

 

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

Opening of new International Master Programme in Addictions (IMPA) in Prague (in English)

Prague, Czechia,

ISSUP Czech Republic would like to invite you to their upcoming Webinar on the new International Master Programme in Addictions (IMPA) in Prague (in English).

Do you want to improve your clinical skills and learn effective management and coordination in the field of addiction policy? Are you interested in the influence of legal and illegal drugs on a person’s behaviour, development, health, and role in society? Are you interested in public health and mental health problems associated with legal and illegal substance use? Then studying International Master Programme in Addictions (IMPA) in English is just for you!

Time: 11AM Czech Republic Time | 10AM UK Time

Register for the Webinar

More information

 

 

 

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

Seminář na téma „Koncepční vize a úpravy adiktologických služeb”

Dne 4.10.2023 se na základě pozvání místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pana Ing. Jana Bartoška uskutečnil seminář na téma „Koncepční vize a úpravy adiktologických služeb”

Mezi přednášejícími samozřejmě nechyběli zástupci z Kliniky adiktologie VFN a 1LF UK - na snímcích: Mgr. Tomáš Jandáč, Ph.D., Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., přednosta prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D. a pan primář MUDr. Petr Popov, MHA

Tomáš Jandáč zde hovořil o nutnosti podpory dětské a dorostové adiktologie i primární prevence rizikového chování.

4416 4417 

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

XIV. ročník Konference European Society for Prevention Research

XIV. ročník Konference European Society for Prevention Research je minulostí

Za náš tým se do Sarajeva vydali Roman Gabrhelík, Renáta Habiňáková a Elizabeth Nováková

Dámy mezinárodnímu publiku představily platformu iPREV, její cíle a vize do budoucna i zkušenosti z ročního fungování.

Profesor Gabrhelík hovořil kromě iPREVu také o online systému evidence preventivních aktivit (SEPA) a o jeho přínosu v oblasti plánování i realizace preventivních aktivit v ČR.

4495 4494 4493

 

zouharova 10.10.2023

VEŘEJNOST

Účast na Týdnu hrdinů

V tomto týdnu jsme se zúčastnili akce Týden hrdinů, která probíhala na Výstavišti Praha.

Během tří dnů jsme se setkali se studenty středních škol, pedagogy i návštěvníky z řad veřejnosti a diskutovali s nimi nejen o rizikovém chování v kyberprostoru, ale i o řadě dalších témat z našeho oboru.

4344 4343

 

zouharova 15.09.2023

VEŘEJNOST

Studijní návštěva expertů z Egypta

Ve čtvrtek 14.9.2023 Kliniku adiktologie navštívilo 5 expertů, na problematiku závislostí z Egypta, všichni účastníci mají zdravotní profesní profil – lékaři, psychologové atp.)

Ústředním tématem byla  péče o děti a mladistvé, včetně oblasti ochrany dětí a mladistvých, prevence, a intervencí pro děti a mladistvé v ohrožení rozvoje závislostního chování/se závislostním chováním. 

Delegaci byla představena:

-  Klinika adiktologie a její práce, rozvoj a implementace systému školní prevence rizikového chování v ČR (Historie a koordinace, Zabezpečování a kontrola kvality, vč. FENIQS-EU (M. Miovský)

- Interaktivní platforma pro podporu duševního zdraví a prevenci rizikového chování IPREV (T. Jandáč)

- Ambulantní léčba závislostí pro děti a dorost, prohlídka  různých oddělení Kliniky adiktologie a zahrady (T. Jandáč, K. Rychlá)

- Centrum pro prevenci a výzkum užívání tabáku (A. Kulhánek)

4011 4013 4014 4016

zouharova 15.09.2023

VEŘEJNOST

75. Výročí  založení protialkoholního oddělení U Apolináře

ve čtvrtek 7.9. proběhly oslavy u příležitosti 75. výročí založení protialkoholního oddělenu U Apolináře.

3947 3946 3945 3944

Součástí těchto oslav byla i tisková konference s tématem:  Nové on-line kurzy pro pediatry, které pomohou odhalit rizikové mladistvé. Tisková zpráva

 Výstupy:

Tisková konference Nové on-line kurzy pro pediatry, které pomohou odhalit rizikové mladistvé –

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-tezky-alkoholik-lecbu-zvladne-napoprve-jen-vyjimecne-rika-odbornik-40443125

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/521378-prehled-dne-na-tn-live

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/223411058310907/

https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3613045-mnozstvi-deti-a-mladistvych-se-zavislosti-je-vysoke-pomoci-mely-line-kurzy-pro

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-bez-mobilu-ani-ranu-zavislych-deti-skokove-pribylo-lekari-biji-na-poplach-40442853

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/zavislosti-deti-mladistvi-alkohol-tabak-pornografie-adiktologie.A230907_085633_domaci_prch

https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/521357-zavislych-deti-pribyva-odbornici-varuji-pred-legalizaci-konopi-i-nedostatkem-lekaru

Tabák i technologie. V Česku je nejvíc závislých dětí v Evropě. Jak poznat, že je dítě závislé? | Radiožurnál (rozhlas.cz)

Odhalit závislost u dítěte či mladistvého pomáhá pediatrům online kurz - Zdravotnický deník (zdravotnickydenik.cz)

https://tnbiz.cz/domaci-a-politika/521357

https://www.zdravezpravy.cz/2023/09/07/adiktologove-i-detsti-praktici-odmitaji-komercializaci-konopi/

https://radiozurnal.rozhlas.cz/tabak-i-technologie-v-cesku-je-nejvic-zavislych-deti-v-evrope-jak-poznat-ze-je-9068120

• https://denikn.cz/1229621/nealko-piva-lok-na-traveni-tuknout-na-oslave-adiktolozka-popisuje-jak-delame-z-deti-alkoholiky/

https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2411433

https://prazska.drbna.cz/zpravy/zdravi/12836-vyleceni-alkoholismu-napoprve-je-vyjimecne-lecbu-komplikuje-nedostatek-leku-antabus.html


Oslava 75 let úspěšného boje se závislostmi

 

https://www.novinky.cz/clanek/domaci-tezky-alkoholik-lecbu-zvladne-napoprve-jen-vyjimecne-rika-odbornik-40443125

https://www.reflex.cz/clanek/zajimavosti/107169/protialkoholnimu-oddeleni-u-apolinare-je-75-let-dalo-svetu-zachytku-jejim-prvni-pacientem-byl-sovetsky-inzenyr.html

Adiktologie ve VFN slaví 75 let boje se závislostmi, léčí se i děti - Pražský patriot (prazskypatriot.cz)

zouharova 28.08.2023

VEŘEJNOST

Dny pro duševní zdraví v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy

srdečně Vás zveme do Psychiatrické nemocnice Kosmonosy.

V září proběhnou tradiční Dny pro duševní zdraví ve dnech 13.9.-14.9.2023 a 20.9.2023.

Připravili jsme program pro děti, studenty i pro dospělou veřejnost v každém věku. Jsou připraveny tvořivé dílny, soutěže, sportovní utkání, přednášky i prohlídky oddělení.

Program je dostupný ke stažení na webových stránkách nemocnice www.pnkosmonosy.cz

3881

Přijďte na naši akce s Vašimi dětmi. Vezměte i přátele či rodiny.

zouharova 28.08.2023

VEŘEJNOST

Kurz - nelátkové závislosti

Termín: 11.10.2023

Přednášející: Mgr. Pavelcová Zuzana

Místo: Praha 4, Budějovická 15, Hotel ILF

Program: Doporučení screen time v jednotlivých věkových obdobích, dětská adiktologie, léčba nelátkových závislostí, nelátkové závislosti u dětí a dospívajících z pohledu psychiatra.

Více informací zde.

zouharova 16.08.2023

VEŘEJNOST

Seminář Převod pacienta z metadonu na buprenorfin (buprenorfin/naloxon)

Termín: čtvrtek 7. září 2023, 07:15 – 08:15 hod

Přednášející: prim. MUDr. Petr Popov, MHA

Místo: aula Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, Apolinářská 4a, Praha 2.

Přednáška je podporová firmou Swixx BioPharma s.r.o.


zouharova 03.04.2023

VEŘEJNOST


Kurz nelátkové závislosti

19.4.2023 se v budově ILF, Budějovická 15, Praha 4 má konat první kurz Nelátkové závislosti.

Podrobné informace a pokyny k přihlášení naleznete na webu IPVZ

Program naleznete zde.

 

zouharova 23.01.2023

VEŘEJNOST

Rozhovor na téma Kratomu v pořadu Sama doma

    3548

18. ledna v pořadu Sama doma promluvil adiktolog Mgr. Tomáš Jandáč na téma  "drogy" Kratom, shlédnout můžete v minutě 10:55 zde a také odpovídal na otázky v chatu, který naleznete zde

zouharova 17.01.2023

VEŘEJNOST

Doléčovací skupiny na Klinice adiktologie

    3434

zouharova 17.01.2023

VEŘEJNOST

Den otevřených dveří

 V sobotu 7. ledna 2023 proběhl na Klinice adiktologie Den otevřených dveří, zájemci si mohli vyzkoušet simulační brýle nebo shlédnout ukázky diagnostických nástrojů.

   3489  3488  3492


zouharova 05.01.2023

VEŘEJNOST

Jmenování doc. Mgr. Romana Gabrhelíka, Ph.D. profesorem


 Na návrhy vědeckých a uměleckých rad vysokých škol jmenoval prezident republiky Miloš Zeman dne 28. listopadu 2022 sedmdesát šest nových profesorek a profesorů vysokých škol. O tři týdny později – 19. prosince – jim dekrety předal ve Velké aule Karolina Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Mezi nimi byl i doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. z Kliniky adiktologie.

    3379

Kdo je doc. Mgr. Roman Gabrhelík: 

doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D. (1. LF) pro obor lékařská psychologie. Je zástupcem přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnice. Externě vyučuje také na katedře psychologie FF UK. Mezi jeho výzkumné zájmy patří primární prevence užívání návykových látek a dalších typů rizikového chování či léčba závislosti na pervitinu. 

Více informací o jmenování profesorů naleznete zde

zouharova 02.01.2023

Lékař na lůžkové oddělení

3327

Hledáme lékaře na Lůžkové odd. ženy, Lůžkové oddělení muži, možnost nástup ihned nebo dle dohody, výše úvazku: 1,0, více informací naleznete. Zde

zouharova 06.12.2022

Státní závěrečné zkoušky z adiktologie 2022/2023

Stanovená rozmezí pro BC i nMGR studium:

Leden/únor 2023: 23.1.- 26.1.2023

Červen 2023: 19.6.-22.6. 2023

Září 2023: 11.9.-14.9.2023

Odevzdávání podkladů k SZZK pouze elektronické. Zašlete prosím v řádném termínu kvalifikační práci a přílohy dle vyvěšeného excelu na emailové adresy michaela.malinova@lf1.cuni cz a barbora.zouharova@lf1.cuni.cz.
Zároveň práci vložte do SIS, dle návodu uvedeného v Protokolu o úplnosti BC resp. nMGR práce.
Máte-li dotazy, prosím pište. Sledujte web 1. LF UK a Kliniky adiktologie

Zpřesněné termíny budou vyvěšeny vždy 3 týdny před konáním SZZK, studenti budou vyzváni k přihlášení se v SIS ke zkoušce a k obhajobě.

Podrobné termíny a potřebné dokumenty jsou ke stažení v excelu.


zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Vyznamenání pro předního evropského odborníka v oblasti prevence (Leading European Prevention Science Practitioner)


 Ocenění Leading European Prevention Science Practitioner se uděluje za vynikající vedení při přijímání a provádění preventivních strategií založených na důkazech, včetně podpory dalšího vysoce kvalitního hodnocení výzkumu. Tento rok toto ocenění bylo předáno doc. Mgr. Romanu Gabrhelíkovi, Ph.D.

3146   3147

Kdo je doc. Mgr. Roman Gabrhelík: 

Absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, doktorand Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, 2010 - 2011 Humphrey Fellow (Hubert H. Humphrey Fellowship Program), Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, USA.

V současné době je zástupcem přednosty pro vědu a výzkum Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Praze. Mezi jeho výzkumné zájmy patří primární prevence užívání návykových látek a dalších typů rizikového chování, léčba závislosti na pervitinu (farmakoterapie, efektivita léčby), kvalitativní metodologie, Harm reduction (injekční užívání, role lékáren v prevenci infekčních onemocnění u uživatelů drog) aj. Výsledky své výzkumné práce publikuje v odborných časopisech a je spoluautorem odborných publikací.

V minulosti například vedl a odborně publikoval výzkum programu Unplugged (RCT). Věnoval se také preventivnímu vzdělávání a zpracoval výzkum využití a významu Hlásného systému prevence pro Českou republiku.

Je také autorem mezinárodně rozšířeného kurzu INEP - Úvod do prevence založené na důkazech. Jeho snahou je vytvářet a převádět do praxe programy primární prevence založené na důkazech.

 

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Interaktivní platforma podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

     3082

Klinika adiktologie ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, OSPRCH, Pedagogicko- psychologickou poradnou Brno a DgÚ a SVP Praha 4 vytvořila Interaktivní platformu podpory duševního zdraví a prevence rizikového chování (IPREV)

IPREV je moderním nástrojem podpory preventivních pracovníků určený zejména školám a školským zařízením realizujícím komplexní preventivní programy a také externím poskytovatelům těchto programů.

Více informací získáte zde.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Reportáž o dětské droze Kratom v pořadu 168 hodin

3031   3032

9. října v pořadu 168 hodin promluvili naši dva odborníci MUDr. Jakub Minařík a adiktolog Mgr. Tomáš Jandáč na téma dětské drogy Kratom, shlédnout můžete v 9. minutě zde.

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

XIX. ročník konference PPRCH (2022)

2962

srdečně Vás zveme na letošní Konferenci primární prevence rizikového chování

KDY: 17.10-18.10. 2022 od 9:30

KDE: Magistrát hlavního města Prahy, Nová radnice, Mariánské náměstí 2/2, Praha 1

Letošní ročník konference bude zaměřen na téma Perspektivy a milníky rozvoje národního systému školské prevence rizikového chování. Na stránkách budeme postupně zveřejňovat další informace o konferenci, informace k možnosti přihlášení, program konference a pod. Věříme, že program letošního ročníku bude opět pestrý a plný zajímavých přednášek a workshopů, které Vás obohatí a přinesou inspiraci k další práci

Na co se můžete těšit?

- Propojování světů on/off-line primární prevence

- Nástroje prevence v on/offline prostředí, aneb propojování světů

- Prevence v oblasti duševního zdraví u dětí a dospívajících

Kompletní program naleznete zde

Podrobnější informace a aktuality naleznete na: www.pprch.cz

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Cena adiktologie 2022

2878

srdečně Vás zveme na letošní CENU ADIKTOLOGIE 2022 !

KDY: 10.11.2022 8:30-16:15

KDE: Děkanát 1.LF UK v Praze, Na Bojišti 1660/3, Zasedací síň

Nově je konference spolupořádána Klinikou adiktologie a ČAA, a to na téma Trendy v adiktologii.

Na co se můžete těšit?

* Novinky v oboru adiktologie!

* Zahraniční host přednášející o konceptu Recovery s překladem do češtiny!

* Jak souvisí brouci a závislost? Jak s terapeutickým využitím psychadelik a jaké jsou přínosy kontrolované konzumace alkoholu?

* Vzdělávání v našem oboru včetně praktických informací o klinickém adiktologovi, který je již za dveřmi, a jaké postupy v adiktologii doporučujeme?

* Digi závislosti u dětí a co s nimi? Nová platforma jako vodítko v péči o duševní zdraví dětí! A praktická ukázka práce s rodinným systémem!

* A jak to s námi myslí často skloňovaná reforma psychiatrické péče?

Praktické informace z terénu, představení nových služeb, rozšířené ambulance, multidisciplinární týmy a místo adiktologa v centru duševního zdraví.

Kompletní program naleznete zde

Veškeré informace naleznete na webu www.cena-adiktologie.cz a také na www.asociaceadiktologu.cz, kde budeme postupně zveřejňovat anotace k jednotlivým příspěvkům!

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Vědecká schůze na téma „Problematika duševního zdraví dětí v kontextu doby“


Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP pořádá vědeckou schůzi na téma „Problematika duševního zdraví dětí v kontextu doby“

Datum: Pátek 21. 10. 2022 od 10:00 do 13:30 hod.
Místo konání: Lékařský dům, Sokolská 490/31, Praha 2

Program zde.

 

 

zouharova 22.05.2023

VEŘEJNOST

Skupinové terapie - Adiktologická ambulance


Rádi bychom Vás informovali o 4 skupinových terapiích, které probíhají v rámci Adiktologické ambulance Kliniky adiktologie a aktuálně máme volná místa.

Všechny skupiny jsou NEanonymní a sraz na skupinu je vždy v čekárně Kliniky adiktologie.


Motivační skupina

STŘEDA 17:00-18:30

Otevřená psychoterapeutická skupina nevyžadující abstinenci svých členů, pouze střízlivost na skupině. Zaměření na práci s motivací ke změně.

Pro více informací nás kontaktujte na adambulance@vfn.cz 

Letáček Motivační skupina.jpg


Psychoterapeutická skupina

ÚTERÝ 17:00-18:30

Psychoterapeutická skupina pro abstinující s cílem pracovat na psychoterapeutických tématech, jako jsou vztahy, komunikace a další.

Pro více informací kontaktujte terapeutku na katerina.rychla@vfn.cz


Podpůrná skupina

PONDĚLÍ 16:30-18:00

Terapeutická skupina zaměřená na podporu v abstinenci pro pacienty, kteří nemají zájem nebo pro ně není reálné zabývat se hlubšími terapeutickými tématy, ale hledají prostor, kde mohou sdílet témata týkající se jejich závislosti a abstinence.

Pro více informaci kontaktujte terapeuta na tomas.jandac@vfn.cz

Letáček skupina TJ - na A4.pdf


Skupina pro rodinné příslušníky a blízké osob se závislostí

STŘEDA 14:30-16:00

Otevřený prostor pro rodinné příslušníky a blízké osoby závislých. Není třeba se objednávat. Jedná se o poradenský prostor mající charakter konzultace s použitím terapeutických intervencí dle zakázky zúčastněných.

Pro více informací nás kontaktujte na adambulance@vfn.cz

V případě dotazů se na nás obraťte, ať už jednotlivě na členy našeho ambulantního týmu nebo na email adambulance@vfn.cz


 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Významné ocenění pro prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

2626 2629

Dne 12. září 2022 převzal prof. PhDr. Michal Miovský, PhD, proděkan 1. LF pro nelékařské zdravotnické obory významné ocenění ve svém rodném městě, Cenu města Tišnova. Cenu, která mu byla udělena za přínos pro vědu a společnost, převzal osobně z rukou starosty městy Jiřího Dospíšila, který udělení ceny panu profesorovi též navrhl.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST


2553


Přímý přenos pořadu sledujte online na https://www.purkynka.online/

K osobní účasti se registrujte v sekretariátu ČLS JEP (tel. 224 266 223)

Více informací zde.

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST


2496

 

V září proběhnou v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy tyto akce: 


1. tradiční Dny pro duševní zdraví ve dnech 14.9.-15.9.2022 a 21.9.2022.

Program pro děti, studenty i pro dospělou veřejnost v každém věku. Jsou připraveny tvořivé dílny, soutěže, sportovní utkání, přednášky i prohlídky oddělení. Program zde.

2. Výstava ELEMENTY DUŠE - bude instalována v areálu nemocnice od 12.9.2022 do 3.10.2022.

3. V rámci projektu ELEMENTY DUŠE se ve středu 14.9.2022 uskuteční kulturním domě Mladá Boleslav od 18 hod. divadelní představení. Pro všechny zájemce je toto představení ZCELA ZDARMA.

Přijďte na naše akce s Vašimi dětmi. Vezměte i přátele či rodiny.

V průběhu akcí je pořizován audiozáznam a fotodokumentace osobami pověřenými nemocnicí. Vybrané záznamy budou použity na webových stránkách nemocnice a sponzorů.

Akce bude modifikována podle epidemiologické situace, u uzavřených prostorech nemocnice je nutné mít respirátor.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

XVII. ROČNÍK NÁRODNÍ ADIKTOLOGICKÉ KONFERENCE 2022

Není k dispozici žádný popis fotky.

Dne 10.11.2022 proběhne XVII. ročník národní adiktologické konference tentokrát na téma Trendy v adiktologii. Registrace pro návštěvníky(posluchače) a také registrace pro přednášející konference byla spuštěna. Neváhejte se registrovat. Více informací zde.


zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Detoxifikační jednotka Kliniky adiktologie


2366

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Nabídka práce lékař Alko ambulance


Hledáme lékaře do Alko ambulance na plný úvazek

CO U NÁS BUDETE DĚLAT ?

 • Pracovat na pozici vedoucího lékaře ambulance na Klinice adiktologie,
 • léčit závislosti na návykových látkách, behaviorálních závislostech a duální poruchy,
 • zařazovat nové léčebné metody,
 • provádět vstupní a výstupní vyšetření pacientů,
 • účastnit se rozvojových programů a grantů řešených v rámci VFN.

CO NA VÁS ČEKÁ, KDYŽ SE PŘIDÁTE DO NAŠEHO TÝMU ?

 • Zázemí velké fakultní nemocnice v centru Prahy,
 • zázemí velkého tradičního klinického a výzkumného pracoviště,
 • možnost osobního i profesního růstu a podpora dalšího vzdělání,
 • dynamicky se rozvíjející tým,
 • stabilní a motivující platové ohodnocení,
 • 5 týdnů dovolené a 1 týden volna na zajištění osobních záležitostí,
 • možnost ubytování pro mimopražské,
 • karta MultiSport,
 • příspěvek na dovolenou,
 • příspěvek na stravování v jídelnách nebo stravenky,
 • atraktivní benefitní program plný slev a finančních příspěvků. (viz. Benefity),
 • školka v areálu VFN a příměstské letní tábory pro děti zaměstnanců,
 • zajímavé mimopracovní aktivity – jazykové kurzy, lekce sebeobrany, společné sportovní akce a další.

O HLEDÁME ?

 • Ukončil/a jste VŠ vzdělání,
 • máte atestaci z psychiatrie, příp. AT, funkční specializaci pro psychoterapii,
 • zvládáte práci s PC na uživatelské úrovni,
 • aktivní přístup k práci a zodpovědnost Vám nejsou cizí,
 • jste schopný/á pracovat samostatně i v týmu,
 • máte chuť přijímat nové výzvy a jste flexibilní,
 • můžete nám doložit morální a občanskou bezúhonnost (čistý trestní rejstřík).

DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI !

Primář MUDr. Petr Popov, MHA

Telefon: 224 968 224-5, E-mail: Petr.Popov@vfn.cz


 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Nabídka práce -  Psychiatrická nemocnice Kosmonosy 

Psychiatrická nemocnice Kosmonosy hledá:

1)  kolegu/kolegyni z oboru adiktologie. Jedná se o práci na plný úvazek na režimové oddělení A16 ústavní ochranné léčby – muži. Oddělení se zaměřuje na závislostní a psychiatrickou problematiku (mimo léčby sexuologické). 

2) adiktologa  na oddělení léčby závislostí S7

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Výběrové řízení na pozici v NMS

Vyhlášené výběrové řízení na pozici v NMS, zaměření na monitoring a analýzu dat, a to v oblastech:

- léčby uživatelů návykových látek

- výskytu infekčních onemocnění mezi uživateli drog

- dostupnosti služeb snižování rizik, atd.

Podrobnosti jsou na webu Úřadu vlády:

https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/nabidka-zamestnani/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-sluzebni-misto-vladni-rada-v-oddeleni-narodniho-monitorovaciho-strediska-pro-drogy-a-zavislosti-197206/

Informace  také na  FB drogy-info.cz (https://www.facebook.com/drogyinfo)

Termín pro podání nabídek je 7. července 2022, možný nástup od 15. srpna 2022.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Zahrada Kliniky adiktologie

2221Zahrada kliniky adiktologie má dlouhou historii, hlavně díky konání tradičního  Silvestrovskému běhu, který se koná již 52 let. Zahrada ale hlavně  slouží pacientům k odpočinku, procházkám, běhu, sportu a také terapiím (pracovní terapie), pěstujeme zde ovoce i zeleninu, květiny a máme zde i jezírko se skokanským můstkem pro kachny :-)Zde je možné si prohlédnout více fotek.

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Prezentace výzkumné skupiny Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN s názvem Centrum pro výzkum vzdělávání v adiktologii na AT konveferenci.


Na letošní AT konferenci 2022 se prezentovala výzkumná skupina Kliniky adiktologie 1.LF UK a VFN s názvem Centrum pro výzkum vzdělávání v adiktologii. Blok uvedl prof. PhDr. Michal Miovský, PhD. s příspěvkem na téma "Formování profesního rámce a identity pracovníků v adiktologii: Lze aktuální mezinárodní vývoj ve vzdělávání chápat jako posun od ideologie k pragmatismu?". Těžištěm příspěvku byl popis vývoje výzkumu v oblasti vzdělávání - od klíčového mapování adiktologických vzdělávacích programů po celém světě, přes etablování mezinárodních subjektů jakým je například mezinárodní konsorcium univerzit vzdělávajících v adiktologii - ICUDDR, u jehož vzniku stála právě Klinika adiktologie. Dalším prezentujícím byla Mgr. Barbora Povýšilová, která koordinuje naší činnost v dalším významném mezinárodním subjektu - ISSUP - mezinárodní organizace sdružující pracovníky v adiktologii po celém světě. Posluchače seznámila s hlavními cíli a benefity členství v této organizaci, představila klíčové aktivity a příspěvky České republiky. Blok uzavírala doktorandka Mgr. Anna Volfová, která se v rámci výzkumné skupiny zabývá kompetenčními modely a specifické části vzdělávání lékařů v adiktologické problematice na pregraduální úrovni. 

2162  2163  2164  2166

 

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Praha připraví novou rovnoměrnou síť adiktologických služeb


Dne 2.2.2022 proběhla na Klinice adiktologie Tisková konference k tématu optimalizace sítě adiktologických center na území hlavního města Prahy, které se zúčastnili: 

2129

• Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví 

• Daniel Dárek, protidrogový koordinátor hl. m. Prahy 

• Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM, z.ú. 

• Vojtěch Janouškovec, ředitel PROGRESSIVE o.p.s. 

• Hana Karbanová, primářka v Psychiatrické nemocnici Bohnice 

• Michal Miovský, proděkan fakulty a přednosta kliniky, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

Analýza dostupnosti a potřebnosti adiktologických služeb, kterou pro Prahu připravila Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN, přinesla důležité poznatky:

👉 substituční léčba je dostupná pouze pro 16 % potřebných pacientů, detoxifikace jen pro 6 %.

👉 Kontaktní centra jsou ve městě pouze tři ve srovnání s optimálním počtem devíti.

👉 Zcela chybí krátkodobá stabilizace nebo dlouhodobá péče o stárnoucí klientelu.

👉 Nízkoprahové služby se dlouhodobě pohybují na hraně potřebné personální i prostorové kapacity, kapacita ambulantních služeb je nedostatečná, zejména pro cílové skupiny dětí a dorostu a osob s duálními diagnózami.

Podrobnosti zde 

 

 

zouharova 14.12.2022

VEŘEJNOST

Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test)

2097

Klinika adiktologie VFN v Praze a 1. LF UK s podporou nadace Sirius, autor: Rachel Humeniuk, český překlad Jiří Bareš,  vydala publikaci Screeningový test na užívání alkoholu, tabáku a jiných návykových látek (ASSIST, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test), více informací a možnost stažení naleznete zde

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Počítače a léky - největší závislost dnešních dětí

2047

Adiktolog a doktorand Tomáš Jandač v sedmého dílu  podcastu z Pod Čepice hovořil  kolik času je zdrávo trávit ve společnosti svého mobilního telefonu, ale také hovořil o problematice drog a mladistvých. Budete překvapeni z toho, jaký substance mezi mládeží dneska frčí a s čím vším se adiktolog potýká.

Poslechnout si můžete zde 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Kampaň NECHMEL DĚTI

Kampaň za uvědomělý postoj rodičů při podávání alkoholu dětem

2017

S alkoholem máme bohaté zkušenosti Každý z nás. A kampaň Suchej únor o tom ví své. Za 10 let její existence naráží pravidelně na řadu alkoholových témat. Ať již je to alkohol v životě, v práci, ve vztazích, nebo v našem zdraví. A samozřejmě i ve vztahu ke školskému prostředí a k dětem. 

Po zkoumání tématu alkoholu ve firemním prostředí nyní otevírá další důležité téma. A to konzumaci dětí. A v tomto případě, primárně z rukou rodičů. Nejedná se však čistě o alkohol, ale i o rostoucí trend takzvaných beermixů.  nealkoholických či nízkoalkoholických piv a ochucených piv, radlerů. Jejich konzumace probíhá již vútlém věku a je dle odborníků značně riziková. Proto #NECHMELDETI.


Chcete vědět více o této kampani.

Komunikační šestero:  Jak se bavit s dětmi o alkoholu. 

Rozhovor Studio 6 - Nechmel děti - Petr Freimann a Helena Horálek zde.

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Smuteční oznámení

1979

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás ve svých 97 letech navždy opustila jedna z ikon našeho oboru, paní Arnoštka Maťová, narozená 25. března 1925. Odmaturovala na reálném gymnáziu, poté studovala na Státní Masarykově škole zdravotní a sociální péče v Praze. Od roku 1949 pracovala na tehdy nově zřízeném protialkoholním oddělení u Apolináře, jednalo se o první samostatné specializované lůžkové oddělení pro muže závislé na alkoholu s nepřerušeným provozem do dnešních dnů. I přes svůj věk stále docházela a podporovala pacientky naší kliniky i personál a svým vlídným přístupem a úsměvem doprovázela toto pracoviště i v náročných časech. Je to další bolavý a nenahraditelný odchod v řadách našich pracovníků stojících u zrodu této instituce. Zádušní mše se bude konat ve čtvrtek 28.4. od 10:30 v Kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Parte zde.

Čest její památce.

 s hlubokým zármutkem 


Za vedení Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN

Michal Miovský a Petr Popov

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Těkají životem a nikde nejsou doma. Psychiatr Kamil Kalina o lidech bez hranic

1954

Hranice určují, kde je naše teritorium. Říkají, kde končím já a kde začíná ten druhý. Souvisejí s naší úspěšností ve vztazích i ochotou pomáhat druhým. O hranicích v terapii i v životě mluvil v Diagnóze F přední český psychiatr a psychoterapeut Kamil Kalina, poslechnout můžete zde.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Zapíjíte úzkosti? Je to vstupenka k nám, říká psycholog Michal Miovský

1930

Problém závislostí u nás bral donedávna málokdo vážně. Covidová pandemie to ale podle profesora Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, úplně změnila. Nyní je jasné, že konzumace alkoholu ohrožuje více než desetinu populace. K tomu přidejte kouření, nadužívání léků a nelegální drogy. Adiktologové mají plné ruce práce a varují, že bude hůř. Celý článek můžete přečíst zde

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Aktuální vystoupení v televizi

Dr. Miroslav Barták vystoupil aktuálně v České televizi a na CNN Prima, kde představil poslední výsledky výzkumů Kliniky na téma každodennost a sezónnost užívání alkoholu.

1) Česká televize - Studio 6

2) CNN Prima News

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

ДОПОМОГА В ЧЕСЬКЕ РЕСПУБЛІЦІ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ЯКІ ВЖИВАЮТЬ АЛКОГОЛЬ, НАРКОТИЧНІ РЕЧОВИНИ, ГРАЮТЬ АЗАРТНІ ІГРИ АБО МАЮТЬ ІНШІ ЗАЛЕЖНОСТІ

1836

 

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Navazující magisterské studium Adiktologie v akademickém školním roce 2022/23

V příštím školním roce se změní forma studia navazujícího magisterského studia. Dosavadní kombinované forma bude nahrazena formou prezenční, ve které ovšem bude podstatná část teoretické výuky převedena do on-line kontaktu a dalších forem e-learningu. Studijní plán odpovídá předmětům a cílům programu tak, jak byl v roce 2018 akreditován, mění se tedy pouze forma studia.

Důvodem změny je navýšení požadavků na odbornou přípravu v souvislosti s pozicí klinického adiktologa, pro absolventy bakalářského studia Adiktologie je tedy absolvování navazujícího magisterského program u nezbytnou podmínkou přípravy na toto regulované zdravotnické povolání.

Magisterský studijní program však zůstává jako akademický otevřen i těm zájemcům o obor a témata programu, kteří bakalářský studijní program neabsolvovali. Pro tyto však přípravou k výkonu regulovaného povolání není.

Dalším důvodem naší snahy zvýšit počet hodin výuky je nejen podpora kvality výuky a prohloubení znalostí a kompetencí absolventů. Klinika Adiktologie je členem Asociace univerzit s adiktologickými programy a od roku 2018 do studijních programů implementuje mezinárodní kurikula klinických a preventivních témat odpovídajících akademickému vzdělávání adiktologů ve světě.

Jsme si vědomi potřeby konkrétních informací o plánovaném rozsahu výuky. Po oddělení přednášek do forem e-learningu zbývá pro cvičení studentům objem cca 50 hodin přímé výuky v jednom měsíci, která bude vhodně rozdělena do bloků umožňujících účelně si plánovat čas. Do tohoto objemu se nezapočítává praxe ve vybraném zařízení (zde zůstává objem 3 týdnů praxí v prvním a dvou týdnů praxí ve druhém ročníku) a objem výuky předmětu „Nácvik psychoterapeutických dovedností“, který počítá ve druhém ročníku s objemem 40 vyučovacích hodin v ZS a 40 vyučovacích hodin v LS.

Chcete-li samostatně klinicky pracovat, je pro Vás tato forma pregraduální přípravy adekvátní.

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Vystoupení PhDr. Miroslava Bartáka v pořadu Studio 6 na téma Alkohol

PhDr. Miroslav Barták vystoupil na téma alkoholu na ČT v rámci Studia 6 – víkend. 

1701

Odkaz zde: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10441287766-studio-6-vikend/222411010120205/

V rámci stopáže pořadu je příspěvek v čase 1:51:16 záznamu.

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Jak mohou rodiče předcházet kouření u svých dětí

Dr. Adam Kulhánek odpovídal v pořadu Sama doma v České televizi na dotazy, jak mohou rodiče předcházet kouření u svých dětí a jak prakticky postupovat, když zjistí, že jejich dítě kouří.Při poslední návštěvě v rámci 

1679

Můžete zhlédnout zde

 

 

zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Rozhovor s prof. Baborem

Při poslední návštěvě v rámci udílení čestného doktorátu prof. Thomas F. Babor poskytl rozhovor na téma doktorandské studium a také představil jeho online kurz „Research Careers and Conduct“, který je součástí našeho PhD studia.

1656

Proč je doktorandské studium adiktologie na 1. lékařské fakultě jedinečné a v čem jsou jeho silné stránky

V tomto rozhovoru popisuje přínos doktorského studia adiktologie na 1. lékařské fakultě pro zahraniční studenty

Představuje svůj online kurz Research Careers and Conduct, který je součástí doktorského studijního programu adiktologie na 1. lékařské fakultě

 

 

.

474

 

    681

 3034