1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 03.05.2024

Kognitivní rehabilitační program


Pacientům indikovaným ke kognitivnímu tréninku nabízíme účast v kognitivním rehabilitační programu. Více informací v příloze zde

zouharova 18.04.2024

Rodinný terapeut, Klinika adiktologie


Volná pozice Rodinný terapeut - Ambulance dětské a dorostové ambulance. 

Vice informací zde.

zouharova 11.04.2024

Psycholog ve zdravotnictví m/ž/j, Klinika adiktologie


Volná pozice PSYCHOLOG - Ambulance pro alkoholové závislosti. 

Vice informací zde.

zouharova 08.04.2024

Výzkum mezi studenty lékařských fakult ČR

6697
V rámci výzkumu mapování situace v oblasti užívání psychomodulačních látek byl spuštěn dotazníkový průzkum u všech studentů lékařských fakult v ČR.


Moc vás prosíme o vyplnění anonymního dotazníku (zabere asi 7 minut)

Věříme, že průzkum podpoří objektivní věcnou diskuzi založenou na dokladech a osvětu v oblasti zdánlivých a skutečných benefitů a rizik psychoaktivních látek.

Výsledky průzkumu budou zveřejňované na příslušném web https://www.lf3.cuni.cz/3LF-1415.html


O CO JDE?

Dne 1.3.2024 byl v ČR striktně zakázán prodej kanabinoidu HHC, který byl do té doby u nás bez popisu rizik volně dostupný (např. v prodejních automatech jako „sběratelský předmět“) a tedy poměrně rozšířený.

Zákaz HHC podle očekávání vedl ihned k nabídce jiných dosud nekontrolovaných psychoaktivních látek a současně zesílila debata o možnostech kontrolovaného nízkorizikového užívání vybraných tzv „psychomodulačních“ látek s rozšířením znalostí o jejich zdravotních rizicích a příslušné legislativní úpravě v ČR.

Z tohoto pohledu lze vnímat zákaz HHC (1.3.2024) jako možný bod změny úhlu pohledu naší společnosti na drogovou problematiku.

Projekt „Drogy a závislosti“ 3. LFUK v součinnosti s NMS ČR chce zmapovat, zda a jakým způsobem se zákaz HHC projeví v oblasti užívání vybraných „psychomodulačních“ látek a tabáku mezi studenty lékařských fakult v ČR. Projekt porovná možné změny pomocí dvou dotazníků v rozmezí jednoho roku: první dotazník je tento a druhý dotazník proběhne v příštím roce (situace po zákazu HHC - tedy do konce února 2025).

V tomto dotazníku se ptáme na situaci do konce února 2024 = tedy před zákazem HHC v ČR dne 1.3. 2024.

Dotazník je umístěn na: https://forms.gle/JdUW8H5rhCC5jE7h7

děkuje

koordinátor projektu

Magdalena Šustková

zouharova 26.03.2024

Reakce na odvysílaný seriál pod názvem ADIKS


Reakce na odvysílaný seriál pod názvem ADIKS v rámci kampaně Zkratky zde.


zouharova 25.03.2024

Rizikové chování u dětí a mladistvých


V pátek 22.3.2024 vystoupil PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. v pořadu Snídaně s Novu na téma Rizikové chování u dětí a mladistvých.

Můžete si pustit v čase 59:48

6486

 

zouharova 14.03.2024

Ergoterapie na Klinice adiktologie

 

Adiktologické ambulantní centrum Kliniky adiktologie zavádí mezi doposud poskytované služby také ergoterapii. Služba je určena pro adiktologické pacienty, indikované k ergoterapii.

Ergoterapeuti v adiktologii spadají do rehabilitačního týmu, zrovna tak, jako u jiných cílových skupin. Na začátku vždy vyšetří pacienta a zjistí, jaké jsou jeho silné a slabé stránky a stanoví další postup a cíle terapie. Cílem ergoterapie je snaha o co největší úroveň soběstačnosti a kvality života pacienta, kterou se snaží docílit pomocí specifických léčebných metod a postupů. Ergoterapeut využívá při terapiích neurovývojové, biomechanické a psychosociální rámce vztahů a jejich vzájemné kombinace.

Ergoterapie je v adiktologii vhodná zejména pro:

  • Pacienty s poškozením kognitivních funkcí (exekutivní funkce, krátkodobá paměť, pozornost aj.)
  •  Pacienty, kteří v důsledku svých momentálních obtíží nejsou schopni vykonávat činnosti, které dříve vykonávali bez problémů (oblasti běžného života, pracovní sféra aj.)
  •  Pacienty, kteří potřebují pomoc s přípravou na důležité pracovně sociální úkony (pohovor, jednání na úřadech aj.)
  •  Pacienty, kteří potřebují poradit s výběrem/používáním/nastavením kompenzačních pomůcek nebo úpravou domácího prostředí 
  • Pacienty, kteří potřebují poradit s ergonomií (sedu/pracovního místa/sedadla v automobilu aj.) a nastavením správného držení těla (kompenzace sedavého zaměstnání či prevence bolestí zad) 
  • Pacienty, kteří potřebují poradit a nasměrovat v pracovní oblasti (pokud už pacient není schopen z nějakého důvodu vykonávat zaměstnání, které vykonával doposud nebo pokud si přeje změnit práci) 
  • Pacienty, kteří potřebují poradenství v oblasti denního režimu a smysluplného trávení volného času 
  • Pacienty, kteří potřebují trénovat hrubou i jemnou motoriku nebo koordinaci

Konkrétně to znamená:

Kognitivní funkce: testování dle standardizovaných testových metod, stanovení poškozených oblastí a následná kognitivní rehabilitace; metodou tužka-papír, počítačových programů nebo dual-task a komplexních úkolů s důrazem na transfer do běžného denního života.

Poradenství v oblasti práce: pomoc s výběrem zaměstnání, posouzení a hodnocení očekávání a potencionálu pomocí testů a dotazníků, pomoc s psaním životopisu, nácvik vstupního pohovoru aj.).

Modelové situace: vytváření modelových situací individuálně dle potřeb pacienta a stupňování náročnosti v problémových oblastech; nácvik jednání na úřadech či s autoritami, naučení adekvátní reakce na nepříjemné situace, manipulace a hospodaření s penězi, efektivní plánování času atd.

Ergonomie/správné držení těla: správné nastavení všech parametrů pracovního místa (židle, monitor, stůl, ergonomická klávesnice, vertikální myš, dávkování přestávek a protažení), pravidla pro zvedání těžkých břemen, naučení vědomé práce s vlastním tělem pomocí kompenzačně – léčebného cvičení pro posílení HSSP, centraci lopatky, mobilitu velkých kloubů atd.

Hledání kompenzačních mechanizmů pro omezené funkce v oblasti motoriky, orientace, kognitivních funkcí nebo běžných denních aktivit.

Rehabilitace senzomotorických funkcí: obnova kloubní hybnosti a rozsahu, zvyšování svalové síly, senzorická facilitace (či senzibilizace), uvolnění hypertonického svalstva a dalších měkkých tkání, nácvik jemné motoriky, úchopů, grafomotoriky a koordinace, centrace kloubů, snižování otoků končetin, prevence kontraktur, nácvik správného stereotypu chůze s lokomoční pomůckou, péče o jizvu a mnoho dalšího.


V příloze naleznete podrobnější informace. Zde.

zouharova 11.03.2024

Lékař, Vedoucí lékař


Volná pozice LÉKAŘ, VEDOUCÍ LÉKAŘ  - Lůžkové oddělení ženy, Lůžkové oddělení muži, Centrum substituční léčby. 

Vice informací zde.

zouharova 12.02.2024

Cena adiktologie 2024


Srdečně Vás zveme na národní konferenci pořádanou při příležitosti předávání ceny adiktologie a ceny Kirón.Tématem letošní konference jsou Nové trendy v adiktologii.
Konference se bude konat ve čtvrtek 21. listopadu 2024 na děkanátu 1. LF UK (Praha 2, Na Bojišti 16606/3).

Mezi pozvané přednášející patří Melody Heaps, která má rozsáhlé zkušenosti v oblasti prevence a léčby závislostí. Melody Heaps založila v roce 1976 neziskovou organizaci "Treatment Alternatives for Safe Communities" zaměřenou na prevenci a léčbu problémů spojených s užíváním návykových látek a prevenci kriminality. Tuto organizaci vedla až do roku 2009. Také poskytuje konzultace vládám, neziskovým organizacím a soukromým organizacím v oblasti prevence a léčby závislostí. Od roku

2018 je předsedkyní ISSUP (International Society of Substance Use Professionals). Je autorkou a editorkou několika publikací o závislostech.

Další přednášející Vám také postupně představíme.

Těšíme se na Vaši účast!

zouharova 01.02.2024

Nová primářka MUDr. Miroslava Mašlániová


Dnes, 1.2.2024 nastoupila na funkci nová primářka MUDr. Miroslava Mašlániová, kterou celý tým kliniky uvítal při nástupu do funkce na mimořádném shromáždění zaměstnanců v 10:30 v Aule. Přejeme nové paní primářce elán a energii a pozitivní nastavení, a také dostatek trpělivosti a chuti pokračovat v procesu budování a zlepšování našeho pracoviště.

Děkujeme dosavadnímu primáři panu MUDr. Petru Popovovi za dosavadní práci a panu MUDr. Jakubovi Minaříkovi za dočasné zastupování na pozici primáře.


za celé vedení KAD prof. PhDr. Michal Miovský, PhD, přednosta klinika


5405

 

zouharova 01.02.2024

Závislosti, digitální technologie, trendy v léčbě alkoholismu

5595Závislosti k nám patří od nepaměti. A závislí můžeme být na čemkoli, říká adiktolog Michal Miovský. Podle čeho poznat, že už je to za hranou? Dá se predikovat, jaká droga se ve společnosti chytne? Jak velký problém aktuálně představují digitální technologie? A jak se proměňuje léčba závislosti na alkoholu, v jehož konzumaci patří Češi dlouhodobě mezi rekordmany?

Hostem podcastu byl Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Podcast na Spotify

 

Podcast na Youtube


zouharova 17.01.2023

VEŘEJNOST

Den otevřených dveří

 V sobotu 7. ledna 2023 proběhl na Klinice adiktologie Den otevřených dveří, zájemci si mohli vyzkoušet simulační brýle nebo shlédnout ukázky diagnostických nástrojů.

   3489  3488  3492


zouharova 06.12.2022

VEŘEJNOST

Významné ocenění pro prof. PhDr. Michala Miovského, Ph.D.

2626 2629

Dne 12. září 2022 převzal prof. PhDr. Michal Miovský, PhD, proděkan 1. LF pro nelékařské zdravotnické obory významné ocenění ve svém rodném městě, Cenu města Tišnova. Cenu, která mu byla udělena za přínos pro vědu a společnost, převzal osobně z rukou starosty městy Jiřího Dospíšila, který udělení ceny panu profesorovi též navrhl.

 

.

474

 

    681

 3034