1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
zouharova 21.01.2020

| VEŘEJNOST

18. PLES PSYCHOTERAPEUTŮ

ČAP & SUR

Vás srdečně zvou na tradiční již 18. Ples psychoterapeutů.

Jako vždy nás čeká bohatý program, setkání s přáteli z oboru a hlavně... tanec!

Cena vstupenek při předběžné rezervaci 400 Kč, na místě 450 Kč

Možnost rezervace vstupenek přes e-mail: ples.psychoterapeutu@gmail.com

Další informace na telefonu: +420774050413

Bohatý program:
hudební skupina ALLEGRO hraje k tanci,
zajímavé taneční ukázky od profesionálů

Datum: 22.2.2020 20:00 - 01:00
Místo konání: Masarykova kolej (ČVUT), Thákurova 1, 160 00 Praha 6
Telefon: +420774050413
Email: ples.psychoterapeutu@gmail.com

Příloha

 


zouharova 14.01.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Čestné osvědčení EUSPR pro H. Fialovou

Mgr. Helena Fialová (Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze) získala od Evropské společnosti pro výzkum v oblasti prevence (EUSPR) ocenění Nejlepšího evropského praktikujícího v oblasti výzkumu v prevenci, a to za vynikající implementaci preventivních evidence-based strategií a výzkum.


ksuchova 12.11.2019

| PRO STUDENTY

SZZK z adiktologie v lednu 2020

Státní závěrečné zkoušky se konají 27. – 31. 1. 2020

Bakalářské a diplomové práce se nadále neodevzdávají v pevné vazbě, ale pouze ve vazbě kroužkové, v jednom výtisku, jednostranný tisk. Výtisk práce si student po obhajobě může odnést.

Výstup ze studijního oddělení (splněné povinnosti) není třeba odevzdávat osobně, stačí poslat poštou.

Přečtěte si pečlivě excelové dokumenty s názvem SZZK termíny BC/nMGR kvůli aktuálním podmínkám odevzdávaní dokumentace a aktuálním formulářům.

Věnujte pozornost úpravě vstupních stran kvalifikační práce včetně Prohlášení (viz Protokol o úplnosti, resp. Opatření děkana č. 10/2010-příloha č. 1).

KE STAŽENÍ

SZZK Termíny BC

SZZK Termíny nMGR

SZZK Otázky BC

SZZK Otázky nMGR

Formulář_Souhlas se zveřejněním kvalifikační práce na webu adiktologie

ksuchova 07.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Rakousko zakázalo kouření v restauracích včetně e-cigaret

V Rakousku začal 1. listopadu 2019 platit plošný zákaz kouření v restauracích, barech a kavárnách. Nový zákaz se vztahuje i na doutníky, elektronické cigarety, nové tabákové produkty a také na vodní dýmky, které se kouřily ve specializovaných barech.

Kouření zůstává povoleno jen na venkovních zahrádkách. Za nedodržení zákazu hrozí zákazníkovi restaurace pokuta až 1 000 eur, provozovateli pak až 10 000 eur.

Přijetí zákona umožnil až nedávný rozpad původní vlády Sebastiana Kurze, kde připravovaný zákaz kouření smetli ze stolu poslanci pravicově populistické Svobodné strany Rakouska (FPÖ).

„Rakušané mají velmi podobné vzorce užívání tabáku jako Češi, především pokud jde o prevalenci a všeobecnou toleranci populace ke kouření. Nicméně v Rakousku oproti ČR překvapivě chybí národní strategie kontroly tabáku,“ uvádí k tématu Adam Kulhánek, Vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku.

Bližší informace o novém zákoně lze nalézt na webu rakouského Ministerstva práce, sociálních věcí, zdravotnictví a spotřebitelské ochrany

 

ksuchova 01.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Plicní onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret v USA

V USA narůstá počet případů plicních onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret. Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) k 22. říjnu 2019 zaznamenalo 1 604 plicních onemocnění lipoidní pneumonií způsobenou inhalací tukových částeček, 34 osob již zemřelo.

Dosud není známa konkrétní příčina, ale u pacientů bylo potvrzeno inhalování kanabinoidů (THC, CBD) a užívání e-liquidů na lipidové bázi. Problémem tak může být praktika některých uživatelů, kteří si upravují elektronické cigarety a míchají e-liquidy tak, aby mohli inhalovat konopné látky.

Expertní tým Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku mapuje situaci v ČR a sleduje aktuální zjištění a doporučení ze zahraničí.


Doporučení dle amerického CDC v českém jazyce lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

ksuchova 31.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Strategie tabákové reklamy na sociálních sítích

Skrytou propagaci zahřívaného tabáku skrze sociální média odhalila studie Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku ve spolupráci s Fakultou sociálních věd Univerzity Karlovy. Výzkumný tým mapoval nové formy reklamy tabákového průmyslu na zahřívaný tabák (IQOS, Glo), především skrze příspěvky tzv. influencerů na sociální síti Instagram.

Za influencera je považován člověk, který svými názory ovlivňuje chování a rozhodování ostatních lidí zejména díky sociálním sítím, kde ho běžně sledují desítky tisíc lidí. Z provedené studie je patrné, že tabákové společnosti k propagaci zahřívaného tabáku využívaly právě influencer marketingu, tedy budování vztahů s influencery, kteří mají vliv na cílové zákazníky.

Tabákový průmysl hojně využíval mezer v zákoně, když prezentoval elektronické zařízení k zahřívaní tabáku odděleně bez tabákové náplně. Klíčovým objektem propagace se stalo právě toto zařízení, které zaujímalo z pohledu uživatele obdobně důležité místo jako např. mobilní telefon, a bylo zobrazováno v kontextu módy, zdravého stravování nebo luxusního životního stylu.

Tato komunikace byla cílena na veškeré uživatele dané sociální sítě včetně dětí a nekuřáků, což je alarmující stejně jako fakt, že tato placená propagace nebyla řádně označena.

více...

ksuchova 22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Americký workshop s kriminologickou tematikou na Klinice adiktologie

Dne 10. září 2019 proběhl na Klinice adiktologie workshop na téma Addressing Substance Use Disorders within the Justice System. Workshop vytvořil a vedl prof. Roger H. Peters, Ph.D., z College of Behavioral and Community Sciences, University of South Florida. Účastníci dostali v předstihu rozsáhlý studijní materiál a pracovní texty, které jim pomohly připravit se na aktivní účast na workshopu. Filmový záznam akce s paralelní powerpointovou prezentací, která účastníky provázela celodenním programem, můžete zhlédnout na https://slideslive.com/klinika-adiktologie/addressing-substance-use-disorders-within-the-justice-system

Workshop byl pořádán v rámci projektu OPVVV č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362, Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce.

více...

ksuchova 22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

VZNIK KRAJSKÝCH ADIKTOLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Vznik základní sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí předpokládá zachování celé dosavadní sítě pracovišť v plném spektru sociálních, zdravotních a školských služeb. Návrh důsledně předpokládá nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, a tedy nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě ambulancí je tak spíše doplněním celé sítě a směřováním k její lepší organizaci a návaznosti – včetně zajištění průniku s procesem indukovaným reformou psychiatrické péče a dosažením maximální návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům a především pak samotným pacientům.

více...

ksuchova 22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOVÁ PUBLIKACE: Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

více...

Kalendář akcí

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681