1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 02.06.2020

VEŘEJNOST

Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní strategie tabákového průmyslu

Na poslední květnový den každoročně připadá Světový den bez tabáku celosvětově vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Historie Světového dne bez tabáku se začala psát před více než 30 lety. Od té doby se každý rok 31. květen váže k určitému tématu spojeného s riziky užívání tabáku, aby se zvýšilo povědomí u široké veřejnosti. Letošním ústředním tématem je ochrana dětí a dospívajících před manipulací ze strany tabákového průmyslu a prevence užívání tabáku a nikotinu.... více

zouharova 19.05.2020

VEŘEJNOST

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA TÉMA ALKOHOL V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze realizuje v České republice on-line dotazníkové šetření na téma alkohol v době pandemie COVID 19 evropského šetření skupiny EUROPEAN STUDY Group on Alcohol uses and Covid-19 (ESAC).

Dotazník můžete vyplnit on-line na adrese:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs

 Šetření probíhá do 30. 6. 2020. Děkujeme Vám za účast v šetření.

zouharova 19.05.2020

VEŘEJNOST

CIGARETY S MENTOLOVOU PŘÍCHUTÍ KONČÍ 20. KVĚTNA VE VŠECH ZEMÍCH EU

V České republice stejně jako  ve všech státech Evropské unie platí od 20. května 2020 zákaz prodeje cigaret s mentolovou příchutí. Podle studie Eurobarometr z roku 2017 užívalo cigarety s mentolovou příchutí 8% dospělých kuřáků v rámci zemí EU.

 

Mentol dělá z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť vyvolává chladivý pocit při kontaktu se sliznicemi. Má také mírné anestetické a analgetické účinky. Kouř obsahující mentolovou příchuť je tak pro kuřáka méně dráždivý, proto jej může vdechovat do plic intenzivněji a ve větším množství,“ říká k problematice mentolových cigaret Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle zahraničních studií jsou cigarety s mentolovou příchutí oblíbenější mezi ženami a příležitostnými kuřáky. Nejvyšší užívání mentolových cigaret pak bylo zaznamenáno v nejmladší věkové kategorii kuřáků (15-24 let).

„Regulace tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi je správným krokem, který napomáhá předcházet kouření u dětí a dospívajících, ale také u příležitostných kuřáků,“ dodává Kulhánek.

20. května 2020 nabývá podle evropské směrnice o tabákových výrobcích účinnosti zákaz prodeje mentolových cigaret včetně cigaret s mentolovými kapslemi a tabáku k ručnímu balení s příchutí mentolu, a to ve všech zemí EU včetně bezcelních prodejen. Zákaz se nevztahuje na výrobky zahřívaného tabáku.

Netýká se také elektronických cigaret, kde je regulace v gesci jednotlivých členských státu EU.

Plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU v českém jazyce je dostupné online na webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf 

zouharova 19.05.2020

STUDIUM

SZZK - AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO STUDENTY

 – Organizační rámec z informace z 23. 4. 2020 stále platí. Bude-li možno odložit roušky nebo jinak zjednodušit průběh zkoušek, budeme o tom včas informovat.


– S koncem nouzového stavu se komunikace se studijním oddělením vrací do normálu, takže i pro výpis splněných povinností a i s indexem budou chodit všechny obory normálně jako dřív. Studijní oddělení bude standardně fungovat po všechny úřední hodiny.


– Jako vždy, seznam splněných předmětů lze zaslat na KAD pozemní poštou (k rukám dr. Malinové). Máte-li problém s termínem odevzdání 3. 6., resp. 4. 6., pište na michaela.malinova@lf1.cuni.cz.


– V tuto chvíli byli individuálně osloveni všichni zájemci o účast na červnových SZZK. Nedostal-li někdo ze studentů předmětný e-mail, pište na výše zmíněnou adresu.


– Formulář bezinfekčnosti, který s sebou musíte k SZZK přinést, je ke stažení zde.

Tyto informace jsou platné ke dni 15. 5. 2020. V závislosti na vývoji situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím web 1. LF UK a web adiktologie.

zouharova 19.03.2020

VEŘEJNOST

PŘIHLAŠOVÁNÍ NA PPRCH

otevřena možnost přihlašovat se na letošní XVII. ročník mezinárodní konference Primární prevence rizikového chování .

Přivítají nás – tak jako každoročně – prostory Magistrátu hl. m. Prahy, na adrese Praha 2, Mariánské náměstí.

Aktivní příspěvky můžete přihlašovat zde: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-prednasejici/

Pro posluchače je otevřen rovněž přihlašovací portál: http://www.pprch.cz/Registrace-pro-posluchace/

Dovolujeme si Vás požádat, abyste věnovali náležitou pozornost vyplňování potřebných údajů

zouharova 19.05.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Mezinárodní psychologický kongres (ICP)

19.-24. července 2020 se v Praze koná Mezinárodní psychologický kongres (ICP)

Hlavním organizátorem 32. konference je Česká a moravská psychologická společnost (ČMPS), silně podporovaná Unií psychologických asociací ČR, z.s. (UPA ČR) a pod záštitou International Union of Psychological Science (IUPsyS).

Více informací: https://www.icp2020.com/

 
zouharova 13.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Kurzy - Autogenní trénink

Pravidelné pořádání kurzů relaxačních technik se zaměřením na autogenní trénink. Kurzy byly v minulosti akreditované ČAA, AKP, ČAS, v případě zájmu o konkrétní kurz je možno znovu akreditovat.
Info o kurzech:
ksuchova 01.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Plicní onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret v USA

V USA narůstá počet případů plicních onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret. Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) k 22. říjnu 2019 zaznamenalo 1 604 plicních onemocnění lipoidní pneumonií způsobenou inhalací tukových částeček, 34 osob již zemřelo.

Dosud není známa konkrétní příčina, ale u pacientů bylo potvrzeno inhalování kanabinoidů (THC, CBD) a užívání e-liquidů na lipidové bázi. Problémem tak může být praktika některých uživatelů, kteří si upravují elektronické cigarety a míchají e-liquidy tak, aby mohli inhalovat konopné látky.

Expertní tým Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku mapuje situaci v ČR a sleduje aktuální zjištění a doporučení ze zahraničí.


Doporučení dle amerického CDC v českém jazyce lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

ksuchova 22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

VZNIK KRAJSKÝCH ADIKTOLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Vznik základní sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí předpokládá zachování celé dosavadní sítě pracovišť v plném spektru sociálních, zdravotních a školských služeb. Návrh důsledně předpokládá nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, a tedy nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě ambulancí je tak spíše doplněním celé sítě a směřováním k její lepší organizaci a návaznosti – včetně zajištění průniku s procesem indukovaným reformou psychiatrické péče a dosažením maximální návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům a především pak samotným pacientům.

více...

ksuchova 18.02.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOVÁ PUBLIKACE: Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

více...

Kalendář akcí

NAŠE PROJEKTY

474

 

473

 

681