1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 19.11.2021

VEŘEJNOST

Udělení ceny Arnošta z Pardubic

Za vytvoření inovativního on-line vzdělávacího kurzu a za celoživotní rozvoj lékařské vědy a vzdělávání udělila Univerzita Karlova dvěma pedagogům Ceny Arnošta z Pardubic. Cenu pro nejlepšího učitele získal anatom Ondřej Naňka a za skvělý počin ve vzdělávání psycholog Roman Gabrhelík.

 U přednosty Anatomického ústavu 1. LF UK docenta Naňky univerzita ocenila osobnost inovativního vědce, inspirativního pedagoga a důkladného klinického lékaře. U docenta Gabrhelíka z Adiktologické kliniky 1. LF UK a VFN univerzita vyzdvihla inovaci a interdisciplinaritu jeho kurzu, který mohou využívat jak studenti a učitelé lékařství, tak i sociální pracovníci, psychologové, sociologové a další zájemci o problematiku závislostí a prevence rizikového chování. Kurz se dočkal úspěchu i mezi studenty zahraničních univerzit.

  1617

 

zouharova 19.11.2021

VEŘEJNOST

Rozhovor e-cigarety 

Užívání e-cigaret mezi dětmi. Pokud Vás zajímá toto téma zajímá a chcete vědět co všechno by měli vědět rodiče o e-cigaretách podívejte se na zajímavý rozhovor, který poskytl Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., vedoucí Centra  pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. ZDE 

 

 

 

zouharova 16.11.2021

VEŘEJNOST

Pozvánka na konferenci 

1565

Dne 13.12.2021 od 9:00 do 17:00 hodin v hlavním městě Praze v prostorech Kina Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 proběhne konference Dvacet let prevence v komunitě - spolupráce obce a nestátní organizace v oblasti specifické primární prevence, adiktologických služeb a sociální prevence, 

Konferenci pořádá Prev-Centrum, z.ú. ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 u příležitosti 20 let působení organizace v MČ Praha 6.

Podrobný program, pozvánku a přihlášku naleznete zde. Konference je bezplatná.

zouharova 03.11.2021

VEŘEJNOST

Křest knihy UTOPENÝ BUBEN

1525

Ve čtvrtek 4. listopadu v 18 hod v Café Therapy  proběhne křest knihy  UTOPENÝ BUBEN, jejímž autorem je náš kolega Kamil Kalina.

Objednat knihu můžete zde.

Anotace

zouharova 15.10.2021

VEŘEJNOS

Tisková konference k 50. výročí zahájení léčby závislosti žen

Ve čtvrtek 21. října se uskuteční v prostorách naší kliniky tisková konference k 50. výročí zahájení léčby závislosti žen, dále se také dozvíte proč raketově stoupá počet závislých žen, proč jsou závislosti pro ženy nebezpečnější a dá se tomuto trendu nějak zabránit?

Více informací naleznete zde

zouharova 08.10.2021

VEŘEJNOST

Nabídka práce -  Adiktologická ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci

Do Adiktologické ambulance prevence a léčby závislostí v Olomouci hledáme kolegu nebo kolegyni. Náplň práce vedení skupin, individuální adiktologická terapie. Požadujeme vzdělání: vystudovaný obor adiktologie, nebo uznaného adiktologa. Absolvování kurzu S4 výhodou. Úvazek dle vzájemné domluvy.
Nabízíme stabilní organizaci, příjemné pracovní prostředí, spolupracující kolektiv zaměstnanců, podporu vzdělávání.
Nástup práce možný ledna 2022. Platové ohodnocení dle 11.platové třídy a délky praxe.
Zájemci posílejte svůj životopis na email: zavislostiolomouc@gmail.com

zouharova 01.10.2021

VEŘEJNOST

Zlatá promoce

Doc. MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. bude v sobotu 2.10. 2021 po 51 letech opět promován zlatou promocí doktorem medicíny, v aule Karolina v 11 hodin dopoledne. Připojujeme se s radostí ke gratulantům a přejeme našemu milému kolegovi mnoho radosti v jeho pedagogické činnosti na Klinice Adiktologie. Vážíme si jeho vzdělání, praktických zkušeností a angažovaného přístupu k pedagogické práci. V týmu pedagogů má jako zakladatel studijního programu adiktologie čelní a nezastupitelné místo.

 
Milý Kamile, přejeme Vám zdraví a štěstí v osobním životě. Jsme rádi a vážíme si toho, že jste s námi a my můžeme být s Vámi.

zouharova 01.10.2021

VEŘEJNOST

Ministerstvo zdravotnictví ČR hledá odborníka na pozici "specialista evaluace"

Ministerstvo zdravotnictví České republiky v Rámci reformy péče o duševní zdraví hledá odborníka na pozici "specialista evaluace", více informací zde.

 

zouharova 25.08.2021

VEŘEJNOST

Spotřebitelské hodnocení typických nádob a obalů na alkoholické nápoje v České republice

Světová zdravotnická organizace, Univerzita v Heidelbergu a Klinika adiktologie, 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovi a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze vyvíjejí prototyp mobilní aplikace pro interaktivní hodnocení spotřeby alkoholu. Tato mobilní aplikace pomůže přesněji kvantifikovat spotřebu alkoholu a identifikovat nebezpečné a škodlivé vzorce užívání v České republice. Pro vytvoření prototypu aplikace musí náš výzkumný tým identifikovat alkoholické nápoje, nádoby a obaly, které jsou v České republice nejčastěji používané. Z tohoto důvodu Vás prosíme o účast v tomto šetření. V průzkumu budete požádáni, abyste ohodnotili alkoholické nápoje a nádoby a obaly na pití podle toho, jak je používáte nebo nepoužíváte.
Pokud máte jakékoliv dotazy k této studii můžete se obrátit na osobu odpovědnou za tento výzkum v České republice, PhDr. Miroslava Bartáka, Ph.D. z Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na adrese: miroslav.bartak@lf1.cuni.cz, telefon: 224 968 272

Odkaz na šetření v českém nebo anglickém jazyce je zde:

https://limesurvey.urz.uni-heidelberg.de/index.php/164337?lang=cs

zouharova 19.08.2021

VEŘEJNOST

Účast na studii - Souvislosti mezi narcistickými rysy osobnosti na základě sebeposouzení a úrovní osobnostní funkční schopnosti u pacientů se závislostí na návykových látkách

Rádi bychom vás požádali o účast ve výzkumu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Svojí účastí pomůžete k hodnocení psychometrických vlastností psychologických dotazníků, zaměřených na posuzování určitých osobnostních rysů a míry fungování osobnosti ve vztahu k závislostem. Zavedení těchto metod do praxe poskytne informace o osobnosti pacientů trpících závislostmi, které jsou důležité při následném plánování léčby. Účast ve studii není honorovaná, nicméně zájemcům o výsledky rádi poskytneme individualizovanou zpětnou vazbu.

https://docs.google.com/forms/d/1M198C5Okqsv1gzZ3pHTTaVazbGZM8a_6V4fk_0_2JSc/edit?ts=60cb4b74

zouharova 23.07.2021

VEŘEJNOST

Adiktologická ambulance - aktualita

Adiktologická ambulance Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze se zapojila do Delphi studie indikátorů výsledků opiátové substituční léčby (OST), kterou koordinuje Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost ve spolupráci s výzkumníky v dané zemi realizace. Tato studie se snaží shromáždit názory široké škály respondentů z řas uživatelů drog i odborníků na opiátovou substituční léčbu. Hlavním cílem studie je dosáhnout konsensu ohledně souboru nových indikátorů pro měření úspěšnosti opiátové substituční léčby. Navržené indikátory mají lépe zachytit celkové zdraví a situaci lidí v léčbě než indikátory, které se používají v současnosti.

zouharova 23.07.2021

VEŘEJNOST

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás v těchto dnech navždy opustil náš kolega, kamarád a jeden z nestorů moderního adiktologického výzkumu, pan doktor Tomáš Zábranský. Tomáš byl skvělý a inovativní vědecký pracovník světového formátu, který se nebál velkých projektů a výzev naší doby a našeho rodícího se oboru. Stál v jádru týmu při vzniku akademické části našeho pracoviště, tehdejšího Centra adiktologie při Psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN, kde vznikl a etabloval se studijní program adiktologie a kde pomáhal položit základy našeho současného výzkumného profilu, který pomohl dát současnou tvář výzkumnému programu Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN. Byl náročný, přísný učitel a školitel, který za sebou zanechal množství skvělých a talentovaných nástupců a pokračovatelů, z nichž mnozí se úspěšně prosadili jak na domácích, tak zahraničních pracovištích. Jeho rukopis je tak nesmazatelně otisknutý jak zde, v akademické části naší kliniky, tak je možné jej vidět za dalšími velkými projekty našeho oboru, včetně např. vzniku a profilace Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti (NMS) a dalších a dalších aktivit. Proto také připravujeme rozsáhlejší vzpomínkovou akci pro uctění jeho památky a vyjádření soustrasti v této složité a smutné situaci jeho rodině a nejbližším.

Čest jeho památce!

1269

zouharova 19.05.2021

VEŘEJNOST

Online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP) - k šíření do škol

V návaznosti na podzimní šetření, které se týkalo stavu a potřeb školské prevence během distanční výuky a které probíhalo v prostředí SEPA, mimo jiné vyplynula potřeba větší podpory v oblasti prevence rizik spojených s používáním digitálních technologií.

Problematika těchto rizik je komplexní, a i když existuje řada kurzů či materiálů, které se věnují jednotlivým dílčím tématům (např. kyberšikaně), tak chybí celkový přehled v dané oblasti, což může být pro učitele nepříjemné. S návratem dětí do škol se totiž mohou u dětí začít objevovat problémy spojené s technologiemi (např. nadměrné nebo nevhodné užívání až závislost), které během distanční online výuky nebyly patrné.

Připravili jsme online modul s názvem Technologie a Prevence (TeP), které pedagogům může pomoci:

(1) rychle se zorientovat v oblasti rizikového chování spojeného s technologiemi a

(2) provést několik rychlých preventivních aktivit zaměřených na děti nebo jejich rodiče s cílem podchytit případné problémy spojené s technologiemi u dětí co nejdříve, nejlépe ještě před prázdninami. K aktivitám jsou už rovnou připravené základní materiály, např. letáčky pro rodiče apod.

Online modul se věnuje např. těmto otázkám: Jak se projevuje nadměrné užívání technologií? Jak mohou rodiče pomáhat dětem držet užívání technologií pod kontrolou? Na co si musí dospívající dát pozor při používání sociálních sítí? Na koho se obrátit, když máte podezření, že u konkrétního žáka už používání technologií překročilo zdravou míru?

Délka TePu je asi 4 hodiny studia. Realizace navržených aktivit pak trvá zhruba 3 hodiny. Poté, co školením projdete, získáte certifikát o absolvování, a navíc se pak můžete k jednotlivým tématům a připraveným materiálům libovolně vracet.

Realizované aktivity lze vykázat v programu SEPA.

TeP najdete zde: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=113

Do kurzu je třeba se přihlásit. Připravili jsme i podrobný návod v přiloženém dokumentu.

Nejprve si tedy musíte vytvořit uživatelský účet. 

Následně se do kurzu zapíšete jako Student.

Mnoho zdaru!

 

zouharova 17.05.2021

VEŘEJNOST

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Klinika adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze získala finanční prostředky v rámci Programu podpory psychiatrických ambulancí s rozšířenou péčí pro adiktologické pacienty na zprovoznění a pilotní ověření ambulance pro adiktologické pacienty (ARP-AD).

Projekt "Krajská adiktologická ambulance U Apolináře" je realizovaný od 1.4.2021 a jeho cílem je zajištění péče pro definovanou cílovou skupinu na určitém spádovém území v přirozeném prostředí pacienta i ve vlastních prostorách pracoviště multidisciplinárního týmu.

Zapojení duševně nemocných do léčebného procesu. Přemostění mezi primární péčí (včetně ambulantní psychiatrické péče) a lůžkovou péčí (akutní i specializovanou), přispění tak ke snižování počtu hospitalizací a ke zkracování jejich délky. Spolupráce v rámci svěřeného území s dalšími potřebnými subjekty v zajištění komplexní a včasné péče, maximální společenské integrace a klinického i sociálního zotavení pacientů.

Hlavním záměrem pilotního ověření ve VFN je komplexní transformace současné ALKO ambulance (tým: psychiatr, psycholog, sestra) do podoby víceprahové a multidisciplinárně založené ambulance (tým dále rozšířený o adiktology a psychiatrickou sestru), aplikující původní otestovaný model integrující všechny základní typy ambulantní péče, odpovídající dnešnímu pojetí ARP v rámci Reformy psychiatrie.

Projekt respektuje principy Strategie reformy psychiatrické péče se zaměřením na zvýšení dostupnosti a kvality zdravotních služeb pro osoby s duševním onemocněním.

zouharova 10.05.2021

VEŘEJNOST

Nabídka práce - adiktolog

Věznice Ostrov přijme do pracovního poměru adiktologa. Více informací zde.

 

zouharova 21.04.2021

VEŘEJNOST

Projekt zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Adikitologická ambulance Kliniky adiktologie se zapojila do pilotního programu zajištění dostupnosti naloxonu uživatelům drog v ČR

Podání naloxonu, který je antagonistou opioidů, uživatelům drog a osobám, které s nimi přicházejí do kontaktu, je účinnou a ověřenou intervencí prevence fatálních dopadů předávkování opioidy doporučovanou mezinárodními organizacemi, jako je Světová zdravotnická organizace nebo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA).

Více na stránkách Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogovou závislost:

https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/projekt-zajisteni-dostupnosti-naloxonu-uzivatelum-drog-v-cr/

zouharova 15.04.2021

VEŘEJNOST

On-line setkání k projektu IMPRESA

V úterý 20. dubna mezi 11:00 a 13:00 proběhne úvodní on-line setkání k projektu IMPRESA - Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action. Promluví zástupci všech zúčastněných zemí (Česko, Litva, Německo, Polsko, Slovensko) a také zástupce EU (DG Home, Policy Coordinator at the "Organised Crime and Drugs Policy" Unit). Cílem je projektu je najít, implementovat a zhodnotit postupy v oblasti prevence užívání metamfetaminu. Jednotlivý zástupci tak promluví o aktivitách v této oblasti a zkušenosti z jednotlivých zemí. Více informací a odkaz k přihlášení naleznete v příloze.

zouharova 14.04.2021

VEŘEJNOST

14. slovenská a 59. česko-slovenská AT KONFERENCIA

Od 25. do 27.5 2021 se uskuteční online konference, která bude probíhat ve 3-hodinových blocích v pracovních dnech (úterý až čtvrtek) v čase 16.00 až 19.00

Více informací na webu.

zouharova 14.04.2021

VEŘEJNOST

Smuteční oznámení

S velkým zármutkem oznamujeme, že 27.3.2021 zemřel po statečném boji s vážnou nemocí náš vzácný kolega, promovaný pedagog, psychoterapeut a supervizor, prof. Jiří Heller, který až do svých posledních chvil pracoval pro Kliniku adiktologie, zejména pro její ženské lůžkové oddělení, které pod vedením Doc. MUDr. Jaroslava Skály vybudoval a kterému věnoval více než 50 let svého života.

Odchodem Jiřího Hellera ztrácí česká adiktologie a psychoterapie vynikajícího terapeuta a jeho kolegové a pacienti vzácného, moudrého, laskavého, pracovitého a obětavého člověka, který uměl žít život s radostí a přitom mu nechyběla pokora k životu a světu. V srdci nás, kteří jsme měli to štěstí se s ním setkat a být, navždy zůstane. Je na nás, abychom pokračovali v tom, co vybudoval, s využitím toho, co jsme se od něj naučili.

Čest jeho památce!

 Nekrolog

zouharova 31.03.2021

VEŘEJNOST

Konference ke dni zdraví

Od 12. do 16. 4. se v podvečerních až večerních hodinách proběhne konference ke dni zdraví, můžete se těšit na rozhovory na témata duševního zdraví, správné stravy a pohybu, např. na posílení imunity, rozhovor o významu otužování a mnoho dalších.

1118

Více informací na webu.

zouharova 17.03.2021

VEŘEJNOST

Nabídka práce - Lokální poradce pro bezpečnost a prevenci kriminality

Regionální centrum střed v Agentuře pro sociální začleňování hledá posilu do svého týmu. Více informací zde: https://www.socialni-zaclenovani.cz/volna-mista/lokalni-poradce-pro-bezpecnost-a-prevenci-kriminality-do-oddeleni-regionalniho-centra-stred-dpc/

 

zouharova 24.02.2021

VEŘEJNOST

Nabídka práce - vedoucí sociální pracovník/adiktolog

K - centrum a Terénní program Karlovy Vary hledá pracovníka na pozici vedoucí sociální pracovník/ adiktolog.  Více informací o nabízené pozici naleznete zde.

 

zouharova 24.02.2021

VEŘEJNOST

Nabídka práce - adiktolog

Věznice Heřmanice přijme do pracovního poměru adiktologa. Více informací o nabízené pozici naleznete zde.

 

zouharova 29.01.2021

VEŘEJNOST

Aktuální situace s užíváním alkoholu v další vlně Covidu

Přednosta kliniky prof. Miovský se vyjádřil k současné situaci ohledně užívání alkoholu. Češi pokračují v trendu, který zachytila už studie při první vlně pandemie. Jak situace vypadá nyní si můžete přečíst zde.

zouharova 27.01.2021

VEŘEJNOST

Tisková konference Systém evidence preventivních aktivit (SEPA)

Dne 19. ledna 2021 proběhla tisková konference, na které Univerzita Karlova, Úřad vlády a MŠMT představili unikátní monitorovací a podpůrný informační online Systém evidence preventivních aktivit (SEPA) a výsledky dotazníkového šetření, které si kladlo za cíl zmapovat aktuální stav v oblasti všech hlavních typů rizikového chování a duševního zdraví u dětí během aktuální epidemiologické situace (2. vlna covid-19) a kde byla data získána v průběhu listopadu 2020.


Konkrétně tak byla dotazníkovým šetřením zjišťována míra a závažnost rizikových typů chování u dětí, dále připravenost, možnosti a potřeby základních a středních škol v období distanční výuky, které jsou potřebné pro poskytování preventivních intervencí. Období distanční výuky představovalo pro školu, děti i rodiče specifickou situaci, která byla odlišná od běžného stavu, ale také od první vlny epidemie z jara 2020. Studie vycházela z předpokladu, že chystaná podpůrná opatření v oblasti prevence mohou být dobře zacílena tehdy, pokud vychází z reálných možností a potřeb škol a školních metodiků prevence. Obhajitelnost kroků je jedním ze základních pilířů na důkazech založeného rozhodování na národní, krajské i místní úrovni.


SEPA je dlouhodobě vyvíjený ve spolupráci uvedených institucí jako součást národní koncepce prevence rizikového chování u dětí na českých školách. Jedná se současně o velice zajímavý příklad dobré praxe ve smyslu spolupráce akademické sféry s institucemi státní správy a samospráv a jde o systém, který pomáhá českým školám nastavit, evidovat a průběžně vyhodnocovat strukturální nastavení preventivních programů, které zajišťují dětem a rodičům v této specifické oblasti rizikového chování, tj. prevence užívání návykových látek a prevence problémů zvládání informačních technologií, dále pak prevence šikany, sexuálně rizikového chování atd.


Tiskové konference se zúčastnili:
• Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR
• prof. Jan Royt, prorektor Univerzity Karlovy
• Mgr. Jarmila Vedralová, národní koordinátorka pro protidrogovou politiku ČR
• prof. PhDr. Michal Miovský, proděkan 1. LF UK, přednosta Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
• doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Klinika adiktologie 1. LF UK

Záznam vystoupení prof. Michala Miovského o systémovém pojetí prevence v ČR

Záznam vystoupení doc. Romana Gabrhelíka, ve které představuje studii a systém SEPA

Zpráva SEPA

Tisková zpráva

Více informací na webu UK

 

zouharova 20.01.2021

ODBORNÁ VEŘEJNOST

ČESKÁ REPUBLIKA SE STALA NOVÝM ČLENEM ISSUP Hostitelskou organizací za Českou republiku se stala Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Zapojení České republiky do mezinárodní organizace ISSUP přispívá k budování spolupráce s národními odbornými společnostmi, podporuje budování národní oborové infrastruktury a vytváří mezinárodní síť odborníků pracujících v prevenci, léčbě užívání návykových látek a doléčování v adiktologii. Nově vzniklá National Chapter Czech Republic hledá své členy, proto se neváhejte přihlásit či informovat na webových stránkách https://www.issup.net/about-issup/membership.


CZECH REPUBLIC BECAME A NEW MEMBER OF ISSUP The host organization for the Czech Republic became the Department of Addictology, First Faculty of Medicine, Charles University. The Czech Republic's involvement in the international organization ISSUP contributes to cooperation with national professional organizations, supports the building of national professional infrastructure and creates an international network of professionals working in the prevention, treatment of substance abuse and recovery in addictology.
The newest National Chapter Czech Republic offers membership for everyone, so do not hesitate to register or inform on the website https://www.issup.net/about-issup/membership.

zouharova 11.11.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Introduction to Evidence-based Prevention (INEP)

Úvod do prevence založené na důkazech
INEP online vzdělávání poskytuje vědecky podložené a aktuální informace v prevenci rizikového chování. Online vzdělávací systém INEP v české jazyce je nyní plně přístupný.
INEP je k dispozici okamžitě. INEP nemá pevné datum zahájení a ukončení - Můžete začít hned nebo tehdy, kdy vám to vyhovuje. INEP je bezplatný a účast v něm není třeba hradit. Pracujte svým vlastním tempem. S INEP můžete strávit tolik času, kolik je třeba. Zaregistrujte se a začněte. Přihlaste se, sledujte svůj postup a dopracujte se k Certifikátu.
Do online vzdělávacího modulu INEP můžete vstoupit: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=60

Introduction to Evidence-based Prevention (INEP)

This on-line training is delivering up-to-date information in the field of prevention science. The INEP online training system is open now.
INEP is available immediately. The course does not have a start and end date. You can start right away or at a time that suits you. INEP is free of charge. There is no need to pay for this course. Work through at your own pace. You can spend as long as you like on this course. Register to start. Sign up, track your progress and work towards a Certificate of completion.
You can access the INEP online course: https://mooc.cuni.cz/course/view.php?id=50

 

zouharova 12.10.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

DIAGNOSTICKÉ INTERVIEW O ADHD U DOSPĚLÝCH (DIVA-5)

Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA-5) je nyní dostupné také v českém jazyce na stránkách DIVA Foundation (https://www.divacenter.eu/DIVA.aspx?id=523). 

Diagnostické interview o ADHD u dospělých (DIVA-5) je založeno na kritériích diagnostické klasifikace DSM-5 a je prvním nizozemským strukturovaným interview o ADHD u dospělých. Interview DIVA, které vyvinuli J. J. S. Kooij a M. H. Francken, je následovníkem předchozího Semistrukturovaného interview o ADHD u dospělých. K usnadnění hodnocení přítomnosti všech osmnácti kritérií ADHD v dětství a v dospělosti jsou v rámci interview uvedeny vždy konkrétní a reálné příklady současného chování a chování v dětství. Příklady jsou založeny na běžných popisech chování dospělých pacientů s ADHD psychiatrické kliniky PsyQ v Haagu. Dále jsou také uvedeny příklady toho, jak symptomy narušují běžný život. Tyto příklady jsou rozděleny do pěti konkrétních oblastí všedního života: práce a vzdělání/ vztahy a rodinný život, sociální kontakty, volný čas /koníčky a sebedůvěra/ obraz sebe sama.

Více informací o nástroji zde: https://www.adiktologie.cz/diagnosticke-interview-o-adhd-u-dospelych-diva

 

zouharova 21.10.2020

VEŘEJNOST

Účast ve výzkumné studii zaměřené na tvorbu českých norem osobnostního dotazníku

Rádi bychom Vás požádali o účast ve výzkumné studii zaměřené na tvorbu českých norem osobnostního dotazníku, který měří míru psychopatologie osobnostních rysů podle nejnovějšího vydání Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-11). Od tohoto dotazníku si slibujeme uplatnění nejen v psychologické praxi (psychologická vyšetření pacientů), nýbrž i v poradenství a prevenci v oblasti návykových nemocí. S jeho pomocí lze například posuzovat některé osobnostní předpoklady pro nadměrné užívání alkoholu či jiných látek.

Naši studii realizujeme na dobrovolnících z běžné populace pomocí online formuláře, jehož vyplnění zabere přibližně 30 minut a lze si jej snadno otevřít pod tímto odkazem:

https://docs.google.com/forms/d/1FrByg3brMKvoUJ3zrW4h4WTQp_H4vQHtpWmu3nyvj9U/edit?usp=drive_web

Dobrovolníkům bohužel nemůžeme přislíbit finanční odměnu za participaci ve studii. Nicméně nabízíme, že uvedou-li na sebe na konci formuláře e-mail, bude jim po ukončení sběru dat zaslána personalizovaná zpětná vazba v podobě profilu osobnosti, kde budou moci porovnat, jak si v silných a slabých stránkách své osobnosti stojí v porovnání s populačním průměrem.

Výsledky z dotazníku budou použity výhradně pro výzkumné účely. Jakékoliv dotazy ohledně výzkumu a nakládání s výzkumnými údaji či dotazy technického rázu můžete směřovat na emailovou adresu kareldobroslav.riegel@vfn.cz


 

zouharova 28.07.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

STUDIE POSTOJE OBYVATEL K VYBRANÝM OBLASTEM ZÁVISLOSTÍ

Na základě spolupráce Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Technické univerzity v Košiciach, Univerzity v Prešove a University of Debrecen probíhá dotazníková studie mapující chování obyvatel u vybraných oblastí závislostí.
Do mezinárodního výzkumu se můžete zapojit vyplněním online dotazníku na tomto odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvxA0u2OjXitg_mHzp5q1pj82zyFwmE-t7aWQMBlaoo6H1Bg/viewform

zouharova 21.10.2020

VEŘEJNOST

Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní strategie tabákového průmyslu

Na poslední květnový den každoročně připadá Světový den bez tabáku celosvětově vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Historie Světového dne bez tabáku se začala psát před více než 30 lety. Od té doby se každý rok 31. květen váže k určitému tématu spojeného s riziky užívání tabáku, aby se zvýšilo povědomí u široké veřejnosti. Letošním ústředním tématem je ochrana dětí a dospívajících před manipulací ze strany tabákového průmyslu a prevence užívání tabáku a nikotinu.... více

zouharova 21.10.2020

VEŘEJNOST

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ NA TÉMA ALKOHOL V DOBĚ PANDEMIE COVID-19

Centrum veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze realizuje v České republice on-line dotazníkové šetření na téma alkohol v době pandemie COVID 19 evropského šetření skupiny EUROPEAN STUDY Group on Alcohol uses and Covid-19 (ESAC).

Dotazník můžete vyplnit on-line na adrese:

https://bildungsportal.sachsen.de/umfragen/limesurvey/index.php/684654?lang=cs

 Šetření probíhá do 30. 6. 2020. Děkujeme Vám za účast v šetření.

 

zouharova 21.10.2020

VEŘEJNOST

CIGARETY S MENTOLOVOU PŘÍCHUTÍ KONČÍ 20. KVĚTNA VE VŠECH ZEMÍCH EU

V České republice stejně jako  ve všech státech Evropské unie platí od 20. května 2020 zákaz prodeje cigaret s mentolovou příchutí. Podle studie Eurobarometr z roku 2017 užívalo cigarety s mentolovou příchutí 8% dospělých kuřáků v rámci zemí EU.

 

Mentol dělá z kouření zdánlivě příjemnější zážitek, neboť vyvolává chladivý pocit při kontaktu se sliznicemi. Má také mírné anestetické a analgetické účinky. Kouř obsahující mentolovou příchuť je tak pro kuřáka méně dráždivý, proto jej může vdechovat do plic intenzivněji a ve větším množství,“ říká k problematice mentolových cigaret Adam Kulhánek, vedoucí Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze.

Podle zahraničních studií jsou cigarety s mentolovou příchutí oblíbenější mezi ženami a příležitostnými kuřáky. Nejvyšší užívání mentolových cigaret pak bylo zaznamenáno v nejmladší věkové kategorii kuřáků (15-24 let).

„Regulace tabákových výrobků s charakteristickými příchutěmi je správným krokem, který napomáhá předcházet kouření u dětí a dospívajících, ale také u příležitostných kuřáků,“ dodává Kulhánek.

20. května 2020 nabývá podle evropské směrnice o tabákových výrobcích účinnosti zákaz prodeje mentolových cigaret včetně cigaret s mentolovými kapslemi a tabáku k ručnímu balení s příchutí mentolu, a to ve všech zemí EU včetně bezcelních prodejen. Zákaz se nevztahuje na výrobky zahřívaného tabáku.

Netýká se také elektronických cigaret, kde je regulace v gesci jednotlivých členských státu EU.

 

Plné znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU v českém jazyce je dostupné online na webových stránkách Evropské komise: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/dir_201440_cs.pdf 

zouharova 13.02.2020

ODBORNÁ VEŘEJNOST

Kurzy - Autogenní trénink

Pravidelné pořádání kurzů relaxačních technik se zaměřením na autogenní trénink. Kurzy byly v minulosti akreditované ČAA, AKP, ČAS, v případě zájmu o konkrétní kurz je možno znovu akreditovat.
Info o kurzech:
01.11.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

Plicní onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret v USA

V USA narůstá počet případů plicních onemocnění a úmrtí v důsledku užívání e-cigaret. Americké Centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC) k 22. říjnu 2019 zaznamenalo 1 604 plicních onemocnění lipoidní pneumonií způsobenou inhalací tukových částeček, 34 osob již zemřelo.

Dosud není známa konkrétní příčina, ale u pacientů bylo potvrzeno inhalování kanabinoidů (THC, CBD) a užívání e-liquidů na lipidové bázi. Problémem tak může být praktika některých uživatelů, kteří si upravují elektronické cigarety a míchají e-liquidy tak, aby mohli inhalovat konopné látky.

Expertní tým Centra pro výzkum a prevenci užívání tabáku mapuje situaci v ČR a sleduje aktuální zjištění a doporučení ze zahraničí.


Doporučení dle amerického CDC v českém jazyce lze najít na webu Ministerstva zdravotnictví ČR

22.10.2019

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

VZNIK KRAJSKÝCH ADIKTOLOGICKÝCH AMBULANCÍ

Vznik základní sítě krajských zdravotnických adiktologických ambulancí předpokládá zachování celé dosavadní sítě pracovišť v plném spektru sociálních, zdravotních a školských služeb. Návrh důsledně předpokládá nutnost rozvoje sítě adiktologických služeb jako celku, a tedy nejen zachování a podporu všech existujících ambulantních služeb, ale jejich dobrou provázanost s navrhovanými páteřními provozy. Vznik páteřní sítě ambulancí je tak spíše doplněním celé sítě a směřováním k její lepší organizaci a návaznosti – včetně zajištění průniku s procesem indukovaným reformou psychiatrické péče a dosažením maximální návaznosti a součinnosti jak směrem k poskytovatelům péče, tak směrem k plátcům a především pak samotným pacientům.

více...

zouharova 18.02.2020

| ODBORNÁ VEŘEJNOST

NOVÁ PUBLIKACE: Diagnostika a terapie ADHD. Dospělí pacienti a klienti v adiktologii

ADHD u dospělých pacientů a klientů v adiktologii (v kontextu duálních diagnóz, jejich diagnostiky a terapie) je stále výraznějším klinickým i výzkumným tématem. Postupně se ukazuje, že pravděpodobně stojí nejen za významným nárůstem některých typů závislostí, ale také za množstvím komplikací, konfliktů či nebezpečných situací v průběhu diagnostického a léčebného procesu. Zvyšuje riziko předčasného vypadnutí z léčby a znamená větší zátěž jak pro samotné klienty a pacienty, tak pro personál.

více...

.

474

 

    681