1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Dotazník o zanedbávání

 

Informace pro uživatele

Autor: Mezinárodní kolektiv autorů pracovní skupina „Dětské blaho“ 2011 - PhDr. Lenka Skácelová, Mag. Wolfgang Schirmbrand, Mag.a (FH) Claudia Aufreiter, Mag.a (FH) Renata Sommerer, Mag.a Bettina Bickel, Mag.a Elisabeth Ruetz, Dr.in Eva Kunze-Pesendorfer

Autor české verze: překlad zajistila Mag.a Pavla Cech

Informace uvedené v tomto článku byly získány od autorů české verze z Pedagogicko – psychologické porady Brno.

Rok publikování: 2011

Popis: Jedná se o balíček dotazníků k rozpoznání a popsání zanedbávání u dětí a mládeže, který byl vyvinut v letech 2009 - 2011 Česko - rakouským týmem expertů z oblasti psychologie, sociální práce a pedagogiky v rámci projektu EU. Statistické vyhodnocení a analýza dat byly vědecky podporovány Dr. Jorgem Prielerem.

K dispozici jsou celkem čtyři dotazníky:

První tři dotazníky (pro děti, mládež a rodiče) obsahují stejné otázky – formulace přizpůsobené věku dítěte. Pracovníci sledují, nakolik se shodují odpovědi dětí, mládeže a jejich rodičů.

Dotazník pro děti VFB-K/D - odhaduje zanedbávání z pohledu dětí (varianta s obrázky – 35 podnětových obrázků nebo písemná forma - podle věku dítěte). Dotazníky se týkají zjištění míry výskytu určitého jevu. Děti vybírají ze škály (nikdy-málo-často-vždycky), jak často se jim uvedená situace stává osobně.

Např.: Maminka/tatínek čtou dítěti pohádku. Dítě jde do školy. Dítě má hlad. Dostane něco k jídlu. Maminka říká dítěti, že ho má ráda. Dítě si ublížilo. Maminka/tatínek mu nadávají.

Dotazník pro mládež VFB-J/M – popisuje zanedbávání z pohledu mládeže

Např.: Rodiče mi čtou. Rodiče se starají, abych chodil do školy. Jednou denně dostávám teplé jídlo. Rodiče mi říkají, že mě mají rádi. Když brečím, jsou rodiče naštvaní.

Dotazník pro dospělé VFB-E/Do – vztahuje se k zanedbávajícímu chování rodiče

Např.: Čtu svému dítěti. Starám se, aby mé dítě chodilo do školy. Podporuji své dítě, když si při úkolech neví rady. Říkám svému dítěti, že ho mám rád. Jsem tady, když mě mé dítě potřebuje.

Zjišťovací dotazník VFB-Eb/ZD - Odhad rizika – umožňuje odbornému pracovníkovi hrubý odhad (screening) jasně poznaného ohrožení a možných rizikových faktorů, které na dítě nebo mladého člověka působí a jejich srovnání s kontrolním vzorkem respondentů. Tento dotazník má jiné složení otázek než předchozí dotazníky. Odborní pracovníci hodnotí dané otázky na škále (není známo/neexistuje-v malé míře-střední-vysoké). Nemají přístup k předchozím třem dotazníkům. Vyplňují pouze tento dotazník.

Např.: Zneužívání alkoholu v rodině. Kriminalita blízkých osob. Nejednotná výchovná linie rodičů. Pracovní problémy blízkých osob. Zanedbaná domácnost.

Účel: Obecným cílem je přispět k ochraně dětí a mládeže před násilím, týráním, zanedbáváním a zneužíváním, s důrazem na prevenci a včasné rozpoznání rizikových faktorů. Dotazníky slouží k identifikaci rizikových faktorů a posouzení míry závažnosti problému u konkrétního dítěte, k odhadnutí zanedbávání nebo ohrožení blaha dítěte.

Použití: Dotazník je administrován dětem nebo mládeži, jejich rodičům a samotnému odborníkovi – posouzení odhadu rizika. Při předložení dotazníku (VFB-E/Do, VFB-J/M ) resp. před interview (VFB-K/D) pracovník s dospělým, mladistvým, či dítětem prodiskutuje, o co se jedná a v případě potřeby si vyžádá souhlas s vyšetřením od zákonného zástupce. Během samostatného vyplňování je přítomnost odborníka nutná. Pracovník zodpovídá případné dotazy testovaných osob. Zjišťovací dotazník (VFB-Eb/ZD) – posouzení odhadu rizika je k dispozici především odborným pracovníkům z oblasti sociální práce.

Populace: děti a mládež

Délka administrace: cca 60min

Vyhodnocení: Odpovědi na otázky jsou zaznamenávány do elektronické podoby dotazníku, které jsou automaticky uloženy na serveru, a následně se z nich vygeneruje odpověď ve formě vyhodnoceného indexu, který určuje míru rizika ohrožení dítěte (dle stanovených norem).

Vzhledem k psychometrickému postupu a použití metod z oblasti sociální diagnostiky, vyžaduje kolektiv autorů prokázání speciální profesionální kvalifikace pro používání. Z tohoto důvodu je nutná osobní registrace odborníka s uvedením data narození, povolání a instituce (místa výkonu povolání), v jejímž rámci diagnostika probíhá.
Data z dotazníku jsou ukládána k dalšímu výzkumu (standardizace), vždy však bez uvedení jména tak, aby byl zajištěn zákon o ochraně osobních dat a informací.

Výhody/limity: Jednotlivé dotazníky byly přeloženy do českého jazyka. Byly provedeny jazykové korektury i expertní terminologické korektury. Dotazník byl ověřen v podmínkách českého prostředí. Je určený do řad poradenských, dětských a školních psychologů a zároveň i sociálním pracovníkům OSPOD pro včasné podchycení míry zanedbání, týrání či zneužívání dětí (syndromu CAN).

V současné době se vytváří internetové stránky, kde budou k dispozici kompletní informace o tomto nástroji a také jednotlivé typy dotazníků, které budou k dispozici odborníkům po zaregistrování se.

Odkazy:

Jednotlivé dotazníky jsou dostupné na http://www.kinder-jugendhilfe.at/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=124&lang=cz

Pro jejich použití je nutná registrace a uhrazení poplatku spol. ANANAS.

V případě dotazů se obracejte na:

Pedagogicko-psychologická poradna, Sládkova 45, 613 00 Brno, tel: 548 526 802 , PhDr. Lenka Skácelová, sladkova@pppbrno.cz

Verein ANANAS, 2230 Gänserndorf, Bahnstraße 51, ananas.gf@ananas.at

Mag. Wolfgang Schirmbrand, Amt der NÖ Landesregierung, 3109 St.Pölten, Landhausplatz 1, +43 (0)2742 9005 16421, wolfgang.schirmbrand@noel.gv.at , wolfgang.schirmbrand@aon.at


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1407 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.