1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 02.11.2021

PRAXE VE STUDIU ADIKTOLOGIE

Bakalářské studium: celkový rozsah pro 3leté studium činí 350 hodin povinné praxe, studenti mají možnost zápisu volitelné Doplňkové praxe. Pro plnění praxí jim slouží dokument Manuál praxí, který společně s potřebnými podklady naleznou v SIS u předmětů Praxe 1-3.

Navazující magisterské studium: celkový rozsah pro 2leté studium činí 200 hodin povinné praxe, studenti mají možnost zápisu volitelné Doplňkové praxe. Pro plnění praxí jim slouží dokument Manuál praxí a Praktický manuálek k výkonům, který společně s potřebnými podklady naleznou v SIS u předmětů Praxe 1 a 2.

Pro plnění praxí mohou studenti obou stupňů využít spolupracující síť organizací a všech jejich poskytovaných odborných programů, jejichž seznam a charakteristiky naleznou níže, případně mohou volit dle svého výběru libovolné adiktologické služby, pak mají povinnost praxi smluvně ošetřit prostřednictvím Smlouvy o zabezpečení odborné praxe (viz https://www.lf1.cuni.cz/hledat?searchtext=smlouva+o+zabezpe%C4%8Den%C3%AD).

Seznam spolupracujících organizací pro praxe:

Anima-terapie, z.ú.

Informace

Anima-terapie, z.ú.

Nestátní nezisková organizace s dlouholetou tradicí poskytující psychoterapeutické služby osobám ohroženým závislostním chováním a jejich blízkým. Poskytujeme individuální, skupinové a rodinné terapie.

http://www.anima-terapie.cz/

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Skupinová a rodinná terapie

Charakteristika provozu: aktivní účast v reflexním týmu

Skupina pro závislé probíhá v úterý 16.30 - 18 hodin. Rodinné terapie probíhají v průběhu celého týdne, dle objednání klientů, informace o časech jsou k dispozici pro všechny přihlášené stážisty. Studenti jsou osobně přítomni celým terapiím, v případě rodinné terapie jsou součástí reflexního týmu a aktivně se na terapii podílejí.

Forma praxe: aktivní účast v reflexním týmu, na konkrétních sezeních. Praxi lze plnit jakkoli v průběhu celého roku, po domluvě na pracovišti.
Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Šárka Palečková, sarkapalecek@seznam.cz

Další požadavky na studenta: trestní bezúhonnost, studenti se musí zavázat mlčenlivostí, diskrétnost je pro nás zásadní požadavek.

Středisko prevence a léčby drogových závislostí

Informace

Středisko prevence a léčby drogových závislostí

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In o.p.s. je nestátní nezisková organizace zaměřující se na poskytování zdravotnických a sociálních služeb především uživatelům nealkoholových drog, jejich rodinám a blízkým. Již od svého vzniku v roce 1991 prosazuje racionální přístup k drogové problematice zaměřený na principy snižování škod a ochranu veřejného zdraví. V rámci organizace fungují jak preventivní služby, tak služby tzv. první pomoci pro aktivní uživatele (Terénní program, Nízkoprahové středisko), služby stabilizační (Centrum metadonové substituce, Centrum pro rodinu, Adiktologické centrum) a služba doléčovací (Centrum následné péče). Stavíme na pevných základech dlouhodobě působící organizace. Klíčová je pro nás filosofie respektu k uživatelům a vnímavost k jejich potřebám. Vážíme si možnosti doprovázet a ctíme zvolené životní směřování.

www.dropin.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Terénní program sociálních asistentů Drop In, o.p.s.

Charakteristika provozu: Terénní program s uživateli nelegálních návykových látek v centru Prahy, Stážista je v roli pozorovatele, popřípadě vede dokumentaci přímo v terénu.
Forma praxe: Pouze krátkodobé stáže, lze naplánovat do více týdnů a na konkrétní typ služby (noční/víkend/denní).
Minimální věk studenta: 18 let, stážista prochází vstupním pohovorem s pověřeným pracovníkem, který rozhoduje o vhodnosti stáže.
Poplatek za ubytování či stravu: ne
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Do 31.6.2018 Bc. Barbora Kodešová (kodesova@dropin.cz), Od 1.7.2018 Tereza Vejříková, Dis. (vejrikova@dropin.cz)
Další požadavky na studenta: Podmínkou potvrzení ukončené stáže je zhodnocení stáže nebo závěrečná zpráva z praxe.

Nízkoprahové středisko Drop In, o.p.s.

Charakteristika provozu: Kontaktní centrum poskytující harm reduction intervence (výměna injekčního materiálu, poradenství, atd.). Student je přímo v kontaktu s klienty, podílí se na běžném provozu služby.

Forma praxe: Obvykle stáže v bloku 1 týdne (po-pá). Lze domlouvat individuálně.
Minimální věk studenta: 18 let, stážista prochází vstupním pohovorem s koordinátorem stáže, který rozhoduje o vhodnosti stáže.
Poplatek za ubytování či stravu: ne
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Tomáš Mottl, Bc. Lukáš Ulbert, DiS., 222 221 431, stredisko@staze.cz (primárně volit emailovou komunikaci)
Další požadavky na studenta: Podmínkou potvrzení ukončené stáže je zhodnocení stáže.

After In, Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie, z.ú.

Kateřinská 34, Praha 2, 128 00 v objektu poliklinika Medika k.s. 

E-mail: cprustav@gmail.com

Telefon: +420 241 410 909, +420 603 291 593

Vedoucí ambulance: Mgr. Petra Mládková

 

Centrum následné péče Drop In, o.p.s.

Charakteristika provozu daného programu: Strukturovaný doléčovací program, založený na kombinaci individuální a skupinové terapie. Studenti se účastní individuálních sezení, skupiny a porady týmu.

Forma praxe: Týdenní blok v rozsahu 40 hodin.

Minimální věk studenta: 18 let

Poplatek za ubytování či stravu: ne

Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Radek Markus, cnp@dropin.cz, 257 326 080

Další požadavky na studenta: Stáži předchází vstupní pohovor. Aktivní účast v terapeutických setkáních. Z každého setkání student píše krátkou zprávu o svých prožitcích a úvahách.

Kontaktní osoba pro Kliniku adiktologie: Mgr. et Mgr. Nora Staňková (projektová manažerka), nora.stankova@gmail.com, 777 036 396

Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s.r.o.

Informace

Denní psychoterapeutické sanatorium "Ondřejov" s.r.o.

DPS "Ondřejov" s.r.o. vzniklo v roce 1896 z iniciativy tří odborníků zaměřených na komunitní psychoterapeutickou péči.
Základem naší pomoci je poskytování komplexních služeb, které zajišťuje multidisciplinární tým složení z psychiatrů, psychologů, adiktologa, psychoterapeutů, sociálních pracovníků, zdravotních sester, psychiatrických sester, fyzioterapeutů a nezbytných organizačně provozních pracovníků.
Nezaměřujeme se pouze na odstranění psychiatrických příznaků., ale vnímáme každého člověka v jeho celistvosti a jedinečnosti. Každý člověk pochází z prostředí základní rodiny a je obklopen sítí dalších sociálně-pracovních vztahů. Proto se snažíme být v kontaktu s nejbližšími osobami jeho osobního a sociálního prostředí.
Snažíme se o individuální přístup ke zdravotním, osobním,. rodinným, sociálním i pracovním potřebám a problémům každého pacienta na zapojení se do života rodiny a společnosti.

www.ondrejov.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Denní stacionář oddělení závislostí Ondřejov

Charakteristika provozu: V rámci programu denního stacionáře se mohou studenti zapojit do běžného provozu denního stacionáře, účastnit se ranních a odpoledních komunit, skupinové psychoterapie, relaxace, arteterapie, skupin zaměřených na neverbální techniky, edukačních skupin, či ostatních tématických skupin. Mimo tento hlavní program denního stacionáře se studenti po domluvě mohou zúčastnit také individuální psychoterapie či motivační a doléčovací skupiny.
Forma praxe: Lze plnit pouze v bloku v rozsahu 1-2 týdny.
Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: ne
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Dan Ullwer - dan.ullwer@ondrejov.cz , tel.: 221 633 620, 775 707 004

Další požadavky na studenta: V případě zájmu studenta o stáž v našem zařízení nutno kontaktovat kontaktní osobu a sjednat si osobní schůzku, kde se domluví podmínky.

Prev-Centrum, z.ú.

Informace

Prev-Centrum, z.ú.

Prev-Centrum, z.ú. zastřešuje 3 základní programy: Programy primární prevence, Ambulantní léčba a Nízkoprahové služby (nízkoprahový klub pro děti a mládež a adiktologická ambulance pro děti a dospívající).

Základním posláním ústavu Prev-Centrum, z.ú. je prevence rizikového chování u dětí a poskytování psychosociální pomoci osobám ohroženým závislostmi, dalšími formami rizikového chování a duševních onemocnění.

www.prevcentrum.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:

Ambulantní léčba

Ambulantní zařízení poskytující poradenské, terapeutické a sociální služby pro mladistvé experimentátory, uživatele návykových látek a rodiny těchto uživatelů, tj. osobám ohroženým důsledky užívání návykových látek, vykazující jiné závislostní chování či nacházející se v dalších rizikových a sociálně nepříznivých situacích. Poskytuje následující služby:

  • služby prvního kontaktu a anonymního jednorázového poradenství,
  • předléčebný a motivační kontakt,
  • ambulantní léčba,
  • ambulantní doléčování a následná péče,
  • sociální poradenství
  • poradenské a terapeutické služby pro rodiny, rodinné příslušníky a další blízké osoby uživatelů návykových látek / závislých osob
  • informační a poradenský servis prostřednictví telefonu a internetu
  • vzdělávací aktivity pro pracovníky pomáhajících profesí.

Možnosti praxe:

- stáž v rámci psychosociální složky substituční léčby,

- stáž v rámci rodinné terapie / poradenství

Stáž spočívá v účasti na individuálních / skupinových / rodinných konzultacích s klienty s jejich souhlasem a zapojení do dalších aktivit programu (reflexe konzultací, provozní porady, intervizní porady).

Forma praxe: možnost jednorázové, krátkodobé i dlouhodobé stáže formou náslechů na konkrétních sjednaných konzultacích s klienty (ne kontinuální stáž). Doporučujeme spíše studentům, kteří nepotřebují stáž ve velkém hodinovém rozsahu (např. max. 6 hodin týdně).

Minimální věk studenta: VŠ studenti od 21 let

Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme

Další požadavky na studenta: Vypracování písemné zprávy ze stáže (reflexe stáže), očkování proti žloutence typu A, B.

Kontaktní osoba: PhDr. Alica Dargajová, tel. 233 355 459, 777 161 138, e-mail: vedouci.ambulance@prevcentrum.cz

Programy primární prevence

Představují komplexní program primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování. Programy primární prevence jsou zaměřeny na poskytování takových aktivit, které nejsou v kompetenci ani možnostech školy, tzn. přesahují rámec Minimálního preventivního programu. Z hlediska složení (rizikovosti) cílových skupin poskytuje Prev-Centrum, z.ú. služby na třech úrovních: všeobecná primární prevence, selektivní primární prevence a indikovaná primární prevence. Programy primární prevence vycházejí z předpokladu, že každá škola je kompetentní zajistit a realizovat vlastní Minimální preventivní program za předpokladu příslušného vzdělání pedagogů v této oblasti. Z těchto důvodů je jednou z priorit programu zajištění komplexních vzdělávacích programů pro školní metodiky prevence, včetně jejich pozdějšího metodického vedení, a dále vzdělávání pedagogů, realizátorů programů primární prevence a lektorů primární prevence užívání návykových látek a dalších forem rizikového chování.

Možnosti praxe:

- stáž v rámci všeobecné, selektivní a indikované primární prevence.

Stáž spočívá v účasti na programech primární prevence a zapojení do dalších aktivit programu (přípravná a koncepční činnost).

Forma praxe: možnost jednorázové stáže, krátkodobé stáže i dlouhodobé kontinuální stáže dle dohody s vedoucím programu.

Minimální věk studenta: VŠ studenti bez omezení věku

Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme

Další požadavky na studenta: Vypracování písemné zprávy ze stáže (reflexe stáže), očkování proti žloutence typu A, B.

Kontaktní osoba: PhDr. Alica Dargajová, tel. 233 355 459, 777 161 138, e-mail: vedouci.ambulance@prevcentrum.cz

Nízkoprahové služby

Zabývají se nespecifickou prevencí v komunitě, a to v komunitě Prahy 6, kde Prev-Centrum, z.ú. sídlí. Jeho činnost se soustřeďuje na podporu veškerých aktivit zaměřených na zdravý způsob života v městské části Praha 6. Aktivity programu jsou zaměřeny na vytváření specifických programů pro vytipované skupiny obyvatel v komunitě, zejména na rizikové děti a mládež. Prev-Centrum, z.ú., Nízkoprahové služby provozuje Nízkoprahový klub pro děti a mládež Suterén s terénní sociální prací, sociálně terapeutický program UNCLE a adiktologickou ambulanci pro děti a dospívající.

Možnosti praxe:

- stáž v rámci nízkoprahového klubu pro děti a mládež,

- stáž v rámci adiktologické ambulance pro děti a dospívající

Stáž spočívá v účasti na klubu / individuálních poradenských konzultacích s klienty s jejich souhlasem.

Forma praxe: možnost krátkodobé stáže (min. 20 hodin) i dlouhodobé kontinuální stáže dle dohody s vedoucím programu.

Minimální věk studenta: VŠ studenti bez omezení věku

Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme

Další požadavky na studenta: Vypracování písemné zprávy ze stáže (reflexe stáže), očkování proti žloutence typu A, B.

Kontaktní osoba: PhDr. Alica Dargajová, tel. 233 355 459, 777 161 138, e-mail: vedouci.ambulance@prevcentrum.cz

PREVENT 99 z.ú.

Informace

PREVENT 99 z.ú.

PREVENT 99 z.ú. (dříve Občanské sdružení PREVENT) působí v Jihočeském kraji od roku 1999. Poskytujeme sociální a zdravotní služby v oblasti závislostí, sociální služby pro rodiny, děti a mládež a jsme doprovázející organizací pro pěstounské rodiny. Realizujeme také různé vzdělávací kurzy, odborná setkání a další aktivity ve všech oblastech, ve kterých pracujeme a provozujeme dobrovolnické centrum.

http://www.prevent99.cz/home/adiktologicke-sluzby

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:

· Substituční centrum PREVENT

· Adiktologická poradna PREVENT

· Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice

· Kontaktní centrum PREVENT Prachatice

· Kontaktní centrum PREVENT Strakonice

· Doléčovací centrum PREVENT

· Jihočeský streetwork PREVENT

· Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT

Požadavky na studenta ve všech programech:

· doporučeno očkování proti VHA a VHB

· po dobu výkonu stáže neužívat nelegální NL

Substituční centrum PREVENT

Charakteristika provozu: Ambulantní substituční léčba – filozofická východiska, pravidla, jak se to dělá, kazuistiky, vybavení pracoviště.

Forma praxe: Krátkodobá praxe - max. 1 den
Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Lenka Moravcová, moravcova@prevent99.cz, 727885788, 38773045

Další požadavky na studenta: Ozvat se předem, počítat s tím, že není vždy možné vyhovět během měsíce.


Adiktologická poradna PREVENT

Charakteristika provozu: Ambulantní léčba – filozofická východiska, metody práce, se souhlasem klientů možný náslech při individuální i skupinové terapii. Dokumentace klientů není zpřístupňována.

Forma praxe: Praxe v bloku. Min. rozsah 3 dny. Max. 3 týdny
Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Tomáš Brejcha, Brejcha@prevent99.cz, 725708078

Kontaktní centrum PREVENT České Budějovice

Charakteristika provozu: Stáž/odborná praxe je zaměřena zejména na:

· filozofická východiska - koncepce zařízení

· fungování nízkoprahového zařízení

· získání informací z oblasti Harm reduction, sociální práce

· fungování komplexního systému péče o drogově závislé

· možnost získat zkušenosti s vedením rozhovoru s klienty, stážisti se účastní provozu, jsou přítomni v kontaktní místnosti

Forma praxe:

· Krátkodobé (v rozsahu několika hodin - min. 8 hod)

· Střednědobé (7 dnů až 14 dnů)

· Dlouhodobé (14 dnů až 6 týdnů)

· Lze i průběžně

Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Tereza Krišková, kriskova@prevent99.cz, 387201738

Kontaktní centrum PREVENT Prachatice a Strakonice

Charakteristika provozu: Stáž/odborná praxe je zaměřena zejména na:

· filozofická východiska - koncepce zařízení

· fungování nízkoprahového zařízení

· získání informací z oblasti Harm reduction, sociální práce

· fungování komplexního systému péče o drogově závislé

· možnost získat zkušenosti s vedením rozhovoru s klienty, stážisti se účastní provozu, jsou přítomni v kontaktní místnosti

Forma praxe: dle domluvy - přizpůsobujeme se potřebám studenta a zároveň i potřebám zařízení. Stáže probíhají nejčastěji blokovou formou v délce 2 týdnů, nebo průběžně ve stanovených dnech a časech (např. každý pátek po dobu 3 měsíců atp.)

Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Daniel Randák, randak@prevent99.cz, 606515187

Lze kontaktovat přímo konkrétní zařízení:

KCP Strakonice: kcst@prevent99.cz; 383322357

KCP Prachatice: kcpt@prevent99.cz, 388310147

Doléčovací centrum PREVENT

Charakteristika provozu: Studenti se seznámí se strukturou organizace, filozofií následné péče, činností zařízení, cílovou skupinou programu atd. Nahlédnou do Operačního manuálu služby a Interních směrnic organizace. Student se také seznámí s právy a povinnostmi klientů, včetně sankcí.

Aktivity, kterých se může student zúčastnit:

· Prohlídka prostor

· Terapeutické skupiny - Tematická skupina a skupina Prevence relapsu

· Vstupní pohovory – jednání se žadatelem o službu

· Porada týmu a klientská intervize

· Testování na přítomnost návykových látek z moči a dechu

· Kontrola pracovních terapií

· Ranní hlášení klientů

· Kontrola režimu - za účelem kontroly abstinence, pořádku, šetření energií atd.

· Na požádání si stážista může udělat kazuistickou práci pro studijní účely (se souhlasem klienta a s vědomím terapeutického týmu)

Forma praxe: Studenti mohou plnit praxi blokově i průběžně, vždy záleží na domluvě s terapeutickým týmem. Minimální doba praxe je 1 den (8 hodin), maximální doba praxe je 1 měsíc (160 hodin).
Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Ing. Bc Jan Šnokhous (vedoucí DCP), snokhous@prevent99.cz, Bc. Martina Fürstová (kontaktní osoba pro praxe), furstova@prevent99.cz, 386 350 380

Jihočeský streetwork PREVENT

Charakteristika provozu:

· Terénní práce se závislými a závislostí ohroženými

· Seznámení s činností zařízení (Filozofie Harm reduction, poslání, cíle programu, cílové skupiny uživatelů, kapacita programu, poskytované služby, zásady minimálního bezpečí…)

· Aktivní vyhledávání a oslovování potenciálních klientů

· Student se účastní přímé práce v terénu, může vidět práci na malých městech či v krajském městě České Budějovice

· Kromě přímé práce s klientem je student také seznámen s vedením dokumentace

Forma praxe: Lze průběžně i v bloku. Min. 24 hodin, max. 120 hodin.

Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Kamil Podzimek, podzimek@prevent99.cz, 602570366

Další požadavky na studenta: Po absolvování stáže je student povinen napsat reflexi v rozsahu 1 A4 .

Poradna pro nelátkové závislosti PREVENT

Ambulantní léčba nelátkových závislostí – filozofická východiska, principy, cílová skupina, metody práce. Stěžejním obsahem je účast na skupinách pro hráče i pro osoby blízké, účast na poradách, přijímacích pohovorech. Dále je možné vidět finanční poradenství. Individuální psychoterapie a poradenství je k vidění pouze se souhlasem klienta, což není zcela běžné.

Forma praxe: Ideálně průběžně, ale možno i v bloku.

Minimální věk studenta: nespecifikováno
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo Mgr. Jiří Koreš, kores@prevent99.cz , 776432767

Další požadavky na studenta: Možnost docházet ve večerních hodinách.

PROGRESSIVE o.p.s.

Informace

PROGRESSIVE o.p.s.

Organizace nabízející především nízkoprahové harm reduction programy v Praze od roku 2003. Cílovou skupinou jsou nejčastěji problémové uživatelé návykových látek, experimentátoři a rodinní příslušníci.

www.progressive-os.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Kontaktní centrum STAGE 5

Charakteristika provozu: studenti jsou přítomni na službě v kontaktním centru. V prvních dnech se věnují studiu interních materiálů (operační manuál, zápisy ze služby, zápisy z poradenství, korespondence s klienty atd.). V dalších dnech zapojujeme studenta do běžného provozu (kontaktní práce, výměna injekčního materiálu, pokud je to možné účast na individuálním poradenství atd.).

Každému studentovi je přidělen garant z řad kmenových zaměstnanců, který ho celou praxí provází. Po ukončení stáže dostává stážista zpětnou vazbu od celého týmu STAGE 5 na poradě týmu.

Forma praxe: 5 dní x 8 hodin v časech 10:00-18:00 Po-Pá. Ideálně, když je těchto 5 služeb v rozmezí max. 14 dní
Minimální věk studenta: 20 let
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Koordinátorka stáží: Mgr. Kristýna Kinkalová, mail: kristyna.kinkalova@progressive-os.cz

Další požadavky na studenta: Před nástupem na stáž vyžadujeme komunikaci s koordinátorkou stáží, zaslání profesního CV a osobní schůzku.


Terénní program NO BIOHAZARD

Charakteristika provozu: Služby terénního programu jsou poskytovány 7x týdně včetně víkendů, v pondělky a středy navíc probíhají dvě paralelní služby. Jedna terénní služba trvá 6 hodin. Terénní program NO BIOHAZARD působí na těchto městských částech: 1, 2, 4, 5, 7, 8 v neposlední řadě Praha 14.
Studenti během praxe uvidí monitoring drogové scény, sběr použitých injekčních stříkaček na veřejných místech, kontaktování uživatelů nealkoholových drog, výměnný program (výměna použitých injekčních stříkaček za nové – sterilní, včetně distribuce dalšího zdravotnického materiálu, potřebného k bezpečné aplikaci), sociální práci a poradenství, zdravotní ošetření a poradenství, krizovou intervenci, motivační rozhovory, základní právní poradenství, individuální poradenství + kontinuální případovou práci s navázanými klienty, specifické poradenství ohledně rizikových aspektů užívání drog a rizikového životního stylu, doprovod klienta do zařízení následné péče, zhodnocení stavu a potřebnosti drogové služby.

Forma praxe: Praxe v terénním programu může mít krátkodobý charakter (do 40 hodin) či dlouhodobý charakter (nad 40 hodin). Se studentem se snažíme najít vhodné termíny pro obě strany. Stáž lze plnit průběžně či v bloku (ale vždy max. 3 terény za tebou).
Minimální věk studenta: 20 let
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Koordinátor stáží: Filip Tichý, DiS., filip.tichy@progressive-os.cz

Další požadavky na studenta: Před nástupem na stáž vyžadujeme komunikaci s koordinátorkou stáží, zaslání profesního CV a osobní schůzku.

Sdružení ozdravoven léčeben okresu Trutnov – RIAPS

Informace

Sdružení ozdravoven léčeben okresu Trutnov – RIAPS

Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb (RIAPS) jako organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, nezisková nestátní příspěvková organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj
Adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov
Budova je bezbariérová

Statutární zástupce SOL: PharmDr. Jana Třešňáková - ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201

SOL Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková

5 samostatných programů: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek s ambulantní a terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Stacionář pro duševně nemocné

www.riaps.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Ambulance adiktologie
Charakteristika provozu: diagnostika, individuální, skupinová a rodinná adiktologická terapie a doléčování osob závislých na alkoholu, jiných návykových látkách a dalších závislostí (hazardní hry…), substituční léčba osob závislých na opiátech
Forma praxe: lze plnit průběžně či v bloku
Minimální věk studenta: 21 let
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Ondřej Čalovka, ondrej.calovka@riaps.cz, tel.: 731 441 267


Kontaktní centrum a terénní služby
Charakteristika provozu: zdravotní a sociální nízkoprahové služby pro osoby závislé a závislostí ohrožené, ambulantní a terénní forma
Forma praxe: lze plnit průběžně či v bloku
Minimální věk studenta: 21 let
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Ondřej Čalovka, ondrej.calovka@riaps.cz, tel.: 731 441 267

SEMIRAMIS z.ú.

(logo organizace: v příloze mailu)

Informace

SEMIRAMIS z.ú.

SEMIRAMIS z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.
Praxe v oblasti drogových služeb nás naučila, že se vyplatí problémům předcházet a při jejich řešení věnovat pozornost jednotlivcům, rodinám i jejich okolí.

www.os-semiramis.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


K-centrum Mladá Boleslav
K-centrum Mladá Boleslav poskytuje stáže studentům VOŠ, VŠ a zaměstnancům pracujícím v příbuzných oborech. Jedná se o práci s uživateli drog - výměna, poradenství, testování.

Forma praxe: v bloku, minimálně 1 týden vcelku
Minimální věk studenta: 21 let
Poplatek za ubytování či stravu: bez poplatku

Další požadavky: před zahájením praxe nutné osobní setkání. Pro zaměstnance jiných zařízení lze dohodnout individuální podmínky.

Kontaktní údaje:

K-centrum Mladá Boleslav
Ptácká 162, 29301 Mladá Boleslav (mapa)
tel.: +420 724 290 697
e-mail: k-centrum-mb@os-semiramis.cz


Centrum primární prevence

Centrum primární prevence  - jedná se o dlouhodobou práci s dětmi od 4. do 9. třídy na základních školách Středočeského, Královéhradeckého a Pardubického kraje, předávání programu primární prevence rizikového chování v pozici lektora.
 

Forma praxe: dlouhodobá práce na DPP
Minimální věk studenta: 20 let
Další požadavky a informace: studium VŠ humanitního zaměření, jasný postoj k rizikovému chování, zájem o práci s dětmi, komunikativnost, flexibilita, spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost, zájem o další vzdělávání, práci v týmu, morální a trestní bezúhonnost, znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet).

Studenti jsou zaměstnání na DPP, plat 170,- Kč/hod. Výběrová řízení probíhají zpravidla každý rok v měsících červnu a červenci. Základní zaškolení (104 hodin + 3 hodiny náslech) nových pracovníků proběhne na přelomu měsíců srpna a září, poté začne samotná realizace programů dlouhodobé primární prevence rizikového chování na ZŠ.

Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. et Bc. Nikola Sodomková na tel. čísle +420 605 296 854 nebo emailu nikola.sodomkova@os-semiramis.cz.

WHITE LIGHT I, z.ú. (zapsaný ústav)

Informace

WHITE LIGHT I, z.ú. (zapsaný ústav)

V Ústeckém kraji provozujeme ucelené spektrum certifikovaných adiktologických služeb pro osoby ohrožené závislostmi, pomáháme jim při úzdravě a návratu do života.

www.wl1.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:

· Terapeutická komunita PRO LÉČBU OSOB SE ZÁVISLOSTMI v Mukařově (od r. 1996)

· Centrum následné péče v Ústí n. L. (od r. 2002)

· Kontaktní a poradenské centrum v Teplicích (od r. 2005)

· Terénní program Teplicko (od r. 2005)

· Kontaktní a poradenské centrum v Rumburku (od r. 2006)

· Terénní program Šluknovsko (od r. 2006)

· Adiktologická ambulance v Ústí n. L. (od r. 2014)

· Centrum primární prevence v Ústí n. L. (od r. 2016)


Terapeutická komunita PRO LÉČBU OSOB SE ZÁVISLOSTMI v Mukařově 53, okr. Litoměřice

Charakteristika provozu: Služba pobytové léčby osob s různými typy závislostí, délka programu je 6 – 8 měsíců, léčba klientů je rozdělena do 4 fází, které se liší mírou postupně přebírané odpovědnosti klientů za svoji léčbu i za ostatní klienty. Součástí programu léčby je skupinová, individuální a pracovní terapie s malou skupinou nejvýše 15 klientů, mužů i žen ve věku od 15 let, horní věková hranice není stanovena. Při práci v terapeutické komunitě jsou průběžně používány prvky sociálního učení ve skupině vrstevníků, po klientech je vyžadováno aktivní zapojení do stanovování individuálně specifických cílů jejich léčby a kroků k jejich dosažení. Ve skupině funguje samospráva klientů, klienti se podílejí na zajištění provozu celého domu. Studenti absolvují praxi ve dvou částech. V první části (2 dny) v roli klientů, s nimiž se účastní všech aktivit. V druhé části (3 dny) absolvují praxi v roli pomocných terapeutů, kteří „stínují“ terapeuty ve službě a mají možnost vyzkoušet si vedení dokumentace o klientech, stejně jako dílčích částí programu (např. edukační skupinu zaměřenou na prevenci relapsu, techniku, relaxaci, individuální pohovor s klientem – pro zpracování kazuistiky apod.).
Forma praxe: optimálně v bloku 5 pracovních dnů (po-pá), ale po dohodě lze praxi upravit dle situace a potřeb studenta (např. 2 víkendy), část praxe probíhá zážitkovou formou (student v roli klienta)
Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: od studentů adiktologie vybíráme pouze stravné 95,- Kč/ 1 den
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., tk@wl1.cz, 602 145 461

NÁSLEDNÁ PÉČE WHITE LIGHT I ÚSTÍ NAD LABEM

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v organizaci WHITE LIGHT I, z.ú., Pražská 166/47, Ústí nad Labem-Vaňov.

Student je seznámen s prostory, kde probíhají jednotlivé činnosti (terapeutická místnost pro IP, terapeutická místnost pro skupinové poradenství) a podporovaným bydlením, kde jsou pokoje pro klienty. Studentovi je přidělen vedoucí praxe, zúčastní se individuální i skupinové terapie s klienty následné péče. Seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, s fázemi následné péče, zúčastní se všech činností probíhajících ve službě. Vycházíme studentům vstříc při plnění jeho zadaných úkolů. Student je povinen dodržovat všechny předpisy organizace, se kterými je na začátku praxe seznámen.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta
Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.

Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Bronislava Marko (marko@wl1.cz), tel.: 602 378 312


AMBULANTNÍ LÉČBA A PORADENSTVÍ WHITE LIGHT I ÚSTÍ NAD LABEM

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v organizaci WHITE LIGHT I, z.ú., Pražská 166/47, Ústí nad Labem-Vaňov.

Student je seznámen s prostory, kde jsou vykonávány jednotlivé činnosti (terapeutická místnost pro IP, terapeutická místnost pro skupinové poradenství). Studentovi je přidělen vedoucí praxe, zúčastní se individuální i skupinové terapie s klienty ambulantní léčby a poradenství. Seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, s fázemi ambulantní léčby a poradenství, zúčastní se všech činností probíhajících ve službě. Vycházíme studentům vstříc při plnění jejich zadaných úkolů. Student je povinen dodržovat všechny předpisy organizace, se kterými je na začátku praxe seznámen.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Bronislava Marko (marko@wl1.cz), tel.: 602 378 312


KONTAKTNÍ CENTRUM WHITE LIGHT I V TEPLICÍCH

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v prostorách KC WHITE LIGHT I, Doubravská 122/5, Teplice

Student je seznámen s prostory, kde jsou vykonávány jednotlivé činnosti (služby harm reduction – výměnný program, sběr a odborná likvidaci použitých injekčních stříkaček, základní zdravotní ošetření, kontaktní práce v kontaktní místnosti, sociálně právní poradenství, sociální terapie a sociální práce, strukturované poradenství, motivační trénink, prevence relapsu, poradenství pro rodiče, krátkodobé a krizové intervence, potravinový servis, testování na přítomnost drog v těle a těhotenské testování, hygienický servis, sociální šatník, sociální asistence, zprostředkování léčby…)

Studentovi je přidělen vedoucí praxe, seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, předpisy organizace.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: nestanoven
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Oto Kovanda (kovanda@wl1.cz), tel.: 602 414 911

TERÉNNÍ PROGRAM WHITE LIGHT I TEPLICKO

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v prostorách KC WHITE LIGHT I, Doubravská 122/5, Teplice

Student je seznámen se zázemím TP a jednotlivými lokalitami, kde TP probíhá a kde jsou vykonávány jednotlivé činnosti (služby harm reduction – výměnný program, sběr a odborná likvidaci použitých injekčních stříkaček, základní zdravotní ošetření, sociálně právní poradenství, sociální terapie a sociální práce, sociální a zdravotní poradenství, zprostředkování testování infekcí v KC, krátkodobé a krizové intervence, sociální asistence, poskytování informací…)

Studentovi je přidělen vedoucí praxe, seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, předpisy organizace.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: nestanoven
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Mgr. Oto Kovanda (kovanda@wl1.cz), tel.: 602 414 911

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ CENTRUM WHITE LIGHT I V RUMBURKU

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v prostorách KC WHITE LIGHT I, tř.9.května 1127/25, Rumburk

Student je seznámen s prostory, kde jsou vykonávány jednotlivé činnosti (služby harm reduction – výměnný program, sběr a odborná likvidaci použitých injekčních stříkaček, základní zdravotní ošetření, kontaktní práce v kontaktní místnosti, sociálně právní poradenství, sociální terapie a sociální práce, strukturované poradenství, motivační trénink, prevence relapsu, poradenství pro rodiče, krátkodobé a krizové intervence, potravinový servis, testování na přítomnost drog v těle a těhotenské testování, hygienický servis, sociální šatník, sociální asistence, zprostředkování léčby…)

Studentovi je přidělen vedoucí praxe, seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, předpisy organizace.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: nestanoven
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Vít Jelínek (jelínek@wl1.cz), tel.: 602 195 104

TERÉNNÍ PROGRAM WHITE LIGHT I ŠLUKNOVSKO

  1. Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v prostorách KC WHITE LIGHT I, tř.9.května 1127/25, Rumburk

Student je seznámen se zázemím TP a jednotlivými lokalitami, kde TP probíhá a kde jsou vykonávány jednotlivé činnosti (služby harm reduction – výměnný program, sběr a odborná likvidaci použitých injekčních stříkaček, základní zdravotní ošetření, sociálně právní poradenství, sociální terapie a sociální práce, sociální a zdravotní poradenství, zprostředkování testování infekcí v KC, krátkodobé a krizové intervence, sociální asistence, poskytování informací…)

Studentovi je přidělen vedoucí praxe, seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, předpisy organizace.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: nestanoven
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Vít Jelínek (jelínek@wl1.cz), tel.: 602 195 104

CENTRUM PRIMÁRNÍ PREVENCE WHITE LIGHT I ÚSTÍ NAD LABEM

Charakteristika provozu: Praxe je vykonávána v organizaci WHITE LIGHT I, z.ú., Pražská 166/47, Ústí nad Labem-Vaňov

Student je seznámen s prostory, které tvoří zázemí programu. Dle domluvy je možné zúčastnit se bloku PP přímo na školách (pokud bude souhlasit příslušná škola). Studentovi je přidělen vedoucí praxe, seznámí se s dokumentací a operačním manuálem služby, předpisy organizace.

CPP realizuje prevenci hazardního hráčství, kouření a užívání alkoholu pro žáky a studenty škol ve městě Ústí nad Labem a v dalších městech Ústeckého kraje – formou 90 min. interaktivních setkání s menšími skupinami žáků, tematicky zaměřených na různé typy rizikového chování.

Forma praxe: lze plnit průběžně/ v bloku dle potřeb studenta

Minimální věk studenta: 18 let
Poplatek za ubytování či stravu: Poplatek není stanoven, organizace ubytování a stravu nezajišťujeme.
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Bc. Bronislava Marko (marko@wl1.cz), tel.: 602 378 312

REMEDIS, s.r.o.

Informace

REMEDIS, s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje komplexní ambulantní péči v oborech vnitřní lékařství, gastroenterologie, hepatologie, psychiatrie, klinická psychologie, adiktologie, gynekologie, diabetologie, praktické lékařství, RTG, ambulantní chirurgie, ortopedie a klinická farmacie. Péče v zařízení je založena na celostním přístupu a multidisciplinární spolupráci týmu odborníků. Na oddělení Adiktologie poskytujeme dvě adiktologické služby – substituční program a adiktologickou ambulanci. Na jednom místě je pro uživatele návykových látek poskytována péče adiktologická, psychiatrická, psychologická, sociální i somatická, zejména pak léčba somatických komplikací závislosti. Posláním služby je omezení zdravotních, psychických a sociálních rizik spojených s užíváním návykových látek s cílem stabilizace pacienta a/nebo dosažení abstinence.

www.remedis.cz

Praxi je možné absolvovat v těchto provozech:


Substituční program

Charakteristika provozu: Dvě modality: substituční léčba metadonem (kapacitně omezený program 30 pacientů), a SL preparáty s buprenorfinem (dlouhodobě kolem 250 pacientů). Intervence: základní vstupní diagnostika; zhodnocení indikačních kritérií; určení (příp. změny) denní dávky (dle doporučených dávkových schémat); stanovení léčebného režimu; související procedury (nutná zdravotní vyšetření, vč. např. pravidelných EKG v průběhu substituční léčby metadonem); pravidelné toxikologie - screeningové testy; alkotest; těhotenské testy; dokumentace a administrativa spojená s poskytováním služby; motivační rozhovory (prevence relapsu, harm reduction témata); strukturovaná režimová opatření; evaluace služby; výkaznictví.

Forma praxe: 5 dní x 8 hodin, ideálně v bloku
Minimální věk studenta: není stanoven
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme, bez poplatku
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Koordinátorka stáží: PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD., tel. 226 216 200, e-mail: vavrincikova@remedis.cz

Adiktologická ambulance

Charakteristika provozu: Individuální práce zahrnující všechny základní intervence (krizová intervence, individuální adiktologická terapie, rodinná adiktologická terapie a poradenství); screeningové testování na přítomnost návykových látek, konzultační a poradenský servis, edukace, strukturované programy pro specifické skupiny uživatelů NL: např. těhotné uživatelky, rodiče s dětmi, klienty s fixací na jehlu, pacienty s virovou hepatitidou apod.; základní diagnostika a krátká intervence: screeningové vyšetření, motivační práce, minimalizace rizik a škod, vyhledání návazné zdravotní nebo sociální služby; komplexní diagnostika a case management: komplexní diagnostické zhodnocení vývoje a závažnosti stavu pacienta a následná individuální případová práce (vytvoření terapeutického plánu na základě individuálních potřeb a spolupráce s návaznými specializovanými službami); sociální poradenství: individuální plánování, podpora stabilizace a zlepšení sociálních vztahů;

arteterapie; a pomoc blízkým osobám.

Forma praxe: 5 dní x 8 hodin, ideálně v bloku
Minimální věk studenta: není stanoven
Poplatek za ubytování či stravu: neposkytujeme, bez poplatku
Kontaktní osoba (e-mail, telefonní číslo): Koordinátor stáží: PhDr. Lenka Vavrinčíková, PhD., tel. 226 216 200, e-mail: vavrincikova@remedis.cz

Praxe je možné plnit také v organizacích a všech jejich provozech:

11) Magdaléna, o.p.s.

12) SANANIM, z.ú.

13) Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

14) Spolek Ulice Plzeň

15) Společnost Podané ruce

V případě nejasnosti či potřeby konzultace v oblasti praxí kontaktujte garantku praxí, Mgr. et Mgr. Amalii Lososovou, Ph.D. na e-mailu: amalie.pavlovska@lf1.cuni.cz.