1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 24.05.2021

Obhájené bakalářské a diplomové práce

Univerzita Karlova nabízí volně přístupný Digitální repozitář: Přehled kvalifikačních prací Kliniky adiktologie 1. LF.

Tento repozitář zároveň umožňuje výsledky vyhledávání dále zpřesňovat, a to zejména využitím rozsáhlých možností dalšího filtrování („Zobrazit pokročilé filtry“ pod vyhledávacím polem):

Název (česky i cizojazyčně, pokud má práce cizojazyčný název), Autor, Vedoucí práce, Fakulta, Typ práce, VŠKP DID (identifikátor práce v SIS), Součást fakulty (např. ústav, klinika, katedra), Datum obhajoby, Hodnocení práce, Datum publikování, Předmět (klíčová slova), Jazyk