1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 23.03.2020

Aktuální informace SZZK - v období nouzového stavu

– Termíny odevzdání podkladů pro červnové státní závěrečné zkoušky z adiktologie, tak jak jsou uvedeny v aktuální excelové tabulce, zatím platí.

– Odevzdávání prací do uvedeného data bude probíhat POUZE elektronicky – tj. vložením do SiSu a odesláním na e-mail michaela.malinova@lf1.cuni.cz

– Dokumenty, které se k práci přikládají, budou studenti zasílat e-mailem naskenované.

– Studentům v tuto chvíli doporučujeme, aby se ke státnicím normálně chystali, i s kvalifikační prací, i s učivem, dopadne to tak, jak situace dovolí, s tím, že o eventuálních změnách termínů či technických opatřeních budeme informovat okamžitě.

– Platí, že štěstí přeje připraveným. Máte-li nějaké konkrétní překážky, které už teď vidíte jako limitující pro svou přípravu, napište na výše uvedený e-mail, samozřejmě se všichni budeme snažit, aby řešení byla pro studenty schůdná.

Tyto informace jsou platné ke dni 23. 3. 2020. V závislosti na vývoji situace může dojít ke změnám. Sledujte prosím web 1. LF UK a web adiktologie.

Máte-li dotaz, pište na výše uvedený e-mail.

zouharova 13.03.2020

Státní závěrečné zkoušky z adiktologie 2020/2021

Stanovená rozmezí pro BC i nMGR studium:

Červen 2020: 8.–21.6.2020

Září 2020: 30.8.–9.9. 2020

Leden 2021: 25. 1. - 5. 2. 2021

Zpřesněné termíny budou vyvěšeny vždy 3 týdny před konáním SZZK, studenti budou vyzváni k přihlášení se v SIS ke zkoušce a k obhajobě.

Podrobné termíny a potřebné dokumenty jsou ke stažení v excelu.

Informace ke státním závěrečným zkouškám pro magisterské studium

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem  celkem 3 otázky: po jedné z okruhů 1 a 2 a jednu otázku z okruhu 3 nebo 4.

 

39Soubory ke stažení


Státnicové otázky


Státnicové otázky: modelové případy


Manuál pro psaní závěrečných prací


Formulář | Souhlas se zveřejňováním kvalifikačních prací