1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 10.10.2023

Státní závěrečné zkoušky z adiktologie 2023/2024

Stanovená rozmezí pro BC i nMGR studium:

Leden 2024: 22.1.- 25.1.2024

Červen 2024: 17.6.-20.6. 2024

Září 2024: 9.9.-12.9.2024

Podklady k SZZK se odevzdávají pouze elektronicky. Zašlete prosím v řádném termínu kvalifikační práci a přílohy dle vyvěšeného excelu na emailové adresy michaela.malinova@lf1.cuni cz a barbora.zouharova@lf1.cuni.cz.
Zároveň práci vložte do SIS, dle návodu uvedeného v Protokolu o úplnosti BC resp. nMGR práce.
Máte-li dotazy, prosím pište. Sledujte web 1. LF UK a Kliniky adiktologie

Zpřesněné termíny budou vyvěšeny vždy 3 týdny před konáním SZZK, studenti budou vyzváni k přihlášení se v SIS ke zkoušce a k obhajobě.

Podrobné termíny a potřebné dokumenty jsou ke stažení v excelu.

zouharova 27.07.2021

Okruhy otázek ke státním závěrečným zkouškám pro magisterské studium

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM ADIKTOLOGIE, OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍM ZÁVĚREČNÝM ZKOUŠKÁM (2012_01_30)


ZKUŠEBNÍ OTÁZKY/OKRUHY PRO SZZk nMAdi 

pro studenty, kteří začali studovat v akademickém školním roce 2019/2020 a absolvují v závěru akademického školního roku 2020/2021

Informace ke státním závěrečným zkouškám pro magisterské studium

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem  celkem 3 otázky: po jedné z okruhů 1 a 2 a jednu otázku z okruhu 3 nebo 4.

 

39Soubory ke stažení


Státnicové otázky


Nové státnicové otázky.


Státnicové otázky: modelové případy


Manuál pro psaní závěrečných prací


Formulář | Souhlas se zveřejňováním kvalifikačních prací