1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
21.01.2019

Zahraniční spolupráce

Na poli vzdělávání spolupracuje Klinika adiktologie také se zahraničními univerzitami, vědecko-výzkumnými centry a institucemi zabývajícími se mapováním drogové situace.

V rámci organizace letních škol se aktuálně jedná např. o European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE), Union Alternative Georgia – Addiction Research Center.

Z vysokoškolských institucí jsou to v současnosti University of Ghent, University of Stirling, Ilia State University, Leeds Metropolitan University, Hogeschool Van Amsterdam (Amsterdam University of Applied Sciences), The University of Barcelona.