1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
22.03.2019

Programy minimalizace rizik a škod

Programy minimalizace rizik a škod tvoří nedílnou součást specializované adiktologické péče v České republice a zahrnují aktivity od minimalizace rizik a škod spojených s užíváním tabáku a alkoholu až po specializované programy pro injekční uživatele drog. Programy jsou integrovány do širšího systému specializované ambulantní péče pro uživatele návykových látek.