1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
21.01.2019

Výukové a studijní texty pro studenty magisterského studia oboru adiktologie

První pomoc při předávkování

Manuál kódování mediálních sdelení o návykových látkách a tématech s nimi spojených

Manual for Coding of Media Messages on Addictive Substances and Related Issues

Hraniční možnosti z hlediska drogových deliktů

Co je Harn Reduction?

Kokain – úvod

Kokain – charakteristika – farmakologie

Kokain - epidemiologie

Kokain - účinky

Kokain - uživatelé, užívání

Kokain - prevence, léčba

Kokain - regulace

Těkavé látky - úvod

Těkavé látky - charakteristika

Těkavé látky - epidemiologie

Těkavé látky - účinky, užívání a uživatelé

Těkavé látky - prevence, léčba

Těkavé látky - regulace

Taneční drogy - úvod

Taneční drogy - charakteristika

Taneční drogy - epidemiologie

Taneční drogy - účinky

Taneční drogy - uživatelé

Taneční drogy - prevence, léčba

Alkohol - úvod

Alkohol - charakteristika

Alkohol - epidemiologie

Alkohol - účinky

Alkohol - užívání

Alkohol - prevence, léčba

Alkohol - regulace

Opiáty - charakteristika

Opiáty - epidemiologie

Opiáty - regulace

Halucinogeny - účinky

Nelátkové závislosti - behaviorální závislosti

Nelátkové závislosti - workoholismus

Nelátkové závislosti - závislost na internetu

Nelátkové závislosti - patologické hráčství

Halucinogény - úvod, léčba

Halucinogény - uživatelé

Opiáty - uživatelé

Vybrané teoretické aspekty provádění školních studií v adiktologii

Školní studie: Vybrané ukázky školních studií provedených v ČR metody

Teoretická východiska aplikace kvalitativních metod v moderním

Praktické ukázky aplikace kvalitativních metod v adiktologickém výzkumu

Provádění a hodnocení case managementu pro uživatele návykových látek s komplexními a mnohočetnými problémy

Cybersex

Pracovní listy - Case management -01

Pracovní listy - Case management - 02

Pracovní listy - Case management - 03

Pracovní listy - Case management - 04

Pracovní listy - Case management - 05

Pracovní listy - Case management - 06

Pracovní listy - Case management - 07

Pracovní listy - Case management - 08

Management adiktologických služeb: část nestátní neziskové organizace

Veřejnozdravotní intervence v praxi I.

Veřejnozdravotní intervence v praxi II

Case management - diagnostika

Psychoterapie 1: Obecná psychoterapie

Psychoterapie 2: Speciální psychoterapie

Drogy v umění

Drogy ve filmu

Etnické minority v kontextu drogových služeb

Metodologie kvantitativního výzkumu

Mýty o drogách

Současné trendy v Harm Reduction

Systém kontroly drog

Vybrané kapitoly klinické adiktologie III: rodinná terapie v adiktologii

Vývojová psychopatologie

Vývojová psychopatologie II

Zdravotnictví a ekonomika

Základy statistické analýzy dat

Manuál praxí

Interní hodnocení

Přednáška "Užívání návykových látek: aktuální trendy, výzkum, souvislosti"

124 - Pripravny kurz na prijimacky

126 - Harm_reduction_na_Slovensku_prednaska

127_interní_vzdělávání

128 - Cerveny dvur

129 - Havlickov Brod

130 - Podané ruce 1

130 - Podané ruce 2

131 - Semiramis