1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (1)

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známky 1-5 s možností vyjádření se u některých otázek.

16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (3)

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím 3 až 5položkových hodnotících škál, dichotomických otázek i otevřených otázek.

16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení dlouhodobého vzdělávacího kurzu (2)

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu prostřednictvím uzavřených otázek – 3položková škála, dichotomické otázky (ano/ne), otevřené otázky.

16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (1)

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci kvantitativních (hodnotící škála od 1 do 5) i kvalitativních ukazatelů (otevřených otázek).

16.01.2019

Evaluační nástroj pro hodnocení vzdělávacího kurzu nebo preventivního programu

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci udělení známek, ale především formou otevřených otázek.

16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení krátkodobého vzdělávacího kurzu/semináře (2)

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci výběru z možností odpovědi a jedné otevřené a polootevřené otázky.

16.01.2019

Evaluační nástroj pro průběžnou evaluaci Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Dotazník je určen pro průběžnou evaluaci podávanou účastníky Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Dotazník mapuje spokojenost s materiálně-technickým zabezpečením kurzu, dále se zabývá osobou lektora, reflektuje celkový dojem ze setkání a užitečnost nabytých informací a dovedností, stejně jako možnost bližšího poznání sebe sama.

16.01.2019

Evaluační nástroj pro rámcové hodnocení efektivity Specializačního studia pro školní metodiky prevence

Dotazník je určen pro frekventanty Specializačního studia pro školní metodiky prevence. Jde o evaluační dotazník, který slouží k vyhodnocení efektivity celého vzdělávacího cyklu.

16.01.2019

Evaluační nástroj pro hodnocení kurzu lektorem/lektory

Dotazník je zaměřen na hodnocení kurzu lektorem. Postihuje oblast materiálně-technického zázemí včetně učebních pomůcek, chování a projevů účastníků kurzu (aktivita/pasivita, spolupráce) a dále splnění stanovených cílů výuky.

16.01.2019

Evaluační dotazník pro hodnocení výjezdního vzdělávacího kurzu/semináře

Dotazník je určen k hodnocení vzdělávacího kurzu za pomoci „známkování“, otevřených i polouzavřených i otevřených otázek.

16.01.2019

Nástroje pro hodnocení vzdělávacích aktivit

Stejně tak jako provádění evaluace preventivních aktivit realizovaných pro děti a dospívající, je důležité umět vyhodnotit vzdělávací aktivitu, v níž se frekventanti školí pro konkrétní preventivní intervence, programy a metodiky. Zpětné vazby od frekventantů mohou poskytnout cenné impulsy pro rekonstrukci a inovaci těchto kurzů. Provádění pravidelné evaluace je významné nejen pro udržení vysoké úrovně vzdělávacích aktivit, ale také vzhledem k reflektování praktických potřeb účastníků a pro zapojování vhodných lektorů.