1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.04.2024

PEACHD - Piloting European Action on Cancer Health Determinants

Název projektu: PEACHD - Pilotní projekt evropské akce zaměřené na zdravotní determinanty rakoviny|Číslo projektu: EU4H-2022-PJ-3 |Řešitel projektu: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
| Zadavatel: | Doba řešení: 

zouharova 12.05.2023

Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities (ETHICS)

Název projektu: Responsible Conduct of Research - Research Integrity and Ethics in Georgian Universities (ETHICS)  |Číslo projektu: 101082546 — ETHICS — ERASMUS-EDU-2022-CBHE |Řešitel projektu: Mgr. Prof. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
| Zadavatel: European Education and Culture Executive Agency (EACEA)| Doba řešení: 1.2.2023 – 31.1.2027

zouharova 15.03.2023

Professionalising workforce in specialised drug services in European countries: quality implicates safety and effectiveness (WAVE)

Název projektu: Professionalising workforce in specialised drug services in European countries: quality implicates safety and effectiveness (WAVE)  |Číslo projektu: 101045870 — WAVE — JUST-2020-AG-DRUGS |Řešitel projektu: Mgr. Anna Volfová, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze
| Zadavatel: European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives| Doba řešení: 1.1.2022 – 31.12.2023

zouharova 15.03.2023

Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi

Název projektu: Rozvoj intervenčního programu pro děti/rodiče ohrožené nadměrným a problémovým používáním technologií a technologickými závislostmi  |Řešitel projektu: Mgr.Lenka Šťastná, Ph.D.  Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Poskytovatel: Nadace SIRIUS| Doba řešení: 1.9.2022-31.8.2024

 

zouharova 08.01.2024

Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce

Název projektu:  Projekt RUK: Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce. Dílčí projekt 1. LF: Podpora strukturních potřeb inovací výuky a zavedení systémových nástrojů na LF1. Podprojekt KAD: Inovace výuky sociálně-vědních oborů v adiktologii

Řešitel projektu: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: MSMT| Číslo projektu: OPVVV CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362| Doba řešení: 1. 6. 2017–31. 12. 2021.

zouharova 02.11.2021

Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

Název projektu:  Vývoj a pilotní ověření regionálního vzdělávacího modulu prevence duševního onemocnění dětí a dospívajících s důrazem na rizikové chování

Development and Implementation of a Pilot Community-based Prevention Programme, with Emphasis on the Risk Behaviour of Children and Youth

Řešitel projektu: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo financí ČR| Číslo projektu: ZD-ZDOVA1-012| Doba řešení: 03/2021 – 01/2024

zouharova 13.04.2022

Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné

Název projektu:  Podpora nových služeb v péči o duševně nemocné| Řešitel projektu: MUDr. Kateřina Jandečková, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR| Číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008217| Doba řešení: 1.4. 2021 – 30.9.2022

zouharova 25.08.2022

Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku

Název projektu:  Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku | Řešitel projektu: Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky | Číslo projektu: AA-01-20| Doba řešení: 1.1.2020 – 31. 12. 2020

zouharova 17.07.2023

Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction in the EU (FENIQS-EU)

Název projektu:  Further Enhancing the Implementation of Quality Standards in drug demand reduction in the EU (FENIQS-EU) | Řešitel projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives | Číslo projektu: 957826 — FENIQS-EU — JUST-2019-AG-DRUGS| Doba řešení: 1. 4. 2021 – 31. 3. 2023

zouharova 14.04.2021

Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action — IMPRESA

Název projektu: Implementing Methamphetamine Prevention Strategies into Action — IMPRESA | Řešitel projektu: Mgr. Benjamin Petruželka, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Union’s Justice Programme – Drugs Policy Initiatives| Číslo projektu: 957715 – IMPRESA – JUST-2019-AG-DRUGS | Doba řešení: 1.1. 2021– 31. 12. 2022

zouharova 18.02.2022

Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalita

Název projektu: Pacienti s diagnózou závislosti na návykových látkách v České republice: trajektorie a participace v léčbě, komorbidita a mortalita | Řešitel projektu: Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Číslo projektu: NU20-09-00066 | Doba řešení: 2020-2024

zouharova 28.07.2020

Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě

Název projektu: Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě | Řešitel projektu: Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Číslo projektu: AZV – 16 28157A | Doba řešení: 2016–2019

zouharova 11.05.2022

Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR

Název projektu: Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR| Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | Číslo projektu: PRCH-IP-0070/2019  | Doba řešení: 2016–2019

zouharova 15.03.2023

Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování| Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489| Doba řešení: 1. 9. 2017–30. 9. 2022

zouharova 16.05.2022

Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR

Název projektu: Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR| Řešitel projektu: Doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-86-19 | Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

zouharova 18.02.2020

Rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ

Název projektu: Rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ | Řešitel projektu: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: Rozhodnutí č. OZS/45/4141/2018 | Doba řešení: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2018

zouharova 18.02.2020

Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol

Název projektu: Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol | Řešitel projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze  | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: Rozhodnutí č. OZS/65a/4141/2017 | Doba řešení: 1. 8. 2017–31. 12. 2017

zouharova 18.02.2020

Komplexní mapování připravenosti oblastí harm reduction a léčby na výzkum efektivity farmakoterapie a případné zavádění farmakoterapie závislosti na metamfetaminu v České republice

Název projektu: Komplexní mapování připravenosti oblastí harm reduction a léčby na výzkum efektivity farmakoterapie a případné zavádění farmakoterapie závislosti na metamfetaminu v České republice | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-70-16 | Doba řešení: 2017–2018

zouharova 18.02.2020

Adaptace a pilotní ověření funkčnosti a uživatelské přívětivosti online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku

Název projektu: Adaptace a pilotní ověření funkčnosti a uživatelské přívětivosti online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku | Řešitel projektu: Mgr. Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-71-16 | Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

zouharova 18.02.2020

Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy

Název projektu: Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Commission Justice Programme | Číslo projektu: JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8513 | Doba řešení: 2016 - 2019

zouharova 18.02.2020

Implementing a Prevention Training Curriculum in Europe: Adaptation And Piloting (UPC Adapt)

Název projektu: Implementing a Prevention Training Curriculum in Europe: Adaptation And Piloting (UPC Adapt)| Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Commission | Číslo projektu: HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8863 | Doba řešení: 1. 1. 2017–31. 12. 2018

zouharova 18.02.2020

Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu

Název projektu: Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky  | Číslo projektu: 16-15771S | Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

zouharova 18.02.2020

New Psychoactive Substances among Problem Drug Users – Towards Effective and Comprehensive Health Responses in Europe

Název projektu: New Psychoactive Substances among Problem Drug Users – Towards Effective and Comprehensive Health Responses in Europe| Řešitel projektu: Dr. Jean-Paul Grund, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Commission, Directorate-General Justice | Číslo projektu: JUST/2013/DPIP/AG/4774 | Doba řešení: 3/2014–2/2016

zouharova 18.02.2020

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Název projektu: Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu: 13-23290S | Doba řešení: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015

zouharova 12.03.2020

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II)

Název projektu: Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II) | Řešitel projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze  | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

CZ.1.07/1.1.00/53.0017 A-70-16 | Doba řešení:  9/2014–07/2015

zouharova 18.02.2020

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I)

Název projektu: Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I) | Řešitel projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0205 | Doba řešení: 10/2009 - 9/2012

zouharova 28.01.2020

Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii

Název projektu: Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 07/2015/06 | Doba řešení: 1. 1. 2015 – 30.6.2016

zouharova 28.01.2020

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

Název projektu: Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III | Číslo projektu: NT14064 | Doba řešení:1. 5. 2013–31. 12. 2015

zouharova 28.01.2020

LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek

Název projektu: LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek (A local approach towards the reduction of psychoactive substance use) | Řešitel: Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská komise (DPIP projekt) | Číslo projektu: JUST/2012/DPIP/AG/3600 | Doba řešení: 1. 3. 2013–28. 2. 2015

zouharova 28.01.2020

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Název projektu: Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 07/2013/01 | Doba řešení:1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

20.11.2019

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Název projektu: Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dotační titul Bilaterální projekty ZRS ČR realizované v zahraničí | Číslo projektu: 07/2012/07 | Doba řešení: 1. 6. 2012 - 31. 12. 2012

zouharova 28.01.2020

Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj – odpovědi na budoucí výzvy

Název projektu: Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj – odpovědi na budoucí výzvy | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze | Zadavatel: Stichting Trimbos-Institut | Číslo projektu: HOME/2009/ISEC/022-JUST-C4 | Doba řešení: 1. 9. 2011–1. 9. 2012

zouharova 28.01.2020

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Název projektu: Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 21/2011/03 | Doba řešení: 1. 9. 2011–31. 12. 2011
zouharova 28.01.2020

Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky

Název projektu: Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky "New methodological tools for policy and programme evaluation" | Řešitel: Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská Unie – program Spravedlnost | Číslo projektu: JUST/2010/DPIP/AG/1410 | Doba řešení: 1. 3. 2011 - 28. 2. 2013

zouharova 28.01.2020

Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP)

Název projektu: Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP) | Řešitel: JUDr. Michaela Štefunková, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) | Číslo projektu: 2009 12 12 | Doba řešení: 2010–2013


zouharova 28.01.2020

Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami

Název projektu: Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami (European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems) | Řešitel: MUDr. Ladislav Csémy, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská komise (DPIP) | Číslo projektu: JLS/DPIP/2008-2/112 | Doba řešení: 1. 1. 2010–31.12. 2012

zouharova 28.01.2020

Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky

Název projektu:  Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky (Marijuana Markets in the Czech Republic – Evaluating Different Drug Policy Approaches) | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK | Zadavatel:  Foundation Open Society Institute (OSI - ZUG), Global Drug Policy Programme; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislostí | Číslo projektu: B0094 | Doba řešení: 2009–2012

 

zouharova 28.01.2020

Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007

Název projektu: Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007 | Řešitel:  MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Číslo projektu:  NS10034-4/2008 | Doba řešení:  1. 7. 2008 - 31. 12. 2011

zouharova 28.01.2020

Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice

Název projektu: Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice | Řešitel: Prof. PhDr. M. Miovský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Grantová podpora: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: NR/9447-2/2007 | Doba řešení: 1. 1. 2007–31. 12. 2008

zouharova 28.01.2020

Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy

Název projektu:  Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy | Řešitel:  Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel:  Grantová agentura České republiky | Číslo projektu:  GA406/07/0541 | Doba řešení:  1. 1. 2007–31. 12. 2009

zouharova 28.01.2020

Vývoj a ověření metodiky evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek

Název projektu: VÝVOJ A OVĚŘENÍ METODIKY EVALUACE KOMUNITNÍHO TYPU PRIMÁRNĚ-PREVENTIVNÍHO PROGRAMU UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu:  406/04/P250 | Doba řešení:  2004–2006

zouharova 28.01.2020

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Řešitel: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost | Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00111 | Doba řešení: 1. 6. 2009–31. 5. 2012

zouharova 28.01.2020

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

Název projektu: Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha | Řešitel: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/31484 | Doba řešení: 1. 1. 2009–31. 12. 2010

zouharova 28.01.2020

Další profesní vzdělávání pracovníků v adikologickém výzkumu

Název projektu: Další profesní vzdělávání pracovníků v adikologickém výzkumu | Řešitel: Mgr. Kateřina Grohmannová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31458 | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Doba řešení: 1. 1. 2009–30. 6. 2011

 

zouharova 28.01.2020

Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Název projektu: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/31430 | Doba realizace: 1. 1. 2009–31. 12. 2010