1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v PrazeKlinika Adiktologie
ksuchova 10.01.2020

Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě

Název projektu: Kohorta žen užívajících metamfetamin, heroin a žen v opiátové substituci během těhotenství: neonatální a dlouhodobé následky pro dítě | Řešitel projektu: Doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Číslo projektu: AZV – 16 28157A | Doba řešení: 2016–2019

ksuchova 10.01.2020

Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR

Název projektu: Podpora implementace, evaluace a správa on-line systému evidence preventivních aktivit ve školách a zpracování výstupů v ČR | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | Číslo projektu: PRCH-IP-0070/2019 | Doba řešení: 2016–2019

ksuchova 10.01.2020

Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování

Název projektu: Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování | Řešitel projektu:  Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | Číslo projektu:  CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002489 | Doba řešení:  1. 9. 2017–30. 9. 2022

ksuchova 19.11.2019

Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR

Název projektu: Ekonomická kvantifikace společenských nákladů užívání alkoholu, tabáku a nelegálních drog v podmínkách ČR | Řešitel projektu: Doc. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D., MBA, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-86-19 | Doba řešení: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

ksuchova 22.10.2019

Rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ

Název projektu: Rozvoj aktivit Centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ | Řešitel projektu: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: Rozhodnutí č. OZS/45/4141/2018 | Doba řešení: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2018

ksuchova 25.11.2019

Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol

Název projektu: Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol | Řešitel projektu: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: Rozhodnutí č. OZS/65a/4141/2017 | Doba řešení: 1. 8. 2017–31. 12. 2017

ksuchova 20.11.2019

Komplexní mapování připravenosti oblastí harm reduction a léčby na výzkum efektivity farmakoterapie a případné zavádění farmakoterapie závislosti na metamfetaminu v České republice

Název projektu: Komplexní mapování připravenosti oblastí harm reduction a léčby na výzkum efektivity farmakoterapie a případné zavádění farmakoterapie závislosti na metamfetaminu v České republice | Řešitel projektu: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-70-16 | Doba řešení: 2017–2018

ksuchova 15.10.2019

Adaptace a pilotní ověření funkčnosti a uživatelské přívětivosti online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku

Název projektu: Adaptace a pilotní ověření funkčnosti a uživatelské přívětivosti online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku | Řešitel projektu: Mgr. Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Úřad vlády České republiky | Číslo projektu: A-71-16 | Doba řešení: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

ksuchova 20.11.2019

Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy

Název projektu:  Stop sexuálnímu násilí – trénink personálu v oblasti prevence sexuálního násilí: vývoj preventivních a manažerských strategií v prostředí noční zábavy | Řešitel projektu:  Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel:  European Commission Justice Programme   Číslo projektu:  JUST/2015/RDAP/AG/SEXV/8513 | Doba řešení:  2016 - 2019

ksuchova 20.11.2019

Implementing a Prevention Training Curriculum in Europe: Adaptation And Piloting (UPC Adapt)

Název projektu: Implementing a Prevention Training Curriculum in Europe: Adaptation And Piloting (UPC Adapt) | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Commission | Číslo projektu: HOME/2015/JDRU/AG/DRUG/8863 | Doba řešení: 1. 1. 2017–31. 12. 2018

ksuchova 20.11.2019

Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu

Název projektu: Randomizovaná kontrolovaná studie dvou univerzálních preventivních intervencí zaměřených na alkohol, tabák a marihuanu | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu: 16-15771S | Doba řešení: 1. 1. 2016 – 31. 12. 2017

ksuchova 20.11.2019

New Psychoactive Substances among Problem Drug Users – Towards Effective and Comprehensive Health Responses in Europe

Název projektu: New Psychoactive Substances among Problem Drug Users – Towards Effective and Comprehensive Health Responses in Europe | Řešitel projektu: Dr. Jean-Paul Grund, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: European Commission, Directorate-General Justice | Číslo projektu: JUST/2013/DPIP/AG/4774 | Doba řešení: 3/2014–2/2016
ksuchova 14.10.2019

Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy

Název projektu: Randomizovaná studie univerzální drogové preventivní intervence Unplugged s přídavnými sezeními zaměřenými na alkohol, tabák a konopné drogy | Řešitel projektu: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu: 13-23290S | Doba řešení: 1. 1. 2013 - 31. 12. 2015

 

ksuchova 19.11.2019

Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II)

Název projektu: Implementace a evaluace minimálního preventivního programu, systémových nástrojů ve vzdělávání a vytvoření sběrného systému v oblasti prevence rizikového chování pro pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI II) | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/53.0017 | Doba řešení: 09/2014–07/2015

ksuchova 19.11.2019

Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I)

Název projektu: Tvorba systému modulárního vzdělávání v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pedagogické a poradenské pracovníky škol a školských zařízení na celostátní úrovni (VYNSPI I) | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/08.0205 | Doba řešení: 10/2009 - 9/2012

ksuchova 19.11.2019

Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD)

Název projektu: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou, soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost | Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0111 | Doba řešení: 7/2011–6/2014

ksuchova 14.10.2019

Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách

Název projektu: Vliv ADHD na vybrané psychické funkce, životní dovednosti a kvalitu života u klientů léčících se ze závislosti v terapeutických komunitách | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu: 14-07822S | Doba řešení: 1. 1. 2014–31. 12. 2016

ksuchova 25.11.2019

Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii – ADDIGE

Název projektu: Rozvoj lidských zdrojů, výzkumných podkladů a standardů kvality v oboru adiktologie (trans-disciplinární vědy o závislostech) v Gruzii – ADDIGE | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D. | Zadavatel: EACEA (program TEMPUS IV) | Číslo projektu: 544219-TEMPUS-1-2013-1-CZ-TEMPUS-SMHES | Doba řešení: 1. 12. 2013–31. 11. 2016

ksuchova 20.11.2019

Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně

Název projektu: Inovace doktorského studijního programu adiktologie ve VFN v Praze a na 1. LF UK v Praze o aktuální perspektivy v biomedicíně | Řešitel: Doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Magistrát hlavního města Prahy, Operační program Praha – Adaptabilita | Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/36064 | Doba řešení: 1. 7. 2013 - 31. 12. 2014

ksuchova 20.11.2019

Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii

Název projektu: Rozvoj udržitelných výzkumných a informačních kapacit oboru adiktologie v Gruzii | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 07/2015/06 | Doba řešení: 1. 1. 2015 – 30.6.2016

ksuchova 20.11.2019

I-TREND - “Internetové nástroje pro výzkum nových drog v Evropě”: mezioborové a integrované přístupy k látkám, uživatelům a trhům

Název projektu: I-TREND - “Internetové nástroje pro výzkum nových drog v Evropě”: mezioborové a integrované přístupy k látkám, uživatelům a trhům | Řešitel: Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Drugs – Prevention and Intervention Programme of the European Union | Číslo projektu: JUST/2012/DPIP/AG/3641 | Doba řešení: 1. 4. 2013 - 31. 3. 2015

ksuchova 14.10.2019

Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod

Název projektu: Nové drogy – analýzy trhu, epidemiologie užívání a identifikace možností pro snižování škod | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph. D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví ČR – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III | Číslo projektu: NT14064 | Doba řešení:1. 5. 2013–31. 12. 2015

ksuchova 20.11.2019

LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek

Název projektu: LOCAL-PASS – Místní přístupy ke snížení užívání psychoaktivních látek (A local approach towards the reduction of psychoactive substance use) | Řešitel: Ing. Mgr. Vendula Běláčková, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská komise (DPIP projekt) | Číslo projektu: JUST/2012/DPIP/AG/3600 | Doba řešení: 1. 3. 2013–28. 2. 2015

ksuchova 20.11.2019

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Název projektu: Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 07/2013/01 | Doba řešení:1. 1. 2013 - 31. 12. 2013

ksuchova 20.11.2019

Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie

Název projektu: Zavádění oboru adiktologie do vzdělávacího systému Gruzie | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, dotační titul Bilaterální projekty ZRS ČR realizované v zahraničí | Číslo projektu: 07/2012/07 | Doba řešení: 1. 6. 2012 - 31. 12. 2012

ksuchova 20.11.2019

Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj – odpovědi na budoucí výzvy

Název projektu: Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj – odpovědi na budoucí výzvy | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze | Zadavatel: Stichting Trimbos-Institut | Číslo projektu: HOME/2009/ISEC/022-JUST-C4 | Doba řešení: 1. 9. 2011–1. 9. 2012

ksuchova 20.11.2019

Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii

Název projektu: Vzdělávání lidských zdrojů v oblasti adiktologie a monitorování drogové situace v Gruzii | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK v Praze | Zadavatel: Česká rozvojová agentura | Číslo projektu: 21/2011/03 | Doba řešení: 1. 9. 2011–31. 12. 2011
ksuchova 20.11.2019

Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky

Název projektu: Nové metodologické nástroje pro hodnocení protidrogové politiky "New methodological tools for policy and programme evaluation" | Řešitel: Ing. Jiří Vopravil, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská Unie – program Spravedlnost | Číslo projektu: JUST/2010/DPIP/AG/1410 | Doba řešení: 1. 3. 2011 - 28. 2. 2013

ksuchova 26.11.2019

Studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe)

Název projektu: Studie SLiCE (Student Life Cohort in Europe) | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Mgr. Lucie Jurystová, Mgr. Zdeňka Burešová, Mgr. Petra Holcnerová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Agentúra pre podporu výskumu a vývoja (SR) | GA MŠ SR (VEGA) | Číslo projektu: APVV-0253-11 VEGA 1/1092/12 | Doba řešení: 1/2011–12/2014

ksuchova 20.11.2019

Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP)

Název projektu: Podpora zdraví mladých vězňů "Health Promotion for Young Prisoners" (HPYP) | Řešitel: JUDr. Michaela Štefunková, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Executive Agency for Health and Consumers (EAHC) | Číslo projektu: 2009 12 12 | Doba řešení: 2010–2013


ksuchova 14.10.2019

Projekt Eudap-2: Rozvoj a ověření evaluační metodologie pro program primární prevence zaměřený na užívání návykových látek

Název: Projekt Eudap-2: Rozvoj a ověření evaluační metodologie pro program primární prevence zaměřený na užívání návykových látek | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura ČR | Číslo projektu: 406/09/0119 | Doba řešení: 1.1.2009 – 31.12.2010

ksuchova 20.11.2019

Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami

Název projektu: Posilování vlivu rodiny: Zvyšování rodinných dovedností s cílem preventivně působit na užívání alkoholu a problémy související s drogami (European Family Empowerment: Improving family skills to prevent alcohol and drug related problems) | Řešitel: MUDr. Ladislav Csémy, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropská komise (DPIP) | Číslo projektu: JLS/DPIP/2008-2/112 | Doba řešení: 1. 1. 2010–31.12. 2012

ksuchova 19.11.2019

Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky

Název projektu:  Marihuanové trhy v České republice - vyhodnocení různých přístupů drogové politiky (Marijuana Markets in the Czech Republic – Evaluating Different Drug Policy Approaches) | Řešitel: MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK | Zadavatel:  Foundation Open Society Institute (OSI - ZUG), Global Drug Policy Programme; Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislostí | Číslo projektu: B0094 | Doba řešení: 2009–2012

 

ksuchova 22.10.2019

Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravy programů pro selektivní a indikovanou prevenci

Název projektu:  Užívání návykových látek u dětí a dospívajících z etnických minorit s důrazem na přenos poznatků a zkušeností z Norska ohledně výzkumu, vývoje a úpravy programů pro selektivní a indikovanou prevenci (Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and socially excluded areas with and emphasis on the transfer of experience on prevention and research methods from Norwegian partners) | Řešitel:  Mgr. Tereza Adámková/ Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Číslo projektu:  A/CZ0046/1/0006 | Doba řešení:   1. 10. 2008 – 31. 3. 2010

ksuchova 14.10.2019

Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007

Název projektu: Společenské náklady alkoholu, tabáku a nelegálních drog v České republice za rok 2007 | Řešitel:  MUDr. Tomáš Zábranský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Ministerstvo zdravotnictví České republiky | Číslo projektu:  NS10034-4/2008 | Doba řešení:  1. 7. 2008 - 31. 12. 2011

ksuchova 19.11.2019

Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice

Název projektu: Role lékáren v prevenci infekčních chorob u injekčních uživatelů drog v České republice | Řešitel: Prof. PhDr. M. Miovský, PhD., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Grantová podpora: Ministerstvo zdravotnictví ČR | Číslo projektu: NR/9447-2/2007 | Doba řešení: 1. 1. 2007–31. 12. 2008

ksuchova 19.11.2019

Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy

Název projektu:  Vývoj kódovacího systému pro sociálně-psychologickou kvantitativní obsahovou analýzu mediálních sdělení a ověření jeho možností kombinace s metodami kvalitativní obsahové analýzy | Řešitel:  Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel:  Grantová agentura České republiky | Číslo projektu:  GA406/07/0541 | Doba řešení:  1. 1. 2007–31. 12. 2009

ksuchova 19.11.2019

Vývoj a ověření metodiky evaluace komunitního typu primárně-preventivního programu užívání návykových látek

Název projektu: VÝVOJ A OVĚŘENÍ METODIKY EVALUACE KOMUNITNÍHO TYPU PRIMÁRNĚ-PREVENTIVNÍHO PROGRAMU UŽÍVÁNÍ NÁVYKOVÝCH LÁTEK | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Grantová agentura České republiky | Číslo projektu:  406/04/P250 | Doba řešení:  2004–2006

ksuchova 20.11.2019

Výměna zkušeností a šíření dobré praxe v oblasti řízení kvality služeb pro uživatele drog

Řešitel: PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: Evropský sociální fond, Operační program lidské zdroje a zaměstnanost | Číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/12.00111 | Doba řešení: 1. 6. 2009–31. 5. 2012

ksuchova 19.11.2019

Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha

Název projektu: Rozvoj kombinovaného studia bakalářského studijního programu adiktologie na 1. LF UK Praha | Řešitel: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/31484 | Doba řešení: 1. 1. 2009–31. 12. 2010

ksuchova 20.11.2019

Další profesní vzdělávání pracovníků v adikologickém výzkumu

Název projektu: Další profesní vzdělávání pracovníků v adikologickém výzkumu | Řešitel: Mgr. Kateřina Grohmannová, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Registrační číslo: CZ.2.17/1.1.00/31458 | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Doba řešení: 1. 1. 2009–30. 6. 2011

 

ksuchova 19.11.2019

Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie

Název projektu: Příprava a rozvoj denního magisterského studia oboru adiktologie | Řešitel: Prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D., Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze | Zadavatel: ESF, Operační program Praha – Adaptabilita | Registrační číslo projektu: CZ.2.17/3.1.00/31430 | Doba realizace: 1. 1. 2009–31. 12. 2010