1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 15.06.2022

Organizační struktura KLINIKY ADIKTOLOGIE 1. LF UK a VFN


Kliniku řídí přednosta, jemuž podléhá zástupce klinický provoz, zástupce pro vědu a výzkum a doktorský studijní program, zástupce pro výuku a zástupce pro ekonomiku. Zástupce pro léčebnou péči je nadřízeným vedoucím oddělení a tito řídí přidělené sekundární lékaře na jednotlivých odděleních kliniky.


Klinika poskytuje výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a léčebnou péči závislým pacientům. 


Léčebná část kliniky je rozdělena na jednotlivé oddělení a ambulance:

a. Detoxifikační oddělení vedoucí lékař: MUDr. Barbora Košudová, staniční sestra: Mgr. Martina Kudrnová

b. Dětské a dorostové detoxifikační centrum 

c. Lůžkové odddělení muži vedoucí: Mgr. Jitka Debnárová, staniční  sestra: Bc. Hana Kudrnovská

d. Lůžkové oddělení ženy vedoucí lékař: MUDr. Olga Pecinovská, staniční  sestra: Bc. Jana Gluzová

e. Centrum substituční léčby vedoucí adiktolog: Mgr. Andrea Sudíková, staniční sestra: Jiřina Poláková

f. Ambulance pro alkoholové závislosti vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Jandečková, sestra: Bc. Maria Jánošová

g. Ambulance pro nealkoholové závislosti vedoucí lékař: MUDr. Vladimír Kmoch, sestra: Jana Fialková

h. Centrum pro psychoterepii a rodinnou terapii vedoucí lékař: MUDr. Pavel Bém

i. Adiktologická ambulance vedoucí adiktolog Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

j. Ambulance dětské a dorostové adiktologie vedoucí adiktolog Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.

k. Krajská adiktologická ambulance u Apolináře vedoucí lékař: MUDr. Kateřina Jandečková, sestra: Maria Jánošová


Univerzitní část je rozdělena na dvě oddělení:

1. oddělení

2. oddělení

Kontakty na pracovníky univerzitní části  naleznete  zde.

Seznam pedagogů naleznete zde.

Jak to vypadá na zahradě

2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181  2182