1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 31.10.2023

Organizační struktura KLINIKY ADIKTOLOGIE 1. LF UK a VFN


Kliniku řídí přednosta, jemuž podléhá zástupce klinický provoz, zástupce pro vědu a výzkum a doktorský studijní program, zástupce pro výuku a zástupce pro ekonomiku. Zástupce pro léčebnou péči je nadřízeným vedoucím oddělení a tito řídí přidělené sekundární lékaře na jednotlivých odděleních kliniky.

4934

Klinika poskytuje výuku studentům 1. lékařské fakulty UK v Praze a léčebnou péči závislým pacientům. 


Léčebná část kliniky je rozdělena na jednotlivé oddělení a ambulance:

a. Detoxifikační oddělení 

b. Dětské a dorostové detoxifikační centrum 

c. Lůžkové odddělení muži 

d. Lůžkové oddělení ženy

e. Centrum substituční léčby

f. Ambulance pro alkoholové závislosti 

g. Ambulance pro nealkoholové závislosti 

h. Centrum pro psychoterepii a rodinnou terapii 

i. Adiktologická ambulance 

j. Ambulance dětské a dorostové adiktologie 

k. Krajská adiktologická ambulance u Apolináře


Univerzitní část je rozdělena na dvě oddělení:

1. oddělení

2. oddělení

Kontakty na pracovníky univerzitní části  naleznete  zde.

Seznam pedagogů naleznete zde.

Jak to vypadá na zahradě

2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181  2182