1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
27.03.2019

Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V – vybrané aspekty teorie a praxe

 

Citace

Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. LF UK. Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V – vybrané aspekty teorie a praxe. (2007). Ed.: Gajdošíková, H.

Klíčová slova

kvalitativní metody - věda o člověku - adiktologie

Abstrakt

Kapitoly této knihy vznikly výběrem příspěvků z Česko – slovenské konference „Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku V“, která proběhla ve dnech 23. – 25. ledna 2006 v Praze. Vybrané příspěvky představují teoretické i praktické aspekty kvalitativního přístupu ve vědách o člověku v české i Slovenské republice.

V knize je zařazeno celkem 21 příspěvků (viz. níže) od 26 autorů. Úvodní slovo zpracoval vedoucí Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, doc. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

1. Tvořivost – potencionální síla pro umění i seberealizaci (Markéta Elichová, Tomáš Kohoutek).

2. Slovo o emóciách alebo obrázek emócií: vyvolávajů rovnaké odpovede? (Tatiana Havrilová).

3. Je změna estetického vnímání a prožívání, která je výsledkem praxe kultivovaného soustředění a klidu (samathá), zachytitelná testem estetického úsudku? (Roman Hytych, Zdeněk Trávníček).

4. Projekt „Živé vzpomínky“: životní příběhy evropských seniorů ve vzpomínkových krabicích (Hana Janečková).

5. Test motivačnej orientácie – kvalitatívny a kvantitatívny prístup (Ján Juhás).

6. Nápomocné faktory zmien vo vzťahu k drogám u závislých po dlhodobej resocializácii (Ján Klimas, Peter Halama).

7. Od analýzy pohádek k interpretaci výsledků výzkumu pohádkami (Hana Konečná).

8. Obraz a příběh: Krátká studie konformního řádu (Jan Krása).

9. Čajka Jonathan Livingstone – metafora slobody a sebatranscendenie (Zuzana Makovská).

10. využití dětské kinetické kresby v pedagogické psychologii (Jiří Mareš).

11. Báseň jako výsledek zpracování výzkumu (Aleš Neusar).

12. Porovnanie dvoch výskumných metód při kvalitatívnom prístupe ku skúmaniu kvality života (Natália Sedlák Vendelová).

13. Dialogické jednání – stále otevřená otázka (Eva Slavíková).

14. Dialogické jednání v osobnostně sociální průpravě pedagoga (Stanislav Suda).

15. Vyprávění o mateřství jako heroický epos (Klára Šeďová).

16. Rorschach – mezi vědou a uměním aneb „Hra na desetijamkovém rorschachovském hřišti“ (Jiří Šípek, Tereza Soukupová).

17. Umění vědy (Iva Štětovská, Josef Straka).

18. Príspevok do diskusie o psychických následkách po potrate. Možno ich diagnostikovať? (Peter Tavel).

19. Analýza postojov vzdelaných mužov k týraniu žien v domácnosti (Jana Tokarčíková).

20. Zaujatost diváka jako ukazatel efektivity dialogického jednání (Eva Vyskočilová).

21. Psychóza ve 4.48: poststrukturalistické čtení hry Sarah Kane (Kateřina Zábrodská).

 

počet zobrazení: 1537 poslední aktualizace: 27.03.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.