1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 18.02.2020

Adaptace a pilotní ověření funkčnosti a uživatelské přívětivosti online intervence prevence relapsu u kuřáků tabáku

Řešitel projektu

Mgr. Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel

Úřad vlády České republiky

 

Číslo projektu

A-71-16

 

Doba řešení

1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Anotace

Kouření tabáku je jednou z hlavních preventabilních příčin zdravotních komplikací a úmrtí v České republice (Sovinová, Csémy & Kernová, 2014). Automatizované intervence využívané prostřednictvím počítače, internetu a mobilních telefonů (eHealth) mohou zvýšit účinnost odvykání kouření (Civljak, Stead, Hartmann-Boyce, Sheikh, & Car, 2013; Whittaker et al., 2016). Intervence založené na informačních a komunikačních technologiích ovlivňujících zdraví (eHealth) prokazatelně napomáhají ke změně chování v oblasti zdravotních rizik (Bailey et al., 2012; Khadjesari et al., 2011; Moore et al., 2011) včetně odvykání závislosti na tabáku (Civljak, Stead, Hartmann-Boyce, Sheikh, & Car, 2013; Whittaker et al., 2016). Výzkumu a testování eHealth intervencí pro odvykání kouření se věnovali autoři z norského Centra pro výzkum závislostí, kteří testovali účinnost plně automatizované online aplikace s názvem Happy ending. Řešitelský tým Kliniky adiktologie VFN v Praze v roce 2016 zrealizoval s dotační podporou Úřadu vlády pilotní studii na vzorku kuřáků s cílem odborného překladu obsahu aplikace, ověření základní funkčnosti a uživatelské přijatelnosti eHealth aplikace. Na základě této zkušenosti bylo jako prioritní cíl vyhodnoceno ukotvení systému do českého prostředí, tj.: technologicky transformovat systém norské eHealth aplikace pro kuřáky tabáku Endre, vytvořit autonomní českou mutaci systému a na vybraných respondentech pilotně ověřit automatizovaný chod českého systému. Dalším cílem je navrhnout inovace a systémová doporučení pro budoucí implementaci pro účely veřejného použití v populaci kuřáků tabáku v České republice.

 

Podpořeno z programu Protidrogová politika z rozpočtové kapitoly Úřadu vlády ČR na rok 2019 reg. č. projektu A-71-16.


 

počet zobrazení: 1140 poslední aktualizace: zouharova, 18.02.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.