1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 30.05.2023

Státní závěrečné zkoušky z adiktologie 2022/2023

Stanovená rozmezí pro BC i nMGR studium:

Leden/únor 2023: 23.1.- 26.1.2023

Červen 2023: 19.6.-22.6. 2023

Září 2023: 11.9.-14.9.2023

POZOR: Termín odevzdání výpisu splněných studijních povinností se posouvá z 6. a 7. 6. na 12. 6. 2023. Výpis lze odevzdat osobně i zaslat na e-mail v naskenované podobě.

Pozor: V souboru bakalářských státnicových otázek , okruh I, byly zpřesněny otázky č. 30 až 34 včetně. Doporučuji stáhnout nový soubor a podívat se na nové formulace podotázek.

Pozor: Zápis studentů, kteří budou absolvovat bakalářské SZZK ve dnech 19. 6. a 20. 6. 2023, do navazujícího magisterského studia je 29. 6. 2023 v 11:30 hodin.

Podklady k SZZK se odevzdávají  pouze elektronicky. Zašlete prosím v řádném termínu kvalifikační práci a přílohy dle vyvěšeného excelu na emailové adresy michaela.malinova@lf1.cuni cz a barbora.zouharova@lf1.cuni.cz.
Zároveň práci vložte do SIS, dle návodu uvedeného v Protokolu o úplnosti BC resp. nMGR práce.
Máte-li dotazy, prosím pište. Sledujte web 1. LF UK a Kliniky adiktologie

 Zpřesněné termíny budou vyvěšeny vždy 3 týdny před konáním SZZK, studenti budou vyzváni k přihlášení se v SIS ke zkoušce a k obhajobě.

Podrobné termíny a potřebné dokumenty jsou ke stažení v excelu.

Informace ke státním závěrečným zkouškám pro bakalářské studium

 

Otázky ke státním závěrečným zkouškám

Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho ze tří hlavních okruhů: odborné služby v adiktologii, klinická adiktologie a základy hlavních oborů spoluutvářejících obor adiktologie.

 


39Soubory ke stažení


Státnicové otázky


Manuál pro psaní závěrečných prací


Formulář | Souhlas se zveřejňováním kvalifikačních prací