1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 28.01.2020

Analýza trhu s nelegálními drogami v EU a reakcí na něj – odpovědi na budoucí výzvy

 

Řešitel

MUDr. Tomáš Zábranský, Ph.D., Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze a VFN v Praze

Zadavatel

Stichting Trimbos-Institut

Číslo projektu

HOME/2009/ISEC/022-JUST-C4

Doba řešení

1. 9. 2011–1. 9. 2012

Anotace

Cílem studie je přinést podrobnou analýzu charakteristik a operací na evropském trhu s nelegálními drogami a analyzovat jeho doposud nepopsané mechanismy. Studie poskytne zdravotní, sociální, právní a ekonomické hledisko, které podpoří multidimenzionální přístup evropské protidrogové politiky a protidrogové politiky na úrovni členských států. Studie bude založena na analýze existujících dat shromažďovaných Evropským monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti a Europolem.

Studie se skládá z několika klíčových aktivit: (a) analýza specifických charakteristik, mechanismů a faktorů, které ovládají evropský trh s nelegálními drogami; (b) detailní analýza velikosti evropského trhu s nelegálními drogami a podílů na něm; (c) detailní analýza potenciálních dopadů protidrogových politik v EU v posledních letech; (d) identifikace trendů na trhu a optimálních odpovědí na tyto trendy.

Studie srovnává výsledky pro Holandsko, Českou republiku, Bulharsko, Portugalsko, Švédsko a Velkou Británii.

Publikace a výstupy

Trautmann, F & Kilmer, B & Turnbull, Paul & May, Tiggey & Mcsweeney, Tim & Skrine, Oonagh. (2013). Further insights into aspects of the EU illicit drugs market: summaries and key findings.

Realizace studie byla podpořena z prostředků Evropské komise.

774


 

počet zobrazení: 1173 poslední aktualizace: zouharova, 28.01.2020
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.