1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 17.05.2021

Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku

Řešitel projektu 

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

Zadavatel 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Číslo projektu 

AA-01-20

Doba řešení 

1.1.2020 – 31. 12. 2020

 

Anotace

Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku 1.LF UK a VFN v Praze bylo formálně zřízeno v roce 2018 jako specializované veřejnozdravotní centrum Kliniky adiktologie, a to v úzké spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Multioborový expertní tým Centra se skládá z odborníků v oblasti psychologie, toxikologie, medicíny, legislativy, adiktologie a výzkumu. Centrum se zabývá aktuálními i dlouhodobými trendy v oblasti užívání tabáku a nikotinu - např. vlivem nekuřáckého zákona na užívání tabáku a motivaci k odvykání, analýzou online reklamy na zahřívaný tabák, analýzou mediálních sdělení o e-cigaretách a zahřívaném tabáku, sledováním vzorců užívání e-cigaret a nových forem tabáku a nikotinu, studiem vnímání rizikovosti e-cigaret u dospívajících. Mimo tyto odborné aktivity poskytuje Centrum školení a expertní podporu odborníkům, prostřednictvím médií zvyšuje povědomí laické veřejnosti o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu, jeho zástupci vystupují na tuzemských i mezinárodních odborných kongresech, publikují ve vědeckých časopisech a účastní se odborných jednání k problematice kontroly tabáku.

  
  

 Publikace a výstupy studie


 

Projekt je realizován díky dotační podpoře Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, č. projektu AA-01-20.

 

   

počet zobrazení: 166 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 17.05.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.