1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
zouharova 25.08.2022

Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku

Řešitel projektu 

Mgr. Adam Kulhánek, Ph.D, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze

 

Zadavatel 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Číslo projektu 

AA-01-20

 

Doba řešení 

1.1.2020 – 31. 12. 2022

 

Anotace

Centrum pro výzkum a prevenci užívání tabáku 1.LF UK a VFN v Praze bylo formálně zřízeno v roce 2018 jako specializované veřejnozdravotní centrum Kliniky adiktologie, a to v úzké spolupráci se Státním zdravotním ústavem. Multioborový expertní tým Centra se skládá z odborníků v oblasti psychologie, toxikologie, medicíny, legislativy, adiktologie a výzkumu. Centrum se zabývá aktuálními i dlouhodobými trendy v oblasti užívání tabáku a nikotinu - např. vlivem nekuřáckého zákona na užívání tabáku a motivaci k odvykání, analýzou online reklamy na zahřívaný tabák, analýzou mediálních sdělení o e-cigaretách a zahřívaném tabáku, sledováním vzorců užívání e-cigaret a nových forem tabáku a nikotinu, studiem vnímání rizikovosti e-cigaret u dospívajících. Mimo tyto odborné aktivity poskytuje Centrum školení a expertní podporu odborníkům, prostřednictvím médií zvyšuje povědomí laické veřejnosti o rizikovosti užívání tabáku a nikotinu, jeho zástupci vystupují na tuzemských i mezinárodních odborných kongresech, publikují ve vědeckých časopisech a účastní se odborných jednání k problematice kontroly tabáku.

  
  

 Publikace a výstupy studie

Kulhánek, A., Baptistová, A., & Slíž, M. (2020). Zákaz mentolových cigaret ve všech zemích EU

od května 2020. Adikt. prevent. léčeb. praxi., 3(2), 121.


Kulhanek, A., & Kostelecká, L. (2020). Kvalita kontroly tabáku v České republice stoupá –

Tobacco Control Scale 2019. Adiktol. prevent. léčeb. praxi, 3(1), 63-64.


Kulhánek, A., & Mašlaniová, M. (2020). Pilotní spuštění nekuřáckého detoxifikačního oddělení

Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze. Adikt. prevent. léčeb. praxi., 3(2), 106–111.


Kulhánek, A. & Hejlová, D. (2020). Světový den bez tabáku letos upozorní na manipulativní

strategie tabákového průmyslu. Adikt. prevent. léčeb. praxi., 3(2), 121.


Barták, M. & Kulhánek, A. (2020). Ohlédnutí za národní konferencí Alkohol a tabák v České

republice 2019. Adikt. prevent. léčeb. praxi., 3(1)


Gavurova, B., Tarhaničova, M., Kulhanek, A. (2019). The Regional Differences in Mortality Attributable to Tobacco in the Czech Republic in 2017. Adiktologie, 19(4), 213–220; doi 10.35198/01-2019-004-0005.


KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A. Chemical Composition of Electronic Cigarette E-Liquids: Overview of Current Evidence of Toxicity Adiktologie (20), 137–144, https://doi.org/10.35198/01-2020-002-0007

Kulhánek, A. (2021). S odvykáním kouření pomáhá virtuální asistent Světové zdravotnické organizace. Adikt. prevent. léčeb. praxi., 4, 231.


KULHÁNEK, A., BAPTISTOVÁ, A., ORLÍKOVÁ, B. Nikotinové sáčky: nový fenomén na trhu nikotinových a tabákových výrobků v České republice. Adiktol. prevent. léčeb. praxi. 2022; 5 (1), 26–33; doi: 10.35198/APLP/2022-001-0003.


Kulhánek, A., Lukavská, K., Gabrhelík, R., Novák, D., Burda, V., Prokop, J., Holter M. & Brendryen, H. (2021) Improving Adherence to an eHealth Program: A Randomized Controlled Trial Comparing Reminders by Text Message with E-mail. JMIR mHealth and uHealth


Kulhánek, A., Hejlová, D. Slíž, M., & Baptistová, A. (2021). Analysis of tobacco industry marketing and media communication in response to the menthol cigarette ban in the Czech Republic in 2020. Adiktologie, 21 (2), 75–83. https://doi.org/10.35198/01-2021-002-0001


Hejlová D, Schneiderová S, Klabíková Rábová T, Kulhánek A. Užívání necigaret není bez rizika“ aneb Diskurz o zahřívaných tabákových produktech v médiích. Naše řeč. 2021;104(3):169–185.

Dobrovolná, K., Kulhánek, A., & Orlíková, B. (2022). Patterns of heated tobacco product use among Czech adult tobacco users in 2020: An online survey. Adiktologie, 22 (2), 94–101. 

Projekt je realizován díky dotační podpoře Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky, č. projektu AA-01-20.

 

 

   

počet zobrazení: 1530 autor: zouharova, poslední aktualizace: zouharova, 25.08.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.