1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
16.01.2019

Česká verze dotazníku Maudsley Addiction Profile

 

Informace pro uživatele

Autoři

Marsden, J. Gossop, G. Stewart, D. Best, D. Farrell, M. Lehmann, P. Edwards, C., Strang, J. National Addiction Centre/Institute of Psychiatry
Addiction Sciences Building
4, Windsor Walk
London, SE5 8AF, UK
J.Marsden@iop.kcl.ac.uk

Autoři české verze

Mgr. Martin Šefránek, sef.m@centrum.cz, kontaktní telefon: 383 396 120 (TK SANANIM Němčice)

Česká verze dotazníku byla vytvořena v rámci výzkumné studie „Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě“ (bližší informace naleznete na www.terapeutickekomunity.org).

Popis: 60 položek, 4 domény, rozhovor na základě dotazníku

Účel/použití

MAP byl vytvořen za účelem posouzení problémů, které mají uživatelé drog. Byl vytvořen pro výzkumné účely, a to zejména pro léčebné služby, které chtějí hodnotit výsledky léčby (outcome evaluation studies). Dotazník může být opakovaně administrován, a to na počátku léčby, v průběhu léčby a po ukončení léčby. Dotazník lze také samozřejmě doplnit o další oblasti, na které není primárně zaměřen, např. o otázky týkající se historie užívání drog nebo závažnosti drogové závislosti apod.

Oblasti zaměření

  • užívání drog,
  • rizikové chování,
  • fyzické a psychologické zdraví,
  • osobní/sociální fungování.

Populace: dospělí

Délka administrace: 5-15 minut

Výhody

  • Rychlá administrace a vyhodnocení.
  • Spolehlivá data potřebná pro hodnocení programu - výsledků léčby.
  • Citlivý nástroj spolehlivě zachycující rozdíly mezi různými skupinami uživatelů drog.
  • Dotazník může být rozšířen o chybějící oblasti a být tak dobře přizpůsoben praktickému použití.
  • Dotazník je velmi dobře klienty-respondenty přijímán a je pro ně srozumitelný.
  • Dotazník je velmi užitečným nástrojem nejen pro výzkumné účely, ale také pro klinickou praxi.

Vyhodnocení: postup vyhodnocení je specifikován v uživatelské příručce (viz příloha), vyhodnocení přibližně 2-3 minuty

Zdroj

Marsden, J. Gossop, G. Stewart, D. Best, D. Farrell, M. Lehmann, P. Edwards, C. & Strang, J. (1998) The Maudsley Addiction Profile (MAP): A brief instrument for assessing treatment outcome, Addiction 93(12): 1857-1867.

MAP je veřejně dostupný nástroj a může být volně používán pro výzkumné a nekomerční účely (vždy s uvedením zdroje).

Doporučená literatura

Marsden, J., Nizzoli, U., Corbelli, C., Margaron, H., Torres, M., Prada de Castro, Stewart, D., & Gossop, M. (2000). New European Instruments for Treatment Outcome Research: Reliability of the Maudsley Addiction Profile and Treatment Perceptions Questionnaire in Italy, Spain and Portugal, European Addiction Research, 6, 115-122.

Marsden, J., Gossop, M., Stewart, D., Best, D., Farrell, M., Lehmann, P., Edwards, C., Strang, J. (1998). The Maudsley Addiction Profile (MAP): a brief instrument for assessing treatment outcome. Addiction 93 (12) , 1857–1867 doi:10.1046/j.1360-0443.1998.9312185711.x.

Bácskai, E., Rózsa, S., Gerevich, J. (2005). Clinical experiences with the Maudsley Addiction Profile (MAP) among heroin addicts. Orv Hetil.,146(31):1635-9.

Luty, J., Perry, V., Umoh, O., Gormer, D. (2006). Validation and development of a self-report outcome measure (MAP-sc) in opiate addiction. Psychiatric Bulletin, 30, 134-139.


KE STAŽENÍ

Dotazník

Maudsley addiction profile


ODKAZY

NTORS after five years (National Treatment Outcome Research Study): Changes in substance use, health and criminal behaviour in the five years after intake

Drug Tretment Outcomes research Study

Evaluace výsledků léčby v terapeutické komunitě

Vznik tohoto textu byl spolufinancován projektem OPPA 31430.

Tento článek vznikl za podpory projektu, který je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 1779 poslední aktualizace: 16.01.2019
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.