1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaVšeobecná fakultní nemocnice v Praze
17.01.2019

Chenova škála závislosti na internetu (Chen Internet Addiction Scale, CIAS)

 

Informace pro uživatele

Autoři: Chen, S. H. et al. (Národní Taiwanská univerzita Taipei)

Autorka české verze (překlad): Mgr. Petra Vondráčková

Rok publikování: 2003

Popis: Škála závislosti na internetu je dotazník o 26 položkách, který sleduje období posledních 6 měsíců. Umožnuje odhadnout míru závažnosti závislosti na internetu.

Účel: Dotazník pomáhá vyhodnotit závažnost závislosti na internetu, což může být následně využito v plánování poradenského procesu či další odborné pomoci.

Použití: Každá položka dotazníku se skóruje na 4bodové škále. Jednotlivé škály se váží na 5 dimenzí různých potíží souvisejících se závislostí na internetu. Jedná se o syndrom kompulzivního chování, narušenou kontrolu nad vlastním chováním, abstinenční příznaky, míru tolerance, problémy v interpersonálních vztazích a zdravotní problémy. V dotazníku je uveden výčet chování a zkušeností souvisejících s internetem, ne něž respondent zaškrtává nejvhodnější odpověď (škála nikdy – téměř nikdy – často – téměř vždy). Skóre se pohybuje od 26 do 84 bodů. Čím vyšší skóre, tím závažnější závislost na internetu.

Populace: adolescenti

Délka administrace: Vyplnění dotazníku nezabere více než 10 minut.

Výhody/limity:

Nástroj v anglické verzi má dobrou validitu i reliabilitu (Ko et al., 2005, s. 545), česká verze nebyla standardizována, proto nelze posoudit její reliabilitu. Výsledky umožňují plánovat následnou odbornou intervenci. Dá se využít ke screeningovému šetření i jako diagnostický nástroj.

Literatura a odkazy:

Dotazník s možností otestování najdete na: http://poradna.adiktologie.cz/otestujte-se/?poll_id=5, kde získáte i vyhodnocení svých odpovědí.

Chen S. H., Weng L. C., Su Y. J., et al. (2003). Development of Chinese Internet Addiction Scale and its psychometric study. Chin J Psychol, 45, 279–94.

Ko, C. H., Yen, J. Y., Yen, C. F., Chen, C. C., Yen, C. N., & Chen, S. H. (2005). Screening for internet addiction: an empirical study on cut-off points for the Chen Internet Addiction Scale. Kaohsiung J Med Sci, 21(12), 545-551.


ODKAZY:

Otestovat se můžete na webu Adiktologické poradny http://poradna.adiktologie.cz/.

Chenova škála závislosti na internetu


Vznik tohoto článku byl finančně podpořen projektem č. CZ.1.07/1.3.00/08.0205 ESF OP VK. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

počet zobrazení: 3338 poslední aktualizace: 17.01.2019
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.